Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: TRIẾT HỌC LUẬN VỀ “PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
…………..o0o…………..

Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN
CỦA NHÀ NƯỚC "

TRIẾT HỌC LUẬN VỀ “PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ”

IOANNA KUCURADI
Từ góc độ triết học, bài viết đưa ra và luận giải một số vấn đề về phát
triển văn hoá nhằm làm sáng tỏ vấn đề tại sao Liên hợp quốc ra tuyên
bố về Thập niên phát triển văn hoá. Những vấn đề mà bài viết đưa ra
và luận giải là: Khái niệm phát triển, nhất là vấn đề phát triển trong
chính sách của các quốc gia thuộc Liên hợp quốc; những nội dung
của “phát triển văn hoá”; tính dân tộc và tính toàn cầu trong các
quan niệm về “phát triển văn hoá”; phát triển văn hoá và các chính
sách văn hoá. Trong đó, đáng chú ý là những luận giải của bài viết về
các nghĩa của khái niệm “văn hoá”.

Bài viết này đưa ra một số vấn đề liên quan đến triết học, được thể
hiện ra qua những nỗ lực thoả mãn nhu cầu khiến cho Liên hợp quốc
phải ra tuyên bố về Thập niên thế giới phát triển văn hoá(1). Đây là
những vấn đề đang tác động trực tiếp tới thực tiễn.
Khi đặt ra những vấn đề như vậy để các triết gia thế giới giải đáp,
bài viết này mong muốn giúp cho tập sách đã dự định hình thành
trên một chỉnh thể và do vậy, góp phần cống hiến từ góc độ triết học
để thực hiện các ý định đã được tuyên bố về Thập niên này .
Tại sao Liên hợp quốc ra tuyên bố về Thập niên văn hoá này? Chúng
ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong các văn kiện của UNESCO được dự
thảo từ đầu thập niên 80 của thế kỷ XX. Khi xem xét những văn kiện
sớm của UNESCO liên quan đến vấn đề Thập niên văn hoá này,
chúng ta thấy có đoạn: “Khái niệm thống trị tư duy kinh tế quốc tế

trong những thập niên vừa qua là khái niệm phát triển, nhưng phát
triển bị quy giản một cách căn bản thành các phương diện kinh tế
của sự phát triển, do vậy hình thành nên sự phân biệt đáng phải bàn
luận giữa các nước công nghiệp hoá và các nước đang phát triển,
theo các thuật ngữ kinh tế”. Và điều tất yếu diễn ra sau đó là, “trong
thực tế hiện nay phát triển không mang ý nghĩa thực, trừ phi nó cho
phép các cá nhân và các dân tộc được sống tốt hơn, trong một sự hài
hoà tuyệt đối với những khát vọng tinh thần và đạo đức của họ và
tạo khả năng để nở rộ tất cả mọi sáng tạo của họ. Còn sự thật là phát
triển kinh tế là một đòi hỏi có tính quyết định, đó cũng là điều cần
thiết để kinh tế có mục đích và sự cố kết, mà điều đó chỉ có thể tìm
thấy thông qua văn hoá…”. Thông qua cái gì để kinh tế có thể “tìm”
được sự cố kết của nó một cách rõ ràng? Hay, phát triển văn hoá có
thể là cái gì khi diễn ra cùng với phát triển k...
…………..o0o…………..
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN
CỦA NHÀ NƯỚC "
Đề tài: TRIẾT HỌC LUẬN VỀ “PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: TRIẾT HỌC LUẬN VỀ “PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: TRIẾT HỌC LUẬN VỀ “PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 9 10 116