Ktl-icon-tai-lieu

Đề lý thuyết tin học trẻ khối THCS

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4214 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi trắc nghiệm
Khối THCS - Thời gian: 30 phút

Họ và tên:.............................................................Số báo danh........................
Lớp..................................Trường:.....................................................................
Điểm

Bằng số:...........................Bằng chữ:..................................................................
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Phần 1: (mỗi câu 0.6điểm)

1. Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì?
 Trao đổi thông tin trực tuyến
 Hội thoại trực tuyến
 Trao đổi thư thông qua môi trường Internet
 Tìm kiếm thông tin
2. Muốn trao đổi trực tuyến với người dùng khác trên mạng, bạn sử dụng
dịch vụ gì?
 Tải tệp tin (FTP)
 Tán gẫu (Chat)
 Thư điện tử (e-mail)
 Tìm kiếm (search)
3. Câu nói nào về Internet là đúng?
 Internet chính là World Wide Web
 Internet là một phần của World Wide Web
 World Wide Web là một phần của Internet
 World Wide Web và Internet là hai thực thể riêng biệt có liên kết với
nhau
4. Tổ chức nào sáng lập ra Internet?
 IBM
 ARPA
 IETF
 Netscape

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

THCS 1

5. Để hiển thị thực đơn này, bạn phải làm gì?






Nhấp chuột vào biểu tượng Start
Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Start
Nhấp chuột ba lần vào biểu tượng Start
Nhấp chuột phải vào biểu tượng Start

6. Loại mạng nào kết nối các máy tính ở các khu vực địa lý khác nhau?
 LAN
 Mạng ngang hàng
 WAN
 Mạng dựa máy chủ
7. Phần mềm nào không phải là phần mềm ứng dụng?
 Excel
 Word
 Access
 LINUX
8. Theo hình minh hoạ, nhấn chọn mục Copy trong thực đơn Edit là để
 Sao chép tệp tin
 Sao lưu tệp tin
 Cắt dán tệp tin
 Di chuyển tệp tin đến thư mục khác

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

THCS 2

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

THCS 3

9. Theo hình minh hoạ, muốn đổi tên tệp tin thì việc đầu tiên phải làm là:
 Nhắp chọn thực đơn file
 Nhắp chọn tệp tin cần đổi tên
 Nhắp chọn thực đơn Edit
 Nhắp chọn thực đơn View

10.

Chuỗi tìm kiếm nào dưới đây là đúng khi muốn tìm kiếm cả 3 tệp tin:

“ngay151009.txt”, “day112cp.doc” và “pay.xls”
 *ay*
 ?ay.*
 *ay.*
 ?ay?
Phần 2: (mỗi câu 0.8điểm)

11.

Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

PHP Code:

s:=0;
for i:=1 to 10 do s := s+i;
writeln(s);

Kết quả in lên màn hình là :
 s = 11
 s = 55
 s = 100
 s = 101
12.

13.

Cho biến SS kiểu lô gic. Lệnh nào làm SS có gía trị là TRUE :
 SS := 'a' < 'A';
...
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi trắc nghiệm
Khối THCS - Thời gian: 30 phút
Họ và tên:.............................................................Số báo danh........................
Lớp..................................Trường:.....................................................................
Điểm
Bằng số:...........................Bằng chữ:..................................................................
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Phần 1: (mỗi câu 0.6điểm)
1. Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì?
Trao đổi thông tin trực tuyến
Hội thoại trực tuyến
Trao đổi thư thông qua môi trường Internet
Tìm kiếm thông tin
2. Muốn trao đổi trực tuyến với người dùng khác trên mạng, bạn sử dụng
dịch vụ gì?
Tải tệp tin (FTP)
Tán gẫu (Chat)
Thư điện tử (e-mail)
Tìm kiếm (search)
3. Câu nói nào về Internet là đúng?
Internet chính là World Wide Web
Internet là một phần của World Wide Web
World Wide Web là một phần của Internet
World Wide Web Internet hai thực thể riêng biệt liên kết với
nhau
4. Tổ chức nào sáng lập ra Internet?
IBM
ARPA
IETF
Netscape
Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm. THCS
1
Đề lý thuyết tin học trẻ khối THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề lý thuyết tin học trẻ khối THCS - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề lý thuyết tin học trẻ khối THCS 9 10 58