Ktl-icon-tai-lieu

Đề lý thuyết tin học trẻ khối tiểu học

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6417 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi trắc nghiệm
Khối Tiểu học - Thời gian: 30 phút

Họ và tên:.............................................................Số báo danh........................
Lớp..................................Trường:.....................................................................
Điểm

Bằng số:...........................Bằng chữ:..................................................................
Chọn phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu 0.5 điểm)

1. Trong các loại máy tính dưới đây, máy tính nào mạnh nhất?
 Máy PC
 Máy sách tay
 Máy tính lớn
 Máy MAC
2. Yêu tố nào không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính?
 Dung lượng RAM
 Tốc độ vi xử lý
 Không gian trống trong đĩa cứng
 Kích thước của máy tính
3. Nếu bạn muốn gửi các bức ảnh mới chụp cho bạn bằng thư điện tử, bạn sử
dụng thiết bị nào để đưa các bức ảnh đó vào máy tính?
 Bàn phím
 Chuột
 Máy ảnh số
 Máy quét
4. Đâu không phải là thiết bị vào?
 Chuột
 Bàn phím
 Màn hình
 Máy quét
5. Phần mềm nào không phải là phần mềm hệ thống?
 Windows NT
 Windows 98

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

TH 1

 LINUX
 Microsoft Word
6. Việt Nam chính thức tham gia Internet vào năm nào?
 1990
 1997
 1998
 2000
7. Chức năng của biểu tượng này là gì?





Đóng cửa sổ
Tối đa kích thước cửa sổ
Tối thiểu kích thước cửa sổ
Khôi phục kích thước cửa sổ

8. Bạn giữ phím gì khi muốn chọn nhiều đối tượng liền nhau?
 Ctrl
 Shift
 Tab
 Alt
9. Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng này là gì?






Hiển thị màn hình nền
Hiển thị nội dung của ổ đĩa mềm
Hiển thị thư mục cấp dưới
Hiển thị thư mục cấp trên

10.

Phím tắt để cắt một mục vào ClipBoard là gì?
 Ctrl+C
 Ctrl+X
 Ctrl+V
 Ctrl+Z

11.

Phím tắt nào được sử dụng để hiển thị thực đơn Start?
 Alt+F4
 Ctrl+Esc
 Alt+Tab
 Ctrl+Tab

Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm.

TH 2

12.

Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng này là gì?





13.

Xóa mục đang chọn
Cho phép bạn chọn tùy chọn hiển thị
Sao chép một mục vào ClipBoard
Cắt một mục vào ClipBoard

Mũi tên ở góc dưới bên trái của biểu tượng này có nghĩa gì?






Biểu tượng này là biểu tượng màn hình nền
Biểu tượng này không thể xóa
Biểu tượng này là lối tắt
Biểu tượng này là không thể thiếu đối với hệ điều hành Windows.

14.

Làm thế nào để chọn một đoạn văn bản?
 Nhấp đúp vào một từ trong đoạn văn bản
 Nhấp miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản
 Nhấp đúp miền chọn ở bên trái m...
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
HUYỆN SÓC SƠN LẦN THỨ VI
Phần thi trắc nghiệm
Khối Tiểu học - Thời gian: 30 phút
Họ và tên:.............................................................Số báo danh........................
Lớp..................................Trường:.....................................................................
Điểm
Bằng số:...........................Bằng chữ:..................................................................
Chọn phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu 0.5 điểm)
1. Trong các loại máy tính dưới đây, máy tính nào mạnh nhất?
Máy PC
Máy sách tay
Máy tính lớn
Máy MAC
2. Yêu tố nào không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính?
Dung lượng RAM
Tốc độ vi xử lý
Không gian trống trong đĩa cứng
Kích thước của máy tính
3. Nếu bạn muốn gửi các bức ảnh mới chụp cho bạn bằng thư điện tử, bạn sử
dụng thiết bị nào để đưa các bức ảnh đó vào máy tính?
Bàn phím
Chuột
Máy ảnh số
Máy quét
4. Đâu không phải là thiết bị vào?
Chuột
Bàn phím
Màn hình
Máy quét
5. Phần mềm nào không phải là phần mềm hệ thống?
Windows NT
Windows 98
Đề nghị giám thị không giải thích gì thêm. TH
1
Đề lý thuyết tin học trẻ khối tiểu học - Trang 2
Đề lý thuyết tin học trẻ khối tiểu học - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề lý thuyết tin học trẻ khối tiểu học 9 10 399