Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn học sinh giỏi Văn hay chữ tốt cấp THCS (lớp 8 - 9) năm 2011-2012

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
“VĂN HAY CHỮ TỐT” CẤP THCS (Lớp 8-9)
NĂM HỌC 2011 – 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC

- Ngày thi : 23/10/2011
- Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề:
Trong bài thơ Hỏi, Hữu Thỉnh viết:
Tôi hỏi đất:
- Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau, làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Từ bài thơ trên, em hãy viết lên suy nghĩ của mình.

--- HẾT ---

- Họ tên thí sinh: ................................................................. - Số báo danh: ...............................................
- Chữ kí giám thị 1: ............................................................. - Chữ kí giám thị 2: .......................................

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU KÌ THI CHỌN HỌC SINH GII
“VĂN HAY CHỮ TỐT” CẤP THCS (Lp 8-9)
NĂM HỌC 2011 – 2012
- Ngày thi : 23/10/2011
- Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề:
Trong bài thơ Hỏi, Hữu Thỉnh viết:
Tôi hỏi đất:
- Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau, làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Từ bài thơ trên, em hãy viết lên suy nghĩ của mình.
--- HẾT ---
ĐỀ CHÍNH THC
- H tên thí sinh: ................................................................. - S báo danh: ...............................................
- Ch kí giám th 1: ............................................................. - Ch kí giám th 2: .......................................
Đề thi chọn học sinh giỏi Văn hay chữ tốt cấp THCS (lớp 8 - 9) năm 2011-2012 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi chọn học sinh giỏi Văn hay chữ tốt cấp THCS (lớp 8 - 9) năm 2011-2012 9 10 954