Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (43).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) ##
2) Tìm câu nhận xét SAI?
a. Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì chiết suất của môi trường đối với nó càng lớn
b. Chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau
c. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

d. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím
3) Điều nào sau đây là SAI khi so sánh tia tử ngoại và tia rơnghen?
a. Đều có khả năng đâm xuyên rất mạnh
b. Đều tác dụng lên kính ảnh
c. Đều có bản chất là sóng điện từ

d. Đều có thể làm Ion hoá chất khí
4) Nếu sắp xếp các bức xạ theo thứ tự có bước sóng tăng dần dần thì thứ tự đúng là
a. rơnghen, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy Hồng ngoại,
b. Ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại, tử ngoại, rơnghen
c. Hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại, rơnghen
d. Rơnghen, hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại
5) Ứng dụng của quang phổ liên tụclà

a. Xác định nhiệt độ của nguồn sáng
b. Xác định màu sắc của các nguồn sáng .
c. Xác định bước sóng của các nguồn sáng .

d. Nhận biết thành phần cấu tạo nguồn sáng
6) Trong thí nghiệm của Young, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,4μm. Nếu thay ánh
sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ' thì thấy khoảng vân giao thoa tăng lên 1,5 lần. Tìm λ'.
a. λ' = 0,6μm.
b. λ' = 0,5μm.
c. λ' = 0,4μm.
d. λ' = 0,65μm.
7) Vạch quang phổ có bước sóng 0,6563  m là vạch thuộc dãy :
a. Ban-me
b. Laiman
c. Pa-sen
d. Banme hoặc Pa sen
8) Quang phổ vạch hấp thụ là :

a. Quang phổ gồm những vạch tối trên nền quang phổ liên tục
b. Quang phổ gồm những vạch màu riêng biệt trên một nền tối
c. Quang phổ gồm những vạch màu biến đổi liên tục
d. Quang phổ gồm những vạch tối trên nền sáng

9) Thực hiện giao thoa ánh sáng trong không khí với ánh sáng đơn sắc người ta đo được khoảng cách từ
vân tối thứ 2 đến vân sáng bậc 5 là 7mm. Khoảng vân là:
a. 2,5mm
b. 2mm
c. 3,5mm
d. 4mm
10) Một nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5  m đến một khe Young S1,S2 với S1S2 =
0,5mm . Mặt phẳng chứa S 1S2 cách màn một khoảng D = 1m .Tại 1 điểm M trên màn cách vân sáng
trung tâm 1 khoảng x = 3,5 mm có vân loại gì ? bậc mấy ?
a. Vân sáng bậc 3
b. Vân tối bậc 3
c. Vân sáng bậc 4
d. Vân tối bậc 4
11) Cho các ánh sáng đơn sắc màu tím, màu lam, màu lục, màu da cam đi qua lăng kính với những

góc tới khác nhau. Chiết suất của lăng kính nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc
a. Màu da cam
b. Màu lam.
c. Màu lục.
d. Màu tím.
12) Lần lượt chiếu sáng hai khe Young bằng các ánh sáng có bước sóng λ 1 = 0,...
1) ##
2) Tìm câu nhận xét SAI?
a. Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì chiết suất của môi trường đối với nó càng lớn
b. Chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau
c. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
d. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím
3) Điều nào sau đây là SAI khi so sánh tia tử ngoại và tia rơnghen?
a. Đều có khả năng đâm xuyên rất mạnh
b. Đều tác dụng lên kính ảnh
c. Đều có bản chất là sóng điện từ
d. Đều có thể làm Ion hoá chất khí
4) Nếu sắp xếp các bức xạ theo thứ tự có bước sóng tăng dần dần thì thứ tự đúng là
a. rơnghen, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy Hồng ngoại,
b. Ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại, tử ngoại, rơnghen
c. Hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại, rơnghen
d. Rơnghen, hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại
5) Ứng dụng của quang phổ liên tụclà
a. Xác định nhiệt độ của nguồn sáng
b. Xác định màu sắc của các nguồn sáng .
c. Xác định bước sóng của các nguồn sáng .
d. Nhận biết thành phần cấu tạo nguồn sáng
6) Trong thí nghiệm của Young, người ta dùng ánh sáng đơn sắc ớc sóng λ = 0,4μm. Nếu thay ánh
sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ' thì thấy khoảng vân giao thoa tăng lên 1,5 lần. Tìm λ'.
a. λ' = 0,6μm.
b. λ' = 0,5μm.
c. λ' = 0,4μm.
d. λ' = 0,65μm.
7) Vạch quang phổ có bước sóng 0,6563
m là vạch thuộc dãy :
a. Ban-me
b. Laiman
c. Pa-sen
d. Banme hoặc Pa sen
8) Quang phổ vạch hấp thụ là :
a. Quang phổ gồm những vạch tối trên nền quang phổ liên tục
b. Quang phổ gồm những vạch màu riêng biệt trên một nền tối
c. Quang phổ gồm những vạch màu biến đổi liên tục
d. Quang phổ gồm những vạch tối trên nền sáng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (43).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (43).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (43).doc 9 10 11