Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: VẼ TRANG TRÍ TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ MẶT NẠ (BÀI 15)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Hiểu biết về trang trí ứng dụng.
- Biết cách trang trí mặt nạ phục vụ cho lễ hội, vui chơi...
Kĩ năng
- Tạo được dáng và trang trí mặt nạ theo yêu cầu.
- Kiểu dáng phong phú, mầu sắc hấp dẫn.
- Vận dụng sáng tạo các cách trang trí khác nhau để tạo ra sản phẩm phong
phú đa dạng.
Thái độ
- Cảm nhận được vẻ đẹp của mặt nạ được trang trí.
- Biết trân trọng nền văn hoá dân gian.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành trên giấy A4.
- Vẽ bằng mầu hay xé dán giấy mầu.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Hình tạo dáng mặt nạ đẹp, hấp dẫn.
- Sắp xếp bố cục mảng phù hợp với hình dáng mặt nạ.
- Màu sắc đẹp, đậm nhạt phong phú, thể hiện được nội dung.
- Bài trang trí mang tính sáng tạo và có phong cách riêng.
- Có thể vận dụng trong các cuộc vui chơi, lễ hội.
Loại khá (7-8 điểm):
- Tạo dáng được mặt nạ.

1

- Bố cục hình mảng tương đối hợp lí.
- Màu sắc có đậm nhạt.
- Tính sáng tạo chưa cao.
Loại trung bình (5-6 điểm)
- Hình tạo dáng chưa sinh động.
- Trang trí còn sơ sài, rời rạc.
- Màu sắc chưa có đậm nhạt.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
Không đạt những yêu cầu trên.

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, HC K I, LP 8
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: V TRANG TRÍ TO DÁNG VÀ TRANG TRÍ MT N (BÀI 15)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Hiu biết v trang trí ng dng.
- Biết cách trang trí mt n phc v cho l hi, vui chơi...
Kĩ năng
- To được dáng trang trí mt n theo yêu cu.
- Kiu dáng phong phú, mu sc hp dn.
- Vn dng ng to các cách trang trí khác nhau để to ra sn phm phong
phú đa dng.
Thái độ
- Cm nhn được v đẹp ca mt n được trang trí.
- Biết trân trng nn văn hoá dân gian.
2. Hình thc kim tra
- Làm bài thc hành trên giy A4.
- V bng mu hay dán giy mu.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- Hình to dáng mt n đẹp, hp dn.
- Sp xếp b cc mng phù hp vi hình dáng mt n.
- Màu sc đẹp, đậm nht phong phú, th hin được ni dung.
- Bài trang trí mang tính ng to phong cách riêng.
- th vn dng trong các cuc vui chơi, l hi.
Loi khá (7-8 đim):
- To dáng được mt n.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Mỹ thuật 9 10 950