Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra tin học học kỳ 1 lớp 3

Được đăng lên bởi huonghoang148
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA HK I
Môn: Tin học
Khối: 3
Năm học: 2014 – 2015

Trường Tiểu học C Vĩnh Thành
Lớp:……………
Họ và tên HS:…………………………….
……………………………………………
Điểm

Nhận xét
……….………………………………………
……….………………………...…………….
………….……………………………………

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 9)
Câu 1: Để có chữ “ em yêu tin học” theo kiểu Telex em sẽ gõ thế nào là đúng
nhất?
A. em yeu tin hoc

B. em yeeu tin hocj

C. em ye6u tin hocj

D. em ye6u tin hoc5

Câu 2: Để gõ được chữ Tiếng Việt có dấu trong soạn thảo văn bản có mấy
kiểu gõ chính?
A. 2 kiểu gõ

B. 3 kiểu gõ

C. 4 kiểu gõ

D. 5 kiểu gõ

Câu 3: Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ă" em gõ:
A. U + W

B. E + U

C. W + U

D. A + W

Câu 4: Trong phần mềm soạn thảo, phím Enter dùng để:
A. Xóa ký tự.

B. Gõ dấu cách.

C. Xuống dòng và bắt đầu dòng mới.

D. Gõ chữ hoa.

Câu 5: Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là
gì?
1

A. Vùng soạn thảo

B. Vùng trắng

C. Con trỏ

D. Con trỏ soạn thảo

Câu 6: Kết quả sau khi chúng ta gõ: “mu7a xua6n” là:
A. mùa xuân

B. mưa xuan

C. múa xuân

D. mưa xuân

Câu 7: Quy tắc gõ chữ có dấu là?
A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 8: Công cụ nào dưới đây dùng để vẽ đường cong?
A.

B.

C.

D.

Câu 9: Khi gõ chữ o và số 6 ta được chữ ô, đó là kiểu gõ:
A. Telex

B. Vni

C. Vni và Telex

D. Tất cả đều sai

Câu 10: Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô vuông ở cuối câu dưới đây:
A. Paint là phần mềm giúp các em tập tô màu, tập vẽ hình đơn giản.
B. Trong Paint, em không thể vẽ được những đường cong.

2

Đáp án :
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9
B

A

D

C

A

D

B

C

B

Câu 10: Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô vuông ở cuối câu dưới đây:
A. Paint là phần mềm giúp các em tập tô màu, tập vẽ hình đơn giản. Đ
B. Trong Paint, em không thể vẽ được những đường cong.

S

3

...
Trường Tiểu học C Vĩnh Thành
Lớp:……………
Họ và tên HS:…………………………….
……………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA HK I
Môn: Tin học
Khối: 3
Năm học: 2014 – 2015
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 9)
Câu 1: Để có chữ “ em yêu tin học” theo kiểu Telex em sẽ gõ thế nào là đúng
nhất?
A. em yeu tin hoc B. em yeeu tin hocj
C. em ye6u tin hocj D. em ye6u tin hoc5
Câu 2: Để gõ được chữ Tiếng Việt có dấu trong soạn thảo văn bản có mấy
kiểu gõ chính?
A. 2 kiểu gõ B. 3 kiểu gõ
C. 4 kiểu gõ D. 5 kiểu gõ
Câu 3: Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ă" em gõ:
A. U + W B. E + U C. W + U D. A + W
Câu 4: Trong phần mềm soạn thảo, phím Enter dùng để:
A. Xóa ký tự. B. Gõ dấu cách.
C. Xuống dòng và bắt đầu dòng mới. D. Gõ chữ hoa.
Câu 5: Vùng trắng lớn giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word
gì?
1
Điểm
Nhận xét
……….………………………………………
……….………………………...…………….
………….……………………………………
Đề kiểm tra tin học học kỳ 1 lớp 3 - Trang 2
Đề kiểm tra tin học học kỳ 1 lớp 3 - Người đăng: huonghoang148
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra tin học học kỳ 1 lớp 3 9 10 890