Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên ...........................................
Lớp 2..............................................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
Năm học 2012 - 2013

(Thời gian 60 phút, không thời gian giao đề và kiểm tra đọc thành tiếng)
ĐIỂM

Đọc :

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………

Viết :

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

TB :

A - KIỂM TRA ĐỌC
I - Đọc thành tiếng: (5 điểm)
Bài đọc:........................................................................................................
II - Kiểm tra đọc hiểu: ( 5 điểm) ( 20 phút)
1/ Đọc thầm bài: “Câu chuyện bó đũa” (Trang 112 - TV2/tập 1)
2/ Làm bài tập:
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:
1/ Lúc nhỏ, những người con sống như thế nào?
A. Hay gây gổ.
B. Hay va chạm.
C. Sống rất hòa thuận.
2/ Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?
A. Cho tiền.
B. Cho mỗi người con một bó đũa.
C. Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
3/ Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc.
B. Cầm cả bó đũa bẻ gãy.
C. Dùng dao chặt gãy bó đũa.
4/ Câu : “Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa” thuộc kiểu câu gì?
A. Ai là gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?

Bài 2 : Gạch chân các từ chỉ hoạt động có trong câu văn sau:
Chú gà trống vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai cái quạt, vỗ phành phạch,
rồi gáy vang : "Ò... ó...o...o!"
Bài 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
a) Cò ngoan ngoãn chăm chỉ học tập.
b) Quanh ta, mọi vật mọi người đều làm việc.
B- KIỂM TRA VIẾT (HS làm vào giấy ô li)
I - Chính tả : (15 phút)
Nghe- viết: Con chó nhà hàng xóm (Tiếng Việt lớp 2 - Tập 1- trang 131 )
II - Tập làm văn: (25 phút)
Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) kể về gia đình em.

Họ và tên GV coi, chấm

Chữ kí của phụ huynh học sinh

.................................................

.................................................

BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ

MÔN TOÁN LỚP 2

Họ tên .............................................

Năm học 2012 - 2013

Lớp 2...............................................

(Thời gian làm bài: 35 phút)
ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
a) Tìm x , biết 9 + x = 16
A. x = 9

B. x = 8

C. x = 7

b) Phép tính nào dưới dư...
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA H
Họ tên ...........................................
Lớp 2..............................................
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
Năm học 2012 - 2013
(Thời gian 60 phút, không thời gian giao đề kiểm tra đọc thành tiếng)
ĐIỂM
Đọc :
Viết :
TB :
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
A - KIỂM TRA ĐỌC
I - Đọc thành tiếng: (5 điểm)
Bài đọc:........................................................................................................
II - Kiểm tra đọc hiểu: ( 5 điểm) ( 20 phút)
1/ Đọc thầm bài: “Câu chuyện bó đũa” (Trang 112 - TV2/tập 1)
2/ Làm i tập:
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:
1/ Lúc nhỏ, những người con sống như thế nào?
A. Hay gây gổ.
B. Hay va chạm.
C. Sống rất hòa thuận.
2/ Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?
A. Cho tiền.
B. Cho mỗi người con một đũa.
C. Ai b được đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
3/ Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
A. Cởi bó đũa ra b gãy từng chiếc.
B. Cầm c đũa b gãy.
C. Dùng dao chặt gãy bó đũa.
4/ Câu : Bốn người con lần lượt bẻ đũa thuộc kiểu câu gì?
A. Ai gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Trang 2
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương 9 10 720