Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (27).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÃ ĐỀ : 241

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN : VẬT LÍ 12 - THỜI GIAN : 60’
-------o0o-----

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Một chùm ánh sáng trắng, sau khi đi qua lăng kính thủy tinh thì chùm tia ló
A. bị lệch về phía đáy của lăng kính và có màu trắng.
B. bị tán sắc, các tia màu đỏ bị lệch ít nhất, các tia màu tím bị lệch nhiều nhất so với phương của tia tới.
C. bị tán sắc, các tia màu đỏ bị lệch nhiều nhất, các tia màu tím bị lệch ít nhất so với phương của tia tới.
D. không bị lệch và vẫn có màu trắng.
Câu 2. Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì đại lượng nào sau đây là không thay
đổi?
A. Phương của tia sáng.
B. Vận tốc của ánh sáng.
C. Tần số của ánh sáng.
D. Bước sóng của ánh sáng.
Câu 3. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5o, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng màu đỏ
và màu tím lần lượt là nd = 1,643 và nt = 1,685. Một chùm sáng Mặt Trời hẹp rọi vào mặt bên của lăng
kính dưới góc tới i nhỏ. Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn đặt cách lăng kính một khoảng l = 1m.
Bề rộng của quang phổ cho bởi lăng kính trên màn là
A. 1,78 mm.
B. 2,78 mm.
C. 3,78 mm.
D. 4,78 mm.
Câu 4. Hiện tượng nào sau đây không tuân theo định luật truyền thẳng của ánh sáng?
A. hiện tượng tán sắc.
B. hiện tượng giao thoa.
C. hiện tượng nhiễu xạ.
D. hiện tượng khúc xạ và phản xạ.
Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, bằng các kí hiệu thông thường thì hiệu đường đi của
hai sóng từ hai nguồn S1, S2 đến điểm M trên màn được tính bằng công thức:
ax
kD
d 2  d1  .
A. d 2  d 1 
.
B.
D
a
aD
1 D
C. d 2  d 1 ( k  )
.
D. d 2  d 1 
.
x
2 a
Câu 6. Trong các hiện tượng được nêu dưới đây, trường hợp nào liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng?
A. Màu sắc sặc sỡ trên bong bóng xà phòng.
B. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.
C. Vệt sáng trên tường sau khi chiếu sáng từ đèn pin.
D. Bóng đen trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng tới.
Câu 7. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 0,15 mm,
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 75 cm. Trên màn người ta quan sát được 7 vân sáng
mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,1 cm. Bước sóng ánh sáng của đèn laze là
A. 0,60 m .
B. 0,65 m .
C. 0,07 m .
D. 0,70 m .
Câu 8. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng được thực hiện dễ dàng nhất khi ta sử dụng nguồn sáng là
A. nguồn đơn sắc vàng.
B. nguồn đơn sắc đỏ.
C. nguồn đơn s...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN : VẬT LÍ 12 - THỜI GIAN : 60’
-------o0o-----
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Một chùm ánh sáng trắng, sau khi đi qua lăng kính thủy tinh thì chùm tia ló
A. bị lệch về phía đáy của lăng kính và có màu trắng.
B. bị tán sắc, các tia màu đỏ bị lệch ít nhất, các tia màu tím bị lệch nhiều nhất so với phương của tia tới.
C. bị tán sắc, các tia màu đỏ bị lệch nhiều nhất, các tia màu tím bị lệch ít nhất so với phương của tia tới.
D. không bị lệch và vẫn có màu trắng.
Câu 2. Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì đại lượng nào sau đây không thay
đổi?
A. Phương của tia sáng. B. Vận tốc của ánh sáng.
C. Tần số của ánh sáng. D. Bước sóng của ánh sáng.
Câu 3. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5
o
, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng màu đỏ
màu tím lần lượt là n
d
= 1,643 n
t
= 1,685. Một chùm sáng Mặt Trời hẹp rọi vào mặt bên của lăng
kính dưới góc tới i nhỏ. Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn đặtch lăng kính một khoảng l = 1m.
Bề rộng của quang phổ cho bởi lăng kính trên màn là
A. 1,78 mm. B. 2,78 mm. C. 3,78 mm. D. 4,78 mm.
Câu 4. Hiện tượng nào sau đây không tuân theo định luật truyền thẳng của ánh sáng?
A. hiện tượng tán sắc. B. hiện tượng giao thoa.
C. hiện tượng nhiễu xạ. D. hiện tượng khúc xạ và phản xạ.
Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, bằng các kí hiệu thông thường thì hiệu đường đi của
hai sóng từ hai nguồn S
1
, S
2
đến điểm M trên màn được tính bằng công thức:
A.
a
Dk
dd
12
. B.
D
ax
dd
12
.
C.
a
D
)
2
1
k(dd
12
. D.
x
aD
dd
12
.
Câu 6. Trong các hiện tượng được nêu dưới đây, trường hợp nào liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng?
A. Màu sắc sặc sỡ trên bong bóng xà phòng.
B. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.
C. Vệt sáng trên tường sau khi chiếu sáng từ đèn pin.
D. Bóng đen trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng tới.
Câu 7. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,15 mm,
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 75 cm. Trên màn người ta quan sát được 7 vân sáng
mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,1 cm. Bước sóng ánh sáng của đèn laze là
A. 0,60
m
. B. 0,65
m
. C. 0,07
m
. D. 0,70
m
.
Câu 8. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng được thực hiện dễ dàng nhất khi ta sử dụng nguồn sáng là
A. nguồn đơn sắc vàng. B. nguồn đơn sắc đỏ.
C. nguồn đơn sắc lục. D. nguồn đơn sắc tím.
Câu 9. Trong máy quang phổ lăng kính, chức năng của ống chuẩn trực là
A. phân tích chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc.
B. thu ảnh quang phổ.
C. làm tăng độ sáng của chùm ánh sáng cần phân tích.
D. tạo ra chùm tia song song rọi đến lăng kính.
Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng, ánh sáng dùng trong thí nghiệm là đơn sắc có bước sóng
= 0,72
m
, khoảng
cách giữa hai khe là a = 0,2mm. Để trên màn tại vị trí cách vân sáng trung tâm 14,4 mm ta quan sát được
vân sáng bậc 5, thì khoảng cách từ hai khe đến màn là
A. 60 cm. B. 70 cm. C. 75 cm. D. 80 cm.
Câu 11. Hai nguồn sáng nào sau đây là hai nguồn sáng kết hợp?
A. Hai ngọn đèn đỏ.
B. Hai ngôi sao.
C. Hai đèn LED lục.
D. Hai ảnh thật của cùng một ngọn đèn xanh qua hai gương phẳng khác nhau.
241 - 1
MÃ ĐỀ : 241
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (27).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (27).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (27).doc 9 10 69