Ktl-icon-tai-lieu

Đề khảo sát học sinh giỏi môn toán lớp 5

Được đăng lên bởi haitrangnhinhu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 (2010 - 2011)
MÔN TOÁN
Em hãy điền kết quả vào chỗ chấm sau mỗi câu hỏi
Câu 1. Để đánh số trang một cuốn sách có 254 trang cần phải dùng ............. chữ số.

Câu 2. Trong một hộp có 140 viên bi, gồm có 5 loại: bi đỏ, bi xanh, bi vàng, bi đen và
bi trắng. Trung bình cộng của số bi đỏ, bi xanh, bi vàng và bi đen là 30. Vậy số viên bi
trắng là ..........................

Câu 3. Khi dịch dấu phẩy của một số thập phân sang bên phải một hàng thì được số
mới mà tổng của số mới và số ban đầu là 41,14. Số ban đầu là: .........................

Câu 4. Một đàn gà có 80 con và cứ 7 con gà mái thì có 3 con gà trống. Số con
gà mái trong đàn đó là.....................con.

Câu 5. Viết tiếp 3 số vào dãy số: 1; 3; 7; 13; 21; ……...; ……...; ……...;

Câu 6. Cho một số, nếu lấy số đó cộng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được bao nhiêu
đem cộng với 1, cuối cùng giảm đi 4 lần thì được kết quả bằng 12,5. Vậy số đó
là: ................

Câu 7. Vườn hoa nhà trường hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng chiều
dài. Người ta để diện tích vườn hoa để làm lối đi. Diện tích của lối đi là ..............m2

Câu 8. Có 2 hộp đựng tất cả 32 bút bi. Nếu lấy một phần ba số bút bi hộp thứ nhất
sang hộp thứ hai, sau đó lại lấy một phần ba số bút bi đang có ở hộp thứ
hai cho sang hộp thứ nhất thì số bút bi ở hai hộp lúc này bằng nhau. Lúc đầu, hộp thứ
nhất có ................... bút bi và hộp thứ hai có ................... bút bi.

Câu 9. Cửa hàng lương thực có 1 tạ 50 kg gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 45 kg.
Buổi chiều bán được số gạo còn lại. Cuối ngày cửa hàng còn lại là:..............kg.

Em hãy giải các bài tập sau:
Bài 12. Năm nay tổng số tuổi của bà, mẹ và Mai là 120 tuổi. Bạn hãy tính tuổi của
mỗi người, biết rằng tuổi của Mai bao nhiêu ngày thì tuổi của mẹ bấy nhiêu tuần và
tuổi của Mai bao nhiêu tháng thì tuổi của bà bấy nhiêu năm.

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1. Các từ dưới đây có thể chia thành mấy nhóm, gọi tên và xếp các từ trên theo
nhóm đã chia.
Xe máy, lom khom, yêu thương, lênh khênh, bạn học, mênh mông,
khỏe mạnh, mũm mĩm.

Câu 2. Nhóm từ nào dưới đây không phải là từ ghép ?
A
.

mây mưa, râm ran, lanh lảnh, chầm chậm.

B. lạnh lẽo, chầm chậm, thung lũng, vùng vẫy.

C
.

máu mủ, mềm mỏng, máy may, mơ mộng.

D. bập bùng, thoang thoảng, lập lòe, lung linh.

Câu 3. Dòng nào dưới đây chưa phải là câu ?
A. Ánh nắng vàng trải nhẹ xuống cánh đồng vàng óng.
B. Chiếc đồng hồ treo tường trong t...
Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 (2010 - 2011)
MÔN TOÁN
Em hãy điền kết quả vào chỗ chấm sau mỗi câu hỏi
Câu 1. 
Câu 2. !"#$%&'()$*%$+%$",%$-",
$.$/0$*%$+%$",",$-',1!234"#$
.',
Câu 3. 56784039$#,/:;
<,=0<",$', % >$',)
Câu 4. ?,,@!",AB,/1,>
,,',
Câu 5. 2CC1",D4) E1EBE 1E EFFEFFEFFE
Câu 6. G%C'74"<!%B&"<!%:;$#
-"< %'/:;HCI$J%234
',)
Câu 7. 2:K,:K/3" L!",M$JM
,N:KOP":K','QOP0'',
Câu 8. GR71$S$NC'74$$S$A7
A %   '( '74   $ $S $  TA
A7/$S$T'S,4$JUS%A
7$S$",A$S$
Câu 9. GV,':WR(!H(X=V,$:;H
X=M$:;(Y'(G,4V,Y'(',)H
Đề khảo sát học sinh giỏi môn toán lớp 5 - Trang 2
Đề khảo sát học sinh giỏi môn toán lớp 5 - Người đăng: haitrangnhinhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề khảo sát học sinh giỏi môn toán lớp 5 9 10 280