Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thực tập

Được đăng lên bởi maidoan6749-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trước tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn Trường Trung Cấp Kỹ Thuật –
Nghiệp Vụ Cái Bè, và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô Nguyễn Thị Yến Nhi và
các thầy cô trong khoa kế toán đã dẫn dắt và tạo điều kiện và giúp đỡ chúng em trong
suốt thời gian học tập và quá trình thực tập tại DNTN Xăng Dầu Nguyễn Linh
Là một học sinh lần đầu tiên thực tập tại một Doanh Nghiệp và chưa có nhiều
kinh nghiệm thực tế. Tuy thời gian thực tập không dài nhưng chúng em đã được sự
giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng kế toán cũng như các phòng ban khác đã tạo
điều kiện và môi trường giúp tôi rất nhiều trong việc nắm vững, liên hệ thực tế, hệ
thống lại những kiến thức đã học ở trường, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong
quá trình để thực hiện tốt đề tài tốt nghiệp..
Cuối cùng, với sự biết ơn sâu sắc, chúng em xin chân thành cảm ơn DNTN
Xăng Dầu Nguyễn Linh và các anh chị trong Doanh Nghiệp, người đã luôn theo sát
và hướng dẫn tận tình cho chúng em giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em
trong quá trình thực hiện đề tài.
Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô
cùng toàn thể các bạn để chúng em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình,
phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tầm quan trọng trong ngành kế toán
2. Tầm quan trọng của đề tài
3. Lý do lựa chọn đề tài
4. Mục đích của đề tài
5. Phạm vi của đề tài
6. Phương pháp của đề tài
7. Nội dung đề tài

CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN
I. Kế toán vốn bằng tiền
1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của vốn bằng tiền
a. Khái niệm
b. Vai trò
c. Ý nghĩa
2. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền
3. Quy định của kế toán vốn bằng tiền
a. Đặc điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền
b. Các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền
II. Kế toán chi tiết từng loại tiền
A. Kế toán tiền mặt
1. Kế toán chi tiết tiền mặt
a. Khái niệm
b. Chứng từ sử dụng
c. Sổ kế toán chi tiết
d. Nguyên tắc quản lý tiền mặt
e. Thủ tục quản lý
2. Kế toán tổng hợp tiền mặt
a. Tài khoản tổng hợp
b. Kết cấu
c. Phương pháp hạch toán
B. Kế toán tiền gửi ngân hàng
1. Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng
a. Khái niệm
b. Chứng từ sử dụng
c. Sổ kế toán chi tiết
d. Thủ tục quản lý
2. Kế toán tồng hợp tiền gửi ngân hàng

a. Tài khoản sử dụng
b. Nội dung kết cấu
c. Phương pháp hạch toán
C. Kế toán tiền đang chuyển
1. Kế toán chi tiết tiền đang chuyển
a. Khái niệm
b. Chứng từ sử dụng
c. Sổ kế toán chi tiết
d. Thủ tục quản lý
2. Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển
a. Tài khoản sử dụng
b. Nội dung kết cấu
c. Phương phá...
Trước tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn Trường Trung Cấp Kỹ Thuật –
Nghiệp Vụ Cái Bè, và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô Nguyễn Thị Yến Nhi và
các thầy cô trong khoa kế toán đã dẫn dắt và tạo điều kiện và giúp đỡ chúng em trong
suốt thời gian học tập và quá trình thực tập tại DNTN Xăng Dầu Nguyễn Linh
Là một học sinh lần đầu tiên thực tập tại một Doanh Nghiệp và chưa có nhiều
kinh nghiệm thực tế. Tuy thời gian thực tập không dài nhưng chúng em đã được sự
giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng kế toán cũng như các phòng ban khác đã tạo
điều kiện và môi trường giúp tôi rất nhiều trong việc nắm vững, liên hệ thực tế, hệ
thống lại những kiến thức đã học ở trường, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong
quá trình để thực hiện tốt đề tài tốt nghiệp..
Cuối cùng, với sự biết ơn sâu sắc, chúng em xin chân thành cảm ơn DNTN
Xăng Dầu Nguyễn Linh và các anh chị trong Doanh Nghiệp, người đã luôn theo sát
và hướng dẫn tận tình cho chúng em giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em
trong quá trình thực hiện đề tài.
Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô
cùng toàn thể các bạn để chúng em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình,
phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.
Đề cương thực tập - Trang 2
Đề cương thực tập - Người đăng: maidoan6749-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương thực tập 9 10 212