Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS huyện Chợ Gạo năm 2011-2012

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN CHỢ GẠO
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC THCS
Cấp Huyện – Năm học: 2011 – 2012
Ngày thi: 06/12/2011
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Qui định:
1/ Nếu không nói gì thêm, hãy viết kết quả đủ 10 chữ số.
2/ Thí sinh được sử dụng các loại máy sau: Casio fx 500A, fx500MS, fx 570MS, fx
500ES, fx 570ES.
3/ Mỗi bài toán 5 điểm.
Bài 1:
a/ Phân tích biểu thức sau ra ba thừa số:
x 4  6 x3  27 x 2  54 x  32
n 4  6n3  27 n 2  54n  32

b/ Chứng minh rằng: là

số chẳn với mọi số nguyên n.
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:( đáp số ở dạng phân số tối giản)
1

1 1
1 1
1
1
 2  1  2  2  ....  1 

2
2
2 3
3 4
2010 20112

M=

Bài 3:
Để đắp 60m đê
chống lũ cần có 100 người. Nhóm thanh niên nam đắp 5m/người, nhóm thanh niên
nữ đắp 3m/người, nhóm học sinh đắp 0,2m/người. Tính số người của mổi nhóm?
Bài 4:
32 x 2  nx  156
Cho biết đa thức P chia hết  x   x 4  mx3x55
cho và chia hết cho . Hãy
tìm giá trị của m, n rồi tìm tất cả các nghiệm của đa thức.
Bài 5:
Tìm tất cả các cặp số nguyên dương x, y thoả mãn phương trình:
x 6  x3 y  y 2  43828

Bài 6:
Nếu hai tổ học sinh cùng làm vệ sinh một 1 sân trường thì sau 1 giờ 30 phút sẽ
xong.Nếu để tổ thứ nhứt làm trong 20 5 phút và tổ thứ hai làm trong 15 phút thì
được sân trường. Hỏi nếu mổi tổ làm riêng thì phải bao lâu mới xong?
Bài 7:
Cho tam giác ABC, trung tuyến SEDF  14022011cm 2
AD và phân giác BE vuông góc
với nhau cắt nhau tại F. Biết . Tính diện tích tam giác ABC?

Bài 8:
Cho đường tròn tâm O bán kính R = 3,15cm. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn, kẻ
hai tiếp tuyến AB và AC ( B và C thuộc đường tròn (O)).
Cho biết OA = a = 7,85cm.
a/ Tính góc BOC ?
b/ Tính diện tích S của phần mặt phẳng giới hạn bởi hai tiếp tuyến AB, AC và
cung nhỏ BC.
Bài 9:
Cho đường tròn tâm O , đường kính AB = 13 cm . Dây CD có độ dài 12 cm vuông
góc với AB tại H.
a/ Tính độ dài HA, HB.
b/ Gọi M, N thứ tự là hình chiếu của H trên AC, BC. Tính diện tích tứ giác
CMHN.
Bài 10:
·BAD
·
·AED
Cho tứ giác lồi ABCD. Các tia BCD

CFD
115
75002418
28' ' 26" "
AB và DC cắt nhau tại E, các tia
BC và AD cắt nhau tại F. Tính góc tạo bởi hai tia phân giác của và . Biết và .
----------------------------------------------------------------------------------------------------

UBND HUYỆN CHỢ GẠO
PHÒNG GIÁO DỤC &ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN CHẤM GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
...
UBND HUYỆN CHỢ GẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC THCS
Cấp Huyện – Năm học: 2011 – 2012
Ngày thi: 06/12/2011
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Qui định:
1/ Nếu không nói gì thêm, hãy viết kết quả đủ 10 chữ số.
2/ Thí sinh được sử dụng các loại máy sau: Casio fx 500A, fx500MS, fx 570MS, fx
500ES, fx 570ES.
3/ Mỗi bài toán 5 điểm.
Bài 1:
a/ Phân tích biểu thức sau ra ba thừa số:
b/ Chứng minh rằng:
số chẳn với mọi số nguyên n.
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:( đáp số ở dạng phân số tối giản)
M =
Bài 3:
Để đắp 60m đê
chống lũ cần 100 người. Nhóm thanh niên nam đắp 5m/người, nhóm thanh niên
nữ đắp 3m/người, nhóm học sinh đắp 0,2m/người. Tính số người của mổi nhóm?
Bài 4:
Cho biết đa thức P chia hết
cho chia hết cho . Hãy
tìm giá trị của m, n rồi tìm tất cả các nghiệm của đa thức.
Bài 5:
Tìm tất cả các cặp số nguyên dương x, y thoả mãn phương trình:
Bài 6:
Nếu hai tổ học sinh cùng làm vệ sinh một sân trường thì sau 1 giờ 30 phút sẽ
xong.Nếu để tổ thứ nhứt làm trong 20 phút t thứ hai làm trong 15 phút thì
được sân trường. Hỏi nếu mổi tổ làm riêng thì phải bao lâu mới xong?
Bài 7:
Cho tam giác ABC, trung tuyến
AD phân giác BE vuông góc
với nhau cắt nhau tại F. Biết . Tính diện tích tam giác ABC?
4 3 2
6 27 54 32x x x x
4 3 2
6 27 54 32n n n n
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 .... 1
2 3 3 4 2010 2011
4 3 2
55 156x x mx x nx
2x 3x
6 3 2
43828x x y y
1
5
2
14022011
EDF
S cm
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS huyện Chợ Gạo năm 2011-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS huyện Chợ Gạo năm 2011-2012 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS huyện Chợ Gạo năm 2011-2012 9 10 841