Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý lớp 6

Được đăng lên bởi Thanh Tuấn Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
------------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

---------------------------------------------------------------Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây.
Câu 1. Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của chất lỏng là không đúng?
A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
B. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
C. Chất lỏng nở vì nhiệt ít hơn chất rắn.
D. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau.
Câu 2. Sự sắp xếp nào sau đây là đúng cho các chất lỏng theo thứ tự nở vì nhiệt ít hơn đến nhiều
hơn?
A. Nước, dầu hỏa, rượu.
B. Rượu, dầu hỏa, nước.
C. Rượu, nước, dầu hỏa.
D. Dầu hỏa, nước, rượu.
Câu 3. Tại sao khi đặt đường ray xe lửa, người ta phải để hở một khe hở chỗ tiếp nối hai đầu
thanh ray?
A. Để dễ lắp đặt thanh ray.
B. Để tiết kiệm nguyên liệu.
C. Để ngăn cản sự dãn nở vì nhiệt của thanh ray.
D. Để khi nhiệt độ tăng thanh ray có thể dãn nở mà không bị ngăn cản.
Câu 4. Trường hợp nào sau đây có liên quan đến sự nóng chảy?
A. Sương đọng lại trên lá cây.
B. Lấy đá từ tủ lạnh ra ngoài.
C. Phơi khô quần áo ngoài nắng.
D. Đun nước đổ đầy ấm, nước tràn ra ngoài.
Câu 5. Một vật đặc có khối lượng là 200g và thể tích là 2 cm3. Trọng lượng riêng của chất làm
vật này là:
A. 1 N/m3
B. 1000000 N/m3
C. 100 N/m3
D. 1000 N/m3
Câu 6. Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì
A. ống nhiệt kế dài ra.
B. ống nhiệt kế ngắn lại
C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.
D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn.
Câu 7. Cho hình mô tả cây thước:

Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cây thước lần lượt là
A. 100 cm và 1 cm.
B. 100 cm và 2,5 cm.
C. 100 cm và 10 cm
D. 100 cm và 2 cm.
Câu 8. Dùng nhiệt kế rượu không thể đo được nhiệt độ nào sau đây?
A. Nhiệt độ sôi của nước.
B. Nhiệt độ cơ thể người.
C. Nhiệt độ không khí trong phòng.
D. Nhiệt độ của nước đang tan.
Phần II. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 9 (3,0 điểm).
Thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc? Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy, sự đông
đặc.

Câu 10 (3,0 điểm)
Khi đun nóng một chất rắn người ta theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và ghi
nhận được bảng số liệu sau:
Thời gian (phút)
Nhiệt độ (0C)

0
42

2
137

4
232

6
327

8
327

10
327

a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất đó theo thời gian.
b) Rút ra những nhận xét về sự thay đổi trạng thái của chất. Chất rắn đó ...
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
------------------------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
----------------------------------------------------------------
Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây.
Câu 1. Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của chất lỏng là không đúng?
A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
B. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
C. Chất lỏng nở vì nhiệt ít hơn chất rắn.
D. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau.
Câu 2. Sự sắp xếp nào sau đây đúng cho các chất lỏng theo thứ tnở vì nhiệt ít hơn đến nhiều
hơn?
A. Nước, dầu hỏa, rượu. B. Rượu, dầu hỏa, nước.
C. Rượu, nước, dầu hỏa. D. Dầu hỏa, nước, rượu.
Câu 3. Tại sao khi đặt đường ray xe lửa, người ta phải để h một khe hở chỗ tiếp nối hai đầu
thanh ray?
A. Để dễ lắp đặt thanh ray.
B. Để tiết kiệm nguyên liệu.
C. Để ngăn cản sự dãn nở vì nhiệt của thanh ray.
D. Để khi nhiệt độ tăng thanh ray có thể dãn nở mà không bị ngăn cản.
Câu 4. Trường hợp nào sau đây có liên quan đến sự nóng chảy?
A. Sương đọng lại trên lá cây. B. Lấy đá từ tủ lạnh ra ngoài.
C. Phơi khô quần áo ngoài nắng. D. Đun nước đổ đầy ấm, nước tràn ra ngoài.
Câu 5. Một vật đặc khối lượng 200g thể tích 2 cm
3
. Trọng lượng
riêng
của chất làm
vật này là:
A.
1 N/m
3
B.
1000000
N/m
3
C.
100
N/m
3
D.
1000
N/m
3
Câu 6. Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì
A.
ống nhiệt kế dài
ra.
B.
ống nhiệt kế ngắn lại
C. cả ống nhiệt kế rượu trong ống đều nra nhưng rượu nnhiều
hơn.
D. cả ống nhiệt kế rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều
hơn.
Câu 7. Cho hình mô tả cây thước:
Giới
hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cây thước lần lượt là
A. 100 cm và 1 cm. B. 100 cm và 2,5 cm.
C. 100 cm và 10 cm D. 100 cm và 2 cm.
Câu 8. Dùng nhiệt kế rượu không thể đo được nhiệt độ nào sau đây?
A.
Nhiệt
độ
sôi của nước.
B.
Nhiệt độ cơ thể người.
C. Nhiệt độ không khí trong phòng. D. Nhiệt độ của nước đang
tan.
Phần II. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 9 (3,0 điểm).
Thế nào sự nóng chảy, sự đông đặc? Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy,
sự
đông
đặc.
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý lớp 6 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý lớp 6 - Người đăng: Thanh Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý lớp 6 9 10 464