Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương sinh lý

Được đăng lên bởi phanthingochieu-11-2-dhydtn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề Cương Sinh Lý
1. Môt ngươi đan ông 35t bi tai nan gay xương đui hơ. Vao viên đươc chi đinh mô câp cưu. Hoi phai lam nhưng xet nghiêm gi trươc khi mô
2. Cho biết hiên tương chửa ngoài da con nên có hiên tương đông máu giưa mẹ và con. Giai thích hiên tương

Câu 1 : Tình huống:
Bệnh nhân nam 55 tuổi được chuyển từ khoa HSCC sang khoa TK. Bệnh sử vào viện: hôn
mê, xuất hiện nhiền đờm dãi, liệt 1/2 phổi phải (liệt mềm)
Chẩn đoán: nhồi máu nhành đông ĐM não giữa trước
Khám ngày 21: liệt cứng 1/2 người phải. Thất ngôn Broca
Điều trị lúc vào viện:
-Aspirin (thuốc ức chế nguy tập tiểu cầu)
-Heparin
-Alteplare (TPA) - hoạt hóa plasmanogen mô
*Điều trị ngày 21:
-Mydocalim
Câu hỏi: Giải thích triệu chứng và cách điều trị
chép lại hôm qua (Bạn Minh k46A)
>>>>giải thích hiện tượng liệt nửa ng phải và ưu thế ở tay và mặt:
Trả Lời :-ĐM não giữa trước cấp máu cho hồi trước trung tâm bên trái bị tắc+. không được cấp
máu => khả năng vận động (trung tâm vận động bên trái của vỏ não) => liệt
-bên phải vì các dtk bắt chéo ở hành não(bó tháp chéo) và ở tủy(bó tháp thẳng) => liệt bên đối diện
-ưu thế ở tay và mặt do đm não giữa cung cấp máu chủ yếu, ở chân do ĐM não trước
-ban đầu liệt mềm do tủy chưa quen vs sự mất điều khiển của TTVĐ ở vỏ não=> mất các phản xạ
thông thường => liệt mềm
-sau 20 ngày tủy dần hồi phục chức năng => liệt cứng( tủy có thể hoạt động mà ko cần sự chỉ huy
từ các trung tâm ở vỏ não,do ko được vỏ não điều khiển nên tủy chỉ huy hoạt động 1 cách cứng
nhắc, khi được Đk các HĐ sẽ mềm mại, nhẹ nhàng hơn)
-dùng Aspirin để ức chế tạo nút tiểu cầu giúp tan cục máu đông, ngoài ra chống viêm hạ sốt
-dùng heparin để chống đông máu trong lòng mạch
-dùng Mydocalim đóng kênh Ca2+ => ức chế truyền đạt thần kinh qua synap => giảm đau khi bị
liệt cứng, giãn cơ
còn nhiều phần cần giải thích và những phần cô đã giải thích nhưng t ko nhớ,ko hiểu, chép theo ý
hiểu của mình nên hơi lủng củng.

...
Đề Cương Sinh Lý
1. M t ng i đan ông 35t b tai n n gay x ng đui h . Vao viên đ c ch đ nh m c p c u. H i ph i lam nh ng xet nghi m gi tr c khi m    
2. Cho bi t hi n t ng ch a ngoài d con nên có hi n t ng đông máu gi a m và con. Gi i thích hi n t ng   
Câu 1 : Tình hu ng:
Bệnh nhân nam 55 tuổi được chuyển từ khoa HSCC sang khoa TK. Bệnh sử vào viện: hôn
mê, xuất hiện nhiền đờm dãi, liệt 1/2 phổi phải (liệt mềm)
Chẩn đoán: nhồi máu nhành đông ĐM não giữa trước
Khám ngày 21: liệt cứng 1/2 người phải. Thất ngôn Broca
Điều trị lúc vào viện:
-Aspirin (thuốc ức chế nguy tập tiểu cầu)
-Heparin
-Alteplare (TPA) - hoạt hóa plasmanogen mô
*Điều trị ngày 21:
-Mydocalim
Câu hỏi: Giải thích triệu chứng và cách điều trị
chép lại hôm qua (Bạn Minh k46A)
>>>>giải thích hiện tượng liệt nửa ng phải và ưu thế ở tay và mặt:
Trả Lời :-ĐM não giữa trước cấp máu cho hồi trước trung tâm bên trái bị tắc+. không được cấp
máu => khả năng vận động (trung tâm vận động bên trái của vỏ não) => liệt
-bên phải vì các dtk bắt chéo ở hành não(bó tháp chéo) và ở tủy(bó tháp thẳng) => liệt bên đối diện
-ưu thế ở tay và mặt do đm não giữa cung cấp máu chủ yếu, ở chân do ĐM não trước
-ban đầu liệt mềm do tủy chưa quen vs sự mất điều khiển của TTVĐ ở vỏ não=> mất các phản xạ
thông thường => liệt mềm
-sau 20 ngày tủy dần hồi phục chức năng => liệt cứng( tủy có thể hoạt động mà ko cần sự chỉ huy
từ các trung tâm ở vỏ não,do ko được vỏ não điều khiển nên tủy chỉ huy hoạt động 1 cách cứng
nhắc, khi được Đk các HĐ sẽ mềm mại, nhẹ nhàng hơn)
-dùng Aspirin để ức chế tạo nút tiểu cầu giúp tan cục máu đông, ngoài ra chống viêm hạ sốt
-dùng heparin để chống đông máu trong lòng mạch
-dùng Mydocalim đóng kênh Ca2+ => ức chế truyền đạt thần kinh qua synap => giảm đau khi bị
liệt cứng, giãn cơ
còn nhiều phần cần giải thích và những phần cô đã giải thích nhưng t ko nhớ,ko hiểu, chép theo ý
hiểu của mình nên hơi lủng củng.
Đề cương sinh lý - Người đăng: phanthingochieu-11-2-dhydtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương sinh lý 9 10 599