Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 (Có đáp án )

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên
Họ và tên:

SỐ BÁO
DANH

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 2
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ
SỐ PHÁCH
SỐ THỨ TỰ

………………………………………………
……….
Lớp:…………………………………………..
……..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỂM
BẰNG CHỮ
SỐ PHÁCH
GIÁM KHẢO

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng:
Câu 1: Số liền sau của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là số:
A. 92

B. 91

C. 93

D. 99.

C.18

D. 45

Câu 2: Số gồm 4 chục và 4 đơn vị là số:
A. 44

B.54

Câu 3: Đàn gà nhà Lan đẻ được 20 quả trứng. Hôm nay đàn gà đẻ thêm 3 chục quả trứng nữa.
Hỏi đàn gà nhà Lan đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng?
A. 23 quả.

B. 50 quả.

C. 32 quả .

D. 52 quả.

B. 33

C. 43

D. 7

C. 65

D. 45

C. 0

D. 10

Câu 4: Tính: 90 – 50 + 3 = ?
A. 53

Câu 5: Biểu thức 25 + 47 – 17 có giá trị:
A. 25
B. 55
Câu 6: Phép tính 5 x 5 x 0 có kết quả là
A. 6

B. 8

II. PHẦN LUẬN TỰ LUẬN: ( 14 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Tính nhanh
a/ 6 + 7 + 4

b/ 37 – 5 + 35 – 7

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Bài 2: ( 3 điểm) Tìm X , Y

a/ Y – 36 = 27

b/ X + 32 = 18 + 45

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên
Họ và tên:
………………………………………………
……….
Lớp:…………………………………………..
……..
SỐ BÁO
DANH
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 2
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ SỐ PHÁCH SỐ THỨ TỰ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM BẰNG CHỮ SỐ PHÁCH GIÁM KHẢO
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng:
Câu 1: Số liền sau của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là số:
A. 92 B. 91 C. 93 D. 99.
Câu 2: Số gồm 4 chục và 4 đơn vị là số:
A. 44 B.54 C.18 D. 45
Câu 3: Đàn gà nhà Lan đẻ được 20 quả trứng. Hôm nay đàn gà đẻ thêm 3 chục quả trứng nữa.
Hỏi đàn gà nhà Lan đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng?
A. 23 quả. B. 50 quả. C. 32 quả . D. 52 quả.
Câu 4: Tính: 90 – 50 + 3 = ?
A. 53 B. 33 C. 43 D. 7
Câu 5: Biểu thức 25 + 47 – 17 có giá trị:
A. 25 B. 55 C. 65 D. 45
Câu 6: Phép tính 5 x 5 x 0 có kết quả là
A. 6 B. 8 C. 0 D. 10
II. PHẦN LUẬN TỰ LUẬN: ( 14 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Tính nhanh
a/ 6 + 7 + 4 b/ 37 – 5 + 35 – 7
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Bài 2: ( 3 điểm) Tìm X , Y
Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 (Có đáp án ) - Trang 2
Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 (Có đáp án ) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 (Có đáp án ) 9 10 412