Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân lớp 6 Đề số 2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 6
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Các cấp độ tư duy

Nội dung chủ đề (Mục tiêu)
Nhận biết

Thông hiểu

A. Xác định được biểu hiện của một

Câu hỏi 1 TN

số phẩm chất đạo đức đã học.

(1 điểm)

B. Xác định được biểu hiện của

Câu hỏi 2 TN

sống chan hoà với mọi người.

(0,5 điểm)

C. Xác định được biểu hiện của yêu

Câu hỏi 3 TN

thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên

(0,5 điểm)

Vận dụng

nhiên.
D. Nhớ được định nghĩa về biết ơn.

Câu hỏi 4 TN
(1 điểm)

E. Nhận biết được thế nào là tiết

Câu hỏi 1 TL

Câu hỏi 1 TL

kiệm và hiểu thế nào là trái với tiết

(1 điểm)

(1 điểm)

kiệm.
G. Giải thích được vì sao tính kỉ luật

Câu hỏi 2 TL

không làm con người mất tự do.

(2 điểm)

H. Nhận xét hành vi và đề xuất cách

Câu hỏi 3 TL

ứng xử liên quan đến tính tích cực

(3 điểm)

trong hoạt động tập thể.
Tổng số câu hỏi

2

5

2

Tổng điểm

2

5

3

Tỉ lệ

20%

50%

30%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Hãy kết nối một ô ở cột trái (A) với một ô ở cột phải (B) sao cho đúng nhất:
A. Phẩm chất đạo đức

B. Hành vi

a. Biết ơn

1/ Sáng nào Lan cũng dậy sớm quét nhà

b. Tôn trọng kỉ luật

2/ Nga cùng các bạn trong chi Đội đến quét dọn và thắp
hương tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

c. Lễ độ

3/ Tú giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận nên dùng được lâu
bền.

d. Siêng năng

4/ Trước khi đi đâu, Quân đều xin phép cha mẹ.
5/ Trời mưa to, nhưng Vân vẫn cố gắng đến lớp đúng giờ.

….. nối với……

….. nối với……

….. nối với……

….. nối với……

Câu 2 (0,5 điểm)
Biểu hiện nào dưới đây là sống chan hoà với mọi người? (khoanh tròn chữ cái
trước câu mà em chọn)
A. Không góp ý cho ai để tránh gây mất đoàn kết.
B. Luôn cởi mở, chia sẻ với mọi người.
C. Chiều theo ý mọi người để không mất lòng ai.
D. Sẵn sàng tham gia hoạt động cùng mọi người, dù đó là hoạt động gì.
Câu 3 (0,5 điểm)
Hành vi nào dưới đây thể hiện yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên?
(khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Lâm rất thích tắm nước mưa ở ngoài trời.
B. Ngày đầu năm, cả nhà Lê đi hái lộc.
C. Đi tham quan dã ngoại, Tú thường hái cành cây và hoa mang về để thưởng thức vẻ
đẹp.
D. Hồng rất thích chăm sóc cây và hoa trong vườn.

Câu 4 (1 điểm)
Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài đã
học :
“Biết ơn là sự ......................................................... đền ơn, đáp nghĩa đối với
những người ...................................................có công v...
ĐỀ KIM TRA HC MÔN GIÁO DC CÔNG DÂN, HC KÌ I, LP 6
Đề s 2 (Thi gian m bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các cp độ tư duy Ni dung ch đề (Mc tiêu)
Nhn biết Tng hiu Vn dng
A. Xác định được biu hin ca mt
s phm cht đạo đức đã hc.
u hi 1 TN
(1 đim)
B. Xác định được biu hin ca
sng chan hoà vi mi người.
u hi 2 TN
(0,5 đim)
C. Xác định được biu hin ca yêu
thiên nhiên, sng hoà hp vi thiên
nhn.
u hi 3 TN
(0,5 đim)
D. Nh được định nghĩa v biết ơn. u hi 4 TN
(1 đim)
E. Nhn biết được thế nào là tiết
kim hiu thế nào trái vi tiết
kim.
u hi 1 TL
(1 đim)
u hi 1 TL
(1 đim)
G. Gii thích được vì sao tính k lut
kng m con người mt t do.
u hi 2 TL
(2 đim)
H. Nhn xét hành vi và đề xut cách
ng x liên quan đến tính tích cc
trong hot động tp th.
Câu hi 3 TL
(3 đim)
Tng s câu hi 2 5 2
Tng đim 2 5 3
T l 20% 50% 30%
Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân lớp 6 Đề số 2 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân lớp 6 Đề số 2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân lớp 6 Đề số 2 9 10 929