Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 8 học sinh vùng dân tộc thiếu số

Được đăng lên bởi RoTk
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2274 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A: ĐẶT VẤN ĐỀ
I- Lý do chọn đề tài:
- Trường học là nơi xuyên suốt diễn ra hoạt động dạy và học của thầy và
trò. Hai nhân tố thầy - trò không thể thiếu trong mối ràng buộc để hình thành một
trường học. Thiếu thầy hay thiếu trò thì không có hoạt động dạy học diễn ra.
Trong quá trình xuyên suốt diễn ra hai hoạt động này, không chỉ đơn thuần là làm
cho người học có tri thức khoa học thuần tuý, mà trong nó còn có một mục tiêu
rất quan trọng là: “ hình thành - phát triển - bồi dưỡng” những phẩm chất đạo đức
đúng chuẩn mực, cấu thành nhân cách phù hợp với đạo đức dân tộc, với đạo đức
con người Xã Hội Chủ Nghĩa. Bởi thế mọi người làm công tác giáo dục ở nhà
trường đều phải có trách nhiệm cho mục tiêu lớn lao đó. Và nhân tố then chốt,
chủ đạo nhằm đạt được mục tiêu đó không ai khác là thầy - cô chủ nhiệm lớp.
- Theo mục tiêu chung của ngành Giáo Dục Và Đào Tạo là “Nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” thì ngoài việc dạy học ở trường
học, nhà trường còn phải có nhiệm vụ nâng cao dân trí trong địa bàn mà trường
cư ngụ. Đó là một hoạch định dài hạn mà từ lâu chúng ta đã thực hiện công tác
phổ cập giáo dục. Bởi thế, nếu nhân cách học sinh không được rèn luyện, bồi
dưỡng thì chắc chắn chiến lược “Nâng cao dân trí” ở địa phương sẽ không thực
hiện được. Mặt khác, thì số lượng học sinh thiếu nhân cách chuẩn mực này theo
thời gian sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Vô tình nhà trường đang làm một
việc phản giáo dục.
- Ở trường THCS số 2 Ia phí 100% học sinh là người dân tộc thiểu số và
đối tượng học sinh thuộc địa bàn xã khó khăn ,kinh tế lạc hậu ,trình độ dân trí
của địa phương còn thấp ,tính cục bộ địa phương còn phổ biến cao cho nên
nhiều năm liền phải đối đầu với tỉ lệ giảm sút về số lượng, về hạnh kiểm, về
học lực làm cho chất lượng giáo dục của nhà trường bị hạn chế. Trong các
nguyên nhân dẫn đến kết quả xấu trên có một phần do công tác chủ nhiệm lớp
diễn ra còn lỏng lẻo.
1

Từ những lý do trên tôi xin được nghiên cứu đề tài “ Một số kinh nghiệm
trong công tác chủ nhiệm lớp 8 học sinh vùng dân tộc thiểu số ” tại Trường
THCS số 2 Ia phí, năm học 2012 – 2013, nhằm phân tích rõ hơn những ưu điểm
và hạn chế trong công tác chủ nhiệm lớp .
+ Giáo viên chủ nhiệm lớp phải làm tốt công tác phối hợp với gia đình và
Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học.
Điều này khẳng đỉnh số lượng học sinh bỏ học, chất lượng giáo dục có
ảnh hưởng từ công tác chủ nhiệm lớp.
II- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
1. Mục tiêu.
Trên cơ sở nghi...
A: ĐẶT VẤN ĐỀ
I- Lý do chọn đề tài:
- Trường học là nơi xuyên suốt diễn ra hoạt động dạy và học của thầy
trò. Hai nhân tố thầy - trò không thể thiếu trong mối ràng buộc để hình thành một
trường học. Thiếu thầy hay thiếu trò thì không hoạt động dạy học diễn ra.
Trong quá trình xuyên suốt diễn ra hai hoạt động này, không chỉ đơn thuần là làm
cho người học tri thức khoa học thuần tuý, trong nó còn một mc tiêu
rất quan trọng là: “ hình thành - phát triển - bồi dưỡng” những phẩm chất đạo đức
đúng chuẩn mực, cấu thành nhân cách phù hợp với đạo đức dân tộc, với đạo đức
con nời Hội Ch Nghĩa. Bởi thế mọi nời m công c giáo dục n
trường đều phải có trách nhiệm cho mục tiêu lớn lao đó. Và nhân t then chốt,
chủ đạo nhằm đạt được mục tiêu đó kng ai khác là thầy - cô chủ nhiệm lớp.
- Theo mục tiêu chung của ngành Giáo Dục Và Đào Tạo “Nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” thì ngoài việc dạy học trường
học, nhà trường còn phải nhiệm vụ nâng cao dân trí trong địa bàn trường
ngụ. Đó một hoạch định dài hạn từ lâu chúng ta đã thực hiện công tác
phổ cập giáo dục. Bởi thế, nếu nhân ch học sinh không được rèn luyện, bồi
dưỡng thì chắc chắn chiến lược “Nâng cao dân trí” địa phương sẽ không thực
hiện được. Mặt khác, thì số lượng học sinh thiếu nhân cách chuẩn mực này theo
thời gian s trở thành gánh nặng cho hội. tình nhà trường đang làm một
việc phản giáo dục.
- trường THCS số 2 Ia phí 100% học sinh người dân tộc thiểu số
đối tượng học sinh thuộc địa bàn khó khăn ,kinh tế lạc hậu ,trình đdân trí
của địa phương còn thấp ,tính cục bộ địa phương còn ph biến cao cho nên
nhiều năm liền phải đối đầu với tỉ lệ giảm sút về số lượng, về hạnh kiểm, về
học lực làm cho chất lượng giáo dục của nhà trường bị hạn chế. Trong các
nguyên nhân dẫn đến kết quả xấu trên một phần do công tác chủ nhiệm lớp
diễn ra còn lỏng lẻo.
1
Đề tài : Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 8 học sinh vùng dân tộc thiếu số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 8 học sinh vùng dân tộc thiếu số - Người đăng: RoTk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề tài : Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 8 học sinh vùng dân tộc thiếu số 9 10 16