Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 9 năm học 2014 2015 phòng GD&ĐT Tây Hồ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT QUẬN TÂY HỒ - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 Thời gian : 90 phút
Phần I (3,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu: Hồi chưa vào nghề, những đêm bâu trời đen kịt, nhìn kỹ
mới thấy một ngôi sao xa, cháu hay nghĩ ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu
không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc ta với công việc là đôi chứ sao gọi là một mình được?
Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian
khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai chả "thèm" hở bác? Mình sinh ra
là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với mình thế đấy... (Trích "Lặng lẽ Sa
Pa" - Nguyễn Thành Long - Ngữ văn 9 , tập 1 )
1 Trên đây là lời độc thoại hay lời đối thoại? Của ai? Nói trong hoàn cảnh nào?
2. Em cảm nhận thế nào về người nói qua đoạn văn trên? (Trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 7
câu, kết đoạn bằng câu hỏi tu từ.)
Phần II (7,0 điểm) Mở đầu bài thơ “Ánh trăng” Nguyễn Duy viết
Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỉ
(Trích “Ánh trăng” - Nguyễn Duy - Ngữ văn 9, tập I)
1. Trong bài thơ, các hình ảnh: đồng, sông, từng được nhắc lại ở một khổ thơ khác. Em hãy chép chính
xác khổ thơ đó?
2. Theo em hình ảnh: đồng, sông, rừng ở hai khổ thơ đó khác nhau như thế nào?
3. Kết thúc bài thơ "Ánh trăng" Nguyễn Duy viết:
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.
Với hiểu biết của mình em hãy bày tỏ suy nghĩ về sự "giật mình" ấy dưới dạng một bài văn nhỏ?

...
PHÒNG GD&ĐT QUẬN TÂY HỒ - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 Thời gian : 90 phút
Phần I (3,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau thực hiện các yêu cầu: Hồi chưa vào nghề, những đêm bâu trời đen kịt, nhìn kỹ
mới thấy một ngôi sao xa, cháu hay nghĩ ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu
không nghĩ n vậy nữa. Vả, khi ta làm việc ta với công việc đôi chứ sao gọi một mình được?
Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian
khổ thế đấy, chứ cất đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai chả "thèm" hở bác? Mình sinh ra
gì, mình đẻ đâu, mình ai làm việc? Đấy, cháu tự nói với mình thế đấy... (Trích "Lặng lẽ Sa
Pa" - Nguyễn Thành Long - Ngữ văn 9 , tập 1 )
1 Trên đây lời độc thoại hay lời đối thoại? Của ai? Nói trong hoàn cảnh nào?
2. Em cảm nhận thế o về người nói qua đoạn văn trên? (Trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 7
câu, kết đoạn bằng câu hỏi tu từ.)
Phần II (7,0 điểm) Mở đầu bài thơ “Ánh trăng” Nguyễn Duy viết
Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với b
hồi chiến tranh rừng
vầng trăng thành tri kỉ
(Trích “Ánh trăng” - Nguyễn Duy - Ngữ văn 9, tập I)
1. Trong bài thơ, các hình ảnh: đồng, sông, từng được nhắc lại một khổ thơ khác. Em hãy chép chính
xác khổ thơ đó?
2. Theo em hình ảnh: đồng, sông, rừng hai khổ thơ đó khác nhau như thế nào?
3. Kết thúc bài thơ "Ánh trăng" Nguyễn Duy viết:
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.
Với hiểu biết của mình em hãy bày tỏ suy nghĩ về s "giật mình" ấy dưới dạng một bài văn nhỏ?
Đề kiểm tra học kỳ I lớp 9 năm học 2014 2015 phòng GD&ĐT Tây Hồ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ I lớp 9 năm học 2014 2015 phòng GD&ĐT Tây Hồ 9 10 281