Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Đức Ninh, Quảng Bình

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH
ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 7

Đề số 5: Kiểm tra thực hành
1. Tự chọn và trình bày một bài TĐN đã học trong học kì II
-TĐN số 6- Xuân về trên bản (Nguyễn Tài Tuệ)
-TĐN số 7- Quê hương (Dân ca U-crai-na)
-TĐN số 8- Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp)
-TĐN số 9- Trường làng tôi (Phạm Trọng Cầu)
2. Gắp thăm và trình bày một bài hát đã học trong học kì II
-Đi cắt lúa (Dân ca Tây Nguyên)
-Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải)
-Ca-chiu-sa (Nhạc Nga)
-Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn)

Đáp án
1. Tập đọc nhạc (5 điểm)
-Đọc đúng cao độ, trường độ:

3 điểm

-Đọc rõ ràng, trôi chảy:

1 điểm

-Thể hiện được phách mạnh, nhẹ:

1 điểm

2. Hát (5 điểm)
-Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca:

3 điểm

-Hát rõ lời, trôi chảy:

1 điểm

-Thể hiện sắc thái, tình cảm:

1 điểm

Ghi chú:
-HS được ôn tập các nội dung trước khi thi.
-Bài hát có 2 lời, chỉ yêu cầu HS trình bày 1 lời.
-Bài TĐN, HS được xem SGK và không phải hát lời.
-GV kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS).

Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222

...
TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH
ĐỒNG HI - TNH QUNG BÌNH
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN ÂM NHC, LP 7
Đề s 5: Kim tra thc hành
1. T chn và trình y mt bài TĐN đã hc trong hc II
-TĐN s 6- Xuân v trên bn (Nguyn Tài Tu)
-TĐN s 7- Quê hương (Dân ca U-crai-na)
-TĐN s 8- Chú chim nh d thương (Nhc Pháp)
-TĐN s 9- Trường làng tôi (Phm Trng Cu)
2. Gp thăm trình y mt bài hát đã hc trong hc kì II
-Đi ct lúa (n ca Tây Nguyên)
-Kc ca bn mùa (Nguyn Hi)
-Ca-chiu-sa (Nhc Nga)
-Tiếng ve gi (Trnh ng Sơn)
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Đức Ninh, Quảng Bình - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Đức Ninh, Quảng Bình - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Đức Ninh, Quảng Bình 9 10 601