Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 1
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Các mức độ nhận thức
Các chủ

Nhận biết

Thông hiểu

Tổng

Vận dụng

đề chính
TNKQ

TL

Chương I:

TNKQ

TL

TNKQ

Câu 2.1

Khái quát

TL
Câu 4

0,25

1,0

2 câu
1,25

cơ thể
Chương

Câu

Câu 2.3

Vận 2.2

II:
động

4 câu

Câu1

Câu

1,75

2,25

2.6
0,5
Chương

Câu

Câu 2.7

III: Tuần 2.9
hoàn

IV:

Câu 2.5

5 câu

Câu 2.4

0,25

Chương

Câu 5

0,5

1,5

0,25

2.5

Câu 3

Hô

1 câu

2,5

2,5

hấp
Chương
V:

Câu 6

Tiêu

1,0

Câu 2. 8

Câu 2.10

0,25

3 câu
1,5

0,25

hoá
Tổng

3 câu
0,75

2 câu
3,5

6 câu

1 câu
2,75

2 câu
1.5

1 câu
0,5

1,0

15 câu
10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1: Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin
ở cột A (1,5đ)
Đặc điểm cấu tạo đặc trưng (B)

Các cơ quan (A)
1. Màng xương

a. Nuôi dưỡng xương

2. Mô xương cứng

b. Sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già, chứa tủy đỏ ở trẻ em,

3. Tủy xương

chứa tủy vàng ở người lớn

4. Mạch máu

c. Giúp cho xương dài ra

5. Sụn đầu xương

d. Giúp cho xương lớn lên về chiều ngang

6. Sụn tăng trưởng

e. Làm giảm ma sát trong khớp xương
g. Chịu lực, đảm bảo vững chắc
f. Phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái (A, B, C, D) đứng trước phương án trả lời
mà em cho là đúng:(2,5đ)
1. Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần sau:
A. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng
B. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan
phản ứng
C. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan
phản xạ
D. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan phản xạ
2. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì:
A. Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng
B. Xương có tủy xương và muối khoáng
C. Xương có chất hữu cơ và có màng xương
D. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ
3. Nguyên nhân chủ yếu của sự mỏi cơ:
A. Lượng nhiệt sinh ra nhiều
B. Do dinh dưỡng thiếu hụt.
C. Do lượng cacbonic quá cao.

D. Lượng ôxy trong máu thiếu nên tích tụ lượng axit trong cơ
4. Ở động mạch, máu được vận chuyển nhờ:
A.Sức đẩy của tim và sự co giãn của động mạch
B. Sức hút của lồng ngực khi hít vào và sức đẩy của tim
C. Sự co bóp của các cơ bắp quanh thành mạch và sức đẩy của tim
D. Sức hút của tâm nhĩ và sự co dãn của động mạch
5. Trong hệ thống tuần hoàn máu lọai mạch quan trong nhất là
A. Động mạch.
B. Tĩnh mạch.
C. Mao mạch.
D. Mạch bạch huyết
6. Vai tr...
ĐỀ KIM TRA MÔN SINH HC, HC K I, LP 8
Đề s 1
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
Các mc độ nhn thc
Các ch
đề chính
Nhn biết Tng hiu Vn dng
Tng
TNKQ
TL TNKQ TL TNKQ TL
Chương I:
Ki quát
cơ th
Câu 2.1
0,25
Câu 4
1,0
2 câu
1,25
Chương
II: Vn
động
Câu
2.2
Câu
2.6
0,5
Câu 2.3
Câu1
1,75
4 câu
2,25
Chương
III: Tun
hoàn
Câu
2.9
0,25
Câu 2.7
Câu 2.4
0,5
Câu 5
1,5
Câu 2.5
0,25
5 câu
2.5
Chương
IV: Hô
hp
Câu 3
2,5
1 câu
2,5
Chương
V: Tiêu
hoá
Câu 6
1,0
Câu 2. 8
0,25
Câu 2.10
0,25
3 câu
1,5
Tng
3 câu
0,75
2 u
3,5
6 u
2,75
1 u
1.5
2 câu
0,5
1 câu
1,0
15 câu
10,0
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học 9 10 161