Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điểm

Lời phê

Bài 1: a/ Viết số: (0,5 đ) Năm mươi lăm: .................... Chín mươi mốt: ....................
b/ Đọc số: (0,5 đ)
63: ........................................................

45: .................................................

Bài 2.( 1điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự giảm dần :
46, 45, 44, ….., ……, ……, ……, ……, 38.
Bài 3. ( 4 điểm): Đặt tính rồi tính:
24 + 35
72 + 6

85 - 23

38 - 5

…………

………..

……….

……….

…………

………..

……….

……….

…………

………..

……….

……….

Bài 4. (1 điểm) :
a, Khoanh vào số lớn nhất (0,5 điểm)
54,
57, 76, 28 .
b, Khoanh vào số bé nhất (0, 5điểm)
66, 39, 58 ,
35 .
Bài 5. (2 điểm)
Lan gấp được 12 máy bay, Thành gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu
máy bay ?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Bài 6. (1 điểm)
a, Hình bên có :

b, Điền số thích hợp vào ô trống

...............hình vuông
15

8
7

Hướng dẫn chấm toán lớp 2
Bài 1

15
9

a. Viết đúng mỗi số 0,25 điểm)
b. Ghi đúng cách đọc mỗi số 0,25 điểm
Bài 2 : (1 điểm) Viết đúng mỗi số 0,2 điểm)
Bài 3 : ( 4 điểm) Mỗi phép tính 1 điểm ( đặt tính đúng 0,5 điểm ; kết quả đúng 0,5 điểm)
Bài 4 : (1 điểm)
a, Khoanh đúng số (0,5 điểm)
b, Khoanh đúng số (0,5 điểm)
Bài 5 : ( 2 điểm) - Viết đúng câu lời giải ( 0,5 điểm)
- Viết phép tính đúng ( 1 điểm)
- Viết đáp số đúng (0,5 điểm)
Bài 6 : ( 1điểm) :
Câu a : - HS điền được 5 hình vuông (0,5 điểm) .Nếu HS chỉ điền được 4 hình vuông (0,4
điểm) GV căn cứ vào bài của HS để chấm.
Câu b : HS điền đúng mỗi số (0,25 điểm)

---------------------------------------------------------

Điểm

Lời phê

I. PHẦN ĐỌC ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (6 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ
tuần 1 đến tuần 2 Tiếng Việt 2 tập 1, và yêu cầu HS trả lời từ 1  2 câu hỏi về nội dung đoạn vừa
đọc.
2. Đọc hiểu: (4 điểm)
Em hãy đọc thầm đoạn văn dưới đây và đánh dấu ( x ) vào ô trước câu trả lời đúng.

Có công mài sắt...
Điểm Lời phê
Bài 1: a/ Viết số: (0,5 đ) Năm mươi lăm: .................... Chín mươi mốt: ....................
b/ Đọc số: (0,5 đ)
63: ........................................................ 45: .................................................
Bài 2.( 1điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự giảm dần :
46, 45, 44, ….., ……, ……, ……, ……, 38.
Bài 3. ( 4 điểm): Đặt tính rồi tính:
24 + 35 72 + 6 85 - 23 38 - 5
………… ……….. ………. ……….
………… ……….. ………. ……….
………… ……….. ………. ……….
Bài 4. (1 điểm) :
a, Khoanh vào số lớn nhất (0,5 điểm)
54, 57, 76, 28 .
b, Khoanh vào số bé nhất (0, 5điểm)
66, 39, 58 , 35 .
Bài 5. (2 điểm)
Lan gấp được 12 máy bay, Thành gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu
máy bay ?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Bài 6. (1 điểm)
a, Hình bên có : b, Điền số thích hợp vào ô trống
...............hình vuông
15 8 15
7 9
Hướng dẫn chấm toán lớp 2
Bài 1
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Trang 2
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông 9 10 917