Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chuyên văn Quảng Trị 2012

Được đăng lên bởi Minh Huy Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
Khoá ngày 21 tháng 6 năm 2012
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

_____________________________________________________________________
Câu 1 (2 điểm).
a. Cho các từ: phong ba, phong cách, phong độ, phong thuỷ, cuồng phong, phong thái.
- Sắp xếp các từ trên thành 2 nhóm có nét nghĩa gần nhau.
- Cho biết nghĩa của từ “phong” trong “cuồng phong”.
b. Cho các từ: thuỷ điện, thuỷ tổ, thuỷ thủ, thuỷ thần, thuỷ chung, nguyên thuỷ.
- Sắp xếp các từ trên thành 2 nhóm dựa trên nét nghĩa giống nhau của từ thuỷ.
- Đặt câu với từ thuỷ tổ.
Câu 2 (3 điểm).
…Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.
(Trích Sang thu-Hữu Thỉnh)
Từ ý thơ trên, hãy viết một bài văn ngắn (không quá 300 từ) trình bày cảm nhận của
em về dấu ấn thời gian.
Câu 3 (5 điểm).
Vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam qua các nhân vật tiêu biểu trong hai truyện ngắn:
Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long) và Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê).

---HẾT---

Họ và tên:…………………………………………………………Số báo danh:……………..

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
QUẢNG TRỊ Khoá ngày 21 tháng 6 năm 2012
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
_____________________________________________________________________
Câu 1 (2 điểm).
a. Cho các từ: phong ba, phong cách, phong độ, phong thuỷ, cuồng phong, phong thái.
- Sắp xếp các từ trên thành 2 nhóm có nét nghĩa gần nhau.
- Cho biết nghĩa của từ “phong” trong “cuồng phong”.
b. Cho các từ: thuỷ điện, thuỷ tổ, thuỷ thủ, thuỷ thần, thuỷ chung, nguyên thuỷ.
- Sắp xếp các từ trên thành 2 nhóm dựa trên nét nghĩa giống nhau của từ thuỷ.
- Đặt câu với từ thuỷ tổ.
Câu 2 (3 điểm).
…Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.
(Trích Sang thu-Hữu Thỉnh)
Từ ý thơ trên, hãy viết một bài văn ngắn (không quá 300 từ) trình bày cảm nhận của
em về dấu ấn thời gian.
Câu 3 (5 điểm).
Vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam qua các nhân vật tiêu biểu trong hai truyện ngắn:
Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long) và Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê).
---HẾT---
Họ và tên:…………………………………………………………S báo danh:……………..
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi chuyên văn Quảng Trị 2012 - Trang 2
Đề thi chuyên văn Quảng Trị 2012 - Người đăng: Minh Huy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi chuyên văn Quảng Trị 2012 9 10 345