Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Quốc Ân, Hưng yên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ Nhận biết Thông
hiểu
Lĩnh vực nội dung
TN TL TN TL
Văn
học

Thể loại

Tổng

Vận dụng
cao

thấp
TN

TL

TN

TL

C1

1

Phương thức C3
biểu đạt

1

Nội dung
Nghệ thuật
Tiếng Từ
Việt thanh

C2

C13

2

C4

tượng

1
C12

1

Từ loại

C11

1

Biện pháp tu
từ

C10

1

Các kiểu câu

C5

1

Phân loại câu
theo mục đích
nói
Các
thành
phần câu

C6

1

C8

1

Phép liên kết

C7,
C9

2

Tập
Viết bài văn
làm
nghị luận
văn
Tổng số câu
Trọng số điểm

4
1

8
2

Mỗi câu trắc nghiệm: 0, 25 điểm
Câu 13 được 2 điểm; câu 14 được 5 điểm

1
2

C14

1

1
5

14
10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, mỗi câu 0, 25 điểm):
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng
• Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi
Bây giờ là buổi trưa. Im ắng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ
hát. Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà
hát. Lời tôi bịa ra lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bò
ra mà cười một mình.
Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá.
Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa
kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm! ”
Xa đến đâu mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó dài
dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng.
(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi, Ngữ văn 9, tập 2)
1. Văn bản Những ngôi sao xa xôi thuộc thể loại nào?
A. Hồi ký
B. Truyện ngắn
C. Tuỳ bút
D. Phóng sự
2. Văn bản trên được viết ở thời kỳ nào?
A. Thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
B. Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi
C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt
D. Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi
3. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Tự sự
B. Miêu tả

C. Biểu cảm
D. Lập luận
4. Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất số ít
B. Ngôi thứ nhất số nhiều
C. Ngôi thứ hai
D. Ngôi thứ ba
5. Câu văn: “Im ắng lạ.” thuộc loại câu nào?
A. Câu đơn
B. Câu đặc biệt
C. Câu rút gọn
D. Câu ghép
6. Xét về mục đích nói, câu văn: “Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát”
thuộc loại câu nào?
A. Câu nghi vấn
B. Câu trần thuật
C. Câu cầu khiến
D. Câu cảm thán
7. Phần trích: “Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát.
Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát.” sử dụng
phương tiện liên kết nào dưới đây?
A. Dùng từ đồng nghĩa
B. Dùng từ trái nghĩa
C. Dùng từ gần nghĩa
D. Phép lặp từ ...
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 2, LP 9
Đ
Đ
s
s
1
1
(
(Thi gian làm bài: 90 phút)
A
A
.
.
M
M
A
A
T
T
R
R
N
N
(
(
B
B
N
N
G
G
H
H
A
A
I
I
C
C
H
H
I
I
U
U
)
)
Vn dng
Nhn biết Thông
hiu
thp cao
Mc độ
Lĩnh vc ni dung
TN TL TN TL TN TL TN TL
Tng
Th loi C1
1
Phương thc
biu đạt
C3
1
Ni dung C2 C13
2
Văn
hc
Ngh thut C4 1
T tượng
thanh
C12 1
T loi C11 1
Bin pháp tu
t
C10 1
Các kiu câu C5 1
Phân loi câu
theo mc đích
nói
C6 1
Các thành
phn câu
C8 1
Tiếng
Vit
Phép liên kết C7,
C9
2
Tp
làm
văn
Viết bài văn
ngh lun
C14
1
Tng s câu
Trng s đim
4
1
8
2
1
2
1
5
14
10
Mi câu trc nghim: 0, 25 đim
Câu 13 được 2 đim; câu 14 được 5 đim
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Quốc Ân, Hưng yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Quốc Ân, Hưng yên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Quốc Ân, Hưng yên 9 10 678