Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn sinh học

Được đăng lên bởi uyennhicute192003
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC KÌ II
I.Ngành ĐVCXS
Câu 1: Kể tên đại diện của các động vật mà êm đã học trong ngành ĐVCXS??
Lớp cá: Cá chép
Lớp lưỡng cư: Ếch đồng
Lớp bò sát: Thằn lằn bóng đuôi dài
Lớp chim: Chim bồ câu
Lớp Thú (Lớp có vú): Thỏ

Câu 2: Đặc điểm chung của các lớp trong ngành
ĐVCXS.
.................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................
Câu 3: Giải thích quá trình sinh sản và đời sống của ếch.
-Quá trình sinh sản: Vào mùa sinh sản (cuối xuân, sau những trận mưa vào đầu hạ), ếch đực
“kêu gọi ếch cái” để ghép đói. Ếch cái cõng ếch đực trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái, chúng
tìm đốn bờ nước để đẻ.
Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đến đó. Sự thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể nên
được gọi là thụ tinh ngoài. Trứng tập trung thành từng đám trong chất nhầy nổi trên mặt nước,
trứng phát triển, nở thành nòng nọc. Trải qua một quá trình biến đổi phức tạp qua nhiều giai đoạn
nòng nọc dần mọc 4 chân và rụng đuôi để trở thành ếch con.

Câu 4: Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay
- Thân hình thoi.
- Chi trớc biến thành cánh
- Chi sau có 3 ngón trước, 1 ngón sau.
- Lông ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng
- Lông tơ có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp
- Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng

Ckó’ss

#By: Pun’s

- Cổ dài khớp đầu với thân.

Câu 5: Đặc điểm cấu tạo ngoài của cá voi thích nghi vơi đời sống ở nước.
- Cơ thể hình thoi, lông gần như tiêu biến hoàn toàn, có lớp mỡ dưới da rất dày, cổ không phân biệt
với thân, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc.
- Chi trước biến đối thành vây dạng chèo, song vẫn được nâng đỡ bởi các xương chi như các động
vật có xương sống ở cạn, xương cánh tay và xương ống tay ngắn, các xươ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC KÌ II
I.Ngành ĐVCXS
Câu 1: Kể tên đại diện của các động vật mà êm đã học trong ngành ĐVCXS??
Lớp cá: Cá chép
Lớp lưỡng cư: Ếch đồng
Lớp bò sát: Thằn lằn bóng đuôi dài
Lớp chim: Chim bồ câu
Lớp Thú (Lớp có vú): Thỏ
Câu 2: Đặc điểm chung của các lớp trong ngành
ĐVCXS. .................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................
Câu 3: Giải thích quá trình sinh sản và đời sống của ếch.
-Quá trình sinh sản: Vào mùa sinh sản (cuối xuân, sau những trận mưa vào đầu hạ), ếch đực
“kêu gọi ếch cái” để ghép đói. Ếch cái cõng ếch đực trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái, chúng
tìm đốn bờ nước để đẻ.
Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đến đó. Sự thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể nên
được gọi là thụ tinh ngoài. Trứng tập trung thành từng đám trong chất nhầy nổi trên mặt nước,
trứng phát triển, nở thành nòng nọc. Trải qua một quá trình biến đổi phức tạp qua nhiều giai đoạn
nòng nọc dần mọc 4 chân và rụng đuôi để trở thành ếch con.
Câu 4: Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay
- Thân hình thoi.
- Chi trớc biến thành cánh
- Chi sau có 3 ngón trước, 1 ngón sau.
- Lông ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng
- Lông tơ có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp
- Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng
#By: Pun’s
Ckó’ss
đề cương ôn tập môn sinh học - Trang 2
đề cương ôn tập môn sinh học - Người đăng: uyennhicute192003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương ôn tập môn sinh học 9 10 755