Ktl-icon-tai-lieu

đè cương sinh phân tử

Được đăng lên bởi thuhuyen26912-gmail-com
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Đề cương ôn tập sinh học phân tử 2

Chương 1
Câu 1. Điều hòa biểu hiện gen, thành phần tham gia, sự khác nhau và giống
nhau giữa 2 hệ thống sinh vật, lý giải tại sao, nêu ý nghĩa ứng dụng?
a. Điều hòa biểu hiện gen(ĐHBHG):

b.
-

ĐHBHG là hoạt động nhằm điều chỉnh hệ enzyme cho phù hợp với các nhân tố
dinh dưỡng, tác nhân lý hóa và môi trường, tạo số lượng và số loại cần thiết để
đảm bảo nhu cầu của tế bào là phát triển và sinh sản.
Các thành phần tham gia vào quá trình biểu hiện gen:
+ Đầu tiên, phải có tín hiệu gây điều hòa và chúng phải có khả năng đủ mạnh
gây nên những thay đổi và hoạt hóa biểu hiện của gen.
Ở tế bào prokaryote, tín hiệu gây điều hoà thường là những yếu tố dinh dưỡng
hay những yếu tố vật lý của môi trường.
Ở tế bào eukaryote, tín hiệu điều hoà là những phần tử do tế bào chuyên biệt
phát sinh. Ví dụ như các hormone được tổng hợp ở các bộ phận chuyên biệt
như tuyến yên, tuyến giáp, ... đi vào trong máu, đem tín hiệu đến các mô thực
hiện điều hoà biểu hiện gen.
+ Sự ĐHBHG được tiến hành ở một trong số các giai đoạn của chuỗi các phản
ứng từ DNA sao chép tạo mRNA thành thục đến dịch mã thành polypeptide
chức năng. Quá trình xảy ra rất phức tạp.
+ Cơ chế phân tử của quá trình ĐHBHG là cơ chế đề cập đến quá trình điều
hòa và tham gia của các phân tử thành phần.
So sánh giữa hai hệ thống sinh vật:
Sự giống nhau:

-

Khác nhau:

-

-

Prokaryote
- Điều chỉnh hệ enzyme phù
hợp với các tác nhân môi trg
bên ngoài như: dinh dưỡng, lí
hóa tính để tb có thể tăng

-

Eukaryote
Tín hiệu điều hoà là những phần tử do tế
bào chuyên biệt phát sinh.

Made in: k56_cnsha

2

trưởng và sinh sản đc.
- Do tế bào ko tiếp xúc trực tiếp với môi trg
- Sự điều hòa xảy ra một cách
bên ngoài nên quá trình điều hòa ko mang
linh động, có tính thuận
tính thụ động với những những biến động
nghịch, tức thời tùy thuộc
của ngoại bào
vào môi trường mà các gen
- Mỗi tb là một thành phần của cơ thể sống
có đc biểu hiện hay ko.
nên chúng phải tuân thủ một cách nghiêm
- Có thể ngừng ở bất kì thời
ngặt theo một chương trình phát triển
điểm nào trong chu kì tế bào. chuyên biệt từ trong phôi thai đến lúc
Một enzyme có thể được
trưởng thành.
sinh ra, ngừng ra rồi lại sinh - Sự điều hòa hoạt động gen nhằm hướng đến
ra một cách dễ dàng. Tất cả
việc chuyên biệt hóa từng loại tế bào thành
các quá trình đó được hoạt
từng cấu trúc và chức năng riêng, ko mang
hóa ở những mức độ khác
tính thuận nghịch.
- Khi tb đã đc biệt hóa thì ko thể quay lại trạng
nhau.
thái ban đầu hay quay sang hướ...
1
Đ cương ôn tp sinh hc phân t 2
Chương 1
Câu 1. Điều hòa biểu hiện gen, thành phần tham gia, sự khác nhau và giống
nhau giữa 2 hệ thống sinh vật, lý giải tại sao, nêu ý nghĩa ứng dụng?
a. Điều hòa biểu hiện gen(ĐHBHG):
- ĐHBHG là hoạt động nhằm điều chỉnh hệ enzyme cho phù hợp với các nhân tố
dinh dưỡng, tác nhân lý hóa và môi trường, tạo số lượng và số loại cần thiết để
đảm bảo nhu cầu của tế bào là phát triển và sinh sản.
- Các thành phần tham gia vào quá trình biểu hiện gen:
+ Đầu tiên, phải có tín hiệu gây điều hòa và chúng phải có khả năng đủ mạnh
gây nên những thay đổi và hoạt hóa biểu hiện của gen.
Ở tế bào prokaryote, tín hiệu gây điều hoà thường là những yếu tố dinh dưỡng
hay những yếu tố vật lý của môi trường.
Ở tế bào eukaryote, tín hiệu điều hoà là những phần tử do tế bào chuyên biệt
phát sinh. Ví dụ như các hormone được tổng hợp ở các bộ phận chuyên biệt
như tuyến yên, tuyến giáp, ... đi vào trong máu, đem tín hiệu đến các mô thực
hiện điều hoà biểu hiện gen.
+ Sự ĐHBHG được tiến hành ở một trong số các giai đoạn của chuỗi các phản
ứng từ DNA sao chép tạo mRNA thành thục đến dịch mã thành polypeptide
chức năng. Quá trình xảy ra rất phức tạp.
+ Cơ chế phân tử của quá trình ĐHBHG là cơ chế đề cập đến quá trình điều
hòa và tham gia của các phân tử thành phần.
b. So sánh giữa hai hệ thống sinh vật:
- Sự giống nhau:
- Khác nhau:
Prokaryote Eukaryote
- Điều chỉnh hệ enzyme phù
hợp với các tác nhân môi trg
bên ngoài như: dinh dưỡng, lí
hóa tính để tb có thể tăng
- Tín hiệu điều hoà là những phần tử do tế
bào chuyên biệt phát sinh.
Made in: k56_cnsha
đè cương sinh phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đè cương sinh phân tử - Người đăng: thuhuyen26912-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
đè cương sinh phân tử 9 10 911