Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 8
Đề số 1
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Các mức độ nhận thức
Các chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Tổng

Vận dụng

chính
TNKQ
Chương VI

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Câu 2.4

2 câu

Câu 2.5
0,5
Chương VII

0,5

Câu 2.3

Câu 2.1

3 câu

Câu 2.2
0,25
Chương
VIII
Chương IX

0,5

Câu 2.7

Câu 2.6

0,25
Câu 2.8

2 câu
0,25

Câu 6

Câu 1

Câu 2.11

Câu 2.9

1,5
Câu 2.12

Câu 2.14

0,25
Câu 2.13

Chương XI

0,25
7 câu

1 câu
2,5

1,5

0,25

0,5

0,25

Tổng

0,5
Câu 5

6 câu

Câu 2.10

1,25
Chương X

0,75

7 câu

Câu 3

2,5

Câu 4

3 câu

1,5

3,5

4,5
3 câu

2,0

2 câu
1,75

1,0

1,75
1 câu

1 câu
0,25

1,0

20 câu
10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan
Câu 1: Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin
ở cột A: (1đ)
Các tật của mắt (A)
1. Cận thị

2.Viễn thị

Nguyên nhân (B)
a- Bẩm sinh: Cầu mắt ngắn quá.
b - Không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách làm cho thể
thủy tinh luôn luôn phồng, lâu dần mất khả năng xẹp lại.
c - Bẩm sinh: Cầu mắt dài quá.
d - Thể thủy tinh bị lão hóa mất tính đàn hồi, không phồng
lên được.

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái (A, B, C, D) đứng trước phương án trả lời
mà em cho là đúng: (3,5đ)
1.Hệ bài tiết nước tiểu gồm:
A. Thận, cầu thận, nang cầu thận, bóng đái
B. Thận, ống đái, nang cầu thận, bóng đái
C. Thận, cầu thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái
D. Thận, ống đái , ống dẫn nước tiểu, bóng đái
2 Chức năng của cầu thận là:
A. Lọc máu và hình thành nước tiểu đầu
B. Lọc máu và hình thành nước tiểu chính thức
C. Hình thành nước tiểu và thải nước tiểu
D. Lọc máu, hình thành nước tiểu và thải nước tiểu
3. Nhịn đi tiểu lâu có hại vì:
A. Dễ tạo sỏi thận và hạn chế hình thành nước tiểu liên tục
B. Dễ tạo sỏi thận và có thể gây viêm bóng đái
C. Hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và có thể gây viêm bóng đái
D. Dễ tạo sỏi thận, hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và có thể gây viêm
bóng đái
4. Loại thực phẩm nhiều chất béo là:
A. Đậu tương
B. Lạc
C. Gấc
D. Gan

5. Loại thực phẩm nhiều prôtêin là:
A. Gạo
B. Đậu tương
C. Dầu ôliu
D. Ngô
6. Cấu tạo của da gồm có:
A. Lớp biểu bì, lớp bì và lớp cơ
B. Lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da và lớp cơ
C. Lớp bì, lớp mỡ dưới da và lớp cơ
D. Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da
7. Các chức năng của da là:
A. Bảo vệ, cảm giác và vận động
B. Bảo vệ, điều hòa thân nhiệt và vận động
C. Bảo vệ, cảm giác, điều hòa thân nhiệt và bài tiết.
D. Bảo vệ, vận động, điều hòa thân nhiệt và bài tiết.
8. Trung ương thần kinh gồm:
A. Não bộ và tủy sống....
ĐỀ KIM TRA MÔN SINH HC, HC KÌ II, LP 8
Đề s 1
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
Các mc độ nhn thc
Các ch đề
chính
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Tng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chương VI
Câu 2.4
Câu 2.5
0,5
2 câu
0,5
Chương VII
Câu 2.3
0,25
Câu 2.1
Câu 2.2
0,5
3 câu
0,75
Chương
VIII
Câu 2.7
0,25
Câu 2.6
0,25
2 câu
0,5
Chương IX
Câu 2.8
Câu 1
1,25
Câu 6
1,5
Câu 2.9
Câu 2.10
0,5
Câu 2.11
0,25
Câu 5
1,0
6 câu
4,5
Chương X Câu 2.14
0,25
Câu 2.12
0,25
Câu 3
2,0
3 câu
2,5
Chương XI
Câu 2.13
0,25
Câu 4
1,5
3 câu
1,75
Tng
7 u
2,5
1 câu
1,5
7 u
1,75
2 câu
3,5
1 câu
0,25
1 câu
1,0
20 u
10,0
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học 9 10 129