Ktl-icon-tai-lieu

đề cương sơ bộ

Được đăng lên bởi Anna Le
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN
Đề tài : Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cổ
phần xi măng Hà Giang
PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1

Tính cấp thiết của đề tài
Một đất nước muốn phát triển phải có nền công nghiệp phát triển. Đất nước

Việt Nam chúng ta cách đây hơn 37 năm vừa kết thúc chiến tranh nền kinh tế
còn nghèo nàn lạc hậu. Trước tình hình đó, Đảng và nhà nước hoạch định chiến
lược phát triển kinh tế xã hội, trong đó coi trọng xây dựng cơ sở vật chất kỹ
thuật của nền kinh tế.
Để làm được việc đó, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng phải đi trước
một bước. Do vậy Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương xây dựng các nhà
máy sản xuất xi măng lớn, tiên tiến và hiện đại để đáp ứng nhu cầu về xi măng
cho việc kiến thiết xây dựng đất nước lâu dài. Nhà máy xi măng Hà Giang (nay
là Công ty cổ phần xi măng Hà Giang), đã được Đảng và Nhà nước quan tâm
chỉ đạo phê duyệt dự án xây dựng vào những năm 90 của thế kỷ XX. Từ khi
hoàn thành và đi vào sản xuất, Công ty xi cổ phần xi măng Hà Giang đã không
ngừng phát triển và lớn mạnh. Sản phẩm của Công ty sản xuất ra ngày càng
đảm bảo chất lượng, giá thành phải chăng, được người tiêu dùng tin cậy và
luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong số các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
xi măng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Để có được thành quả đó trong gần 20
năm kể từ ngày thành lập lãnh đạo của Công ty đã không ngừng nâng cao các
chủ trương đường lối và các biện pháp quản lý về mọi mặt. Trong đó quản lý
nguyên vật liệu sản xuất xi măng tại Công ty luôn được lãnh đạo Nhà máy quan
tâm và chú trọng. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh
tranh của nhiều nhà máy sản xuất xi măng mới xây dựng, bao gồm các nhà máy

trong Ngành sản xuất xi măng, các tỉnh và các liên doanh nước ngoài, thì quản
lý nguyên vật liệu sản xuất phải được đặc biệt quan tâm. Vì nguyên vật liệu giữ
một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và trong lĩnh vực quản lý giá
thành, tài chính trong Công ty. Vấn đề khó khăn nhất ở đây là phải theo sát
những biến động về nguyên vật liệu để làm thế nào quản lý và sử dụng có hiệu
quả nhất. Việc quản lý nguyên vật liệu phải thật chặt chẽ từ khâu thu mua đến
khâu sử dụng và đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất vừa tiết kiệm vừa chống những
thất thoát của đơn vị. Thời gian qua Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác
quản lý nói chung và công tác quản lý nguyên vật liệu nói riêng, tuy nhiên
không phải là đã hết những mặt tồn tại, vướng mắc, do vậy đòi hỏi phải tìm ra
phương hướng hoàn thiện.
Nhận thức đ...
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN
Đề tài : Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cổ
phần xi măng Hà Giang
PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Một đất nước muốn phát triển phải có nền công nghiệp phát triển. Đất nước
Việt Nam chúng ta cách đây n 37 năm vừa kết thúc chiến tranh nền kinh tế
còn nghèo nàn lạc hậu. Trước tình hình đó, Đảng và nhà nước hoạch định chiến
lược phát triển kinh tế hội, trong đó coi trọng xây dựng sở vật chất kỹ
thuật của nền kinh tế.
Để làm được việc đó, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng phải đi trước
một bước. Do vậy Đảng Nhà nước ta đã chủ trương xây dựng các nhà
máy sản xuất xi măng lớn, tiên tiến hiện đại để đáp ứng nhu cầu về xi măng
cho việc kiến thiết xây dựng đất nước lâu dài. Nhà máy xi măng Giang (nay
Công ty cổ phần xi măng Giang), đã được Đảng Nhà nước quan tâm
chỉ đạo phê duyệt dự án xây dựng vào những năm 90 của thế kỷ XX. Từ khi
hoàn thành đi vào sản xuất, Công ty xi cổ phần xi măng Giang đã không
ngừng phát triển lớn mạnh. Sản phẩm của Công ty sản xuất ra ngày càng
đảm bảo chất lượng, giá thành phải chăng, được người tiêu dùng tin cậy
luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong số các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
xi măng trên địa bàn tỉnh Giang. Để được thành quả đó trong gần 20
năm kể từ ngày thành lập lãnh đạo của Công ty đã không ngừng nâng cao các
chủ trương đường lối các biện pháp quản về mọi mặt. Trong đó quản
nguyên vật liệu sản xuất xi măng tại Công ty luôn được lãnh đạo Nhà máy quan
tâm chú trọng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh
tranh của nhiều nhà máy sản xuất xi măng mới xây dựng, bao gồm các nhà máy
đề cương sơ bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương sơ bộ - Người đăng: Anna Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề cương sơ bộ 9 10 81