Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THCS 2010

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
SÓC TRĂNG

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
Khoá thi ngày: 28/11/2010

Đề chính thức
Môn : TOÁN THCS
( Thời gian làm bài : 150 phút, không kể phát đề)
Đề thi này có 2 trang.
Điểm
Bằng số

Chữ kí Giám khảo 1

Chữ kí Giám khảo 2

Mã phách

Bằng chữ

Quy định: +Kết quả tính toán đúng hoặc chính xác tới 9 chữ số thập phân nếu bài không có yêu cầu khác.
+ Kết quả tính toán được ghi vào ô chữ nhật tương ứng với bài làm.
+ Đề thi này có 10 bài. Mỗi bài 5 điểm.



a
b
 1 
:
với a > b > 0.

a2  b2 
a 2  b2  a  a 2  b2
1
1
Tính giá trị của biểu thức Q khi a 
, b
.
7 5
7 5

Bài 1. Cho biểu thức Q 

a

Bài 2. Tìm x :


(9  2 3) x
6  14 
 ( 2  3  2  3 )  x 

3 6 2 2
2 3  28 


2  3  6  8  16
.
2 3 4

Bài 3. Tính giá trị của các biểu thức sau :
cos 2   tg 2
tg  cot g 2
a) Biết   300 . Tính A 
:
.
2
sin 2  cot g  2tg 2  cotg 
b) Cho cotg x = 0,4303 . Tính B 

8cos3 x  cos x  2sin 3 x
.
1  2 cos x  cos 2 x  sin 3 x

a)
b)
Bài 4. Tìm x, y, z, t biết :
401( xyzt + xy + xt + zt + 1 ) = 1281( yzt + y + t ).

=1=

u1  1

Bài 5. Cho dãy số  un  xác định bởi : 
un  2
un 1  u  1 , n  1, 2,3,...
n

Tìm u4 , u8 , u 12 , u16 , u 20 .

Bài 6. Cho tam giác ABC có diện tích bằng 2010 cm2 và số đo các góc A,B,C tỉ lệ với các số 6, 5,
4. Tính độ dài các cạnh AB, AC và BC.

Bài 7. Năm ngoái tổng dân số của hai tỉnh X và Y là 3500000 người. Dân số tỉnh X năm nay tăng
1,2 %, còn tỉnh Y tăng 1,4 %. Tổng dân số của hai tỉnh năm nay là 3545800 người. Tính dân số của
mỗi tỉnh năm nay.

Bài 8. Cho dãy số  un  được xác định bởi
u1  5, u n 1  u n  3n  2 với n = 1,2,3, ...
a/ Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.
b/ Tính tích của 10 số hạng đầu tiên.

Bài 9. Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm A(-6; 2), B(0; -2), C(5; 7). AH là đường cao
(H  BC), AD là phân giác trong góc A ( D  BC) của tam giác ABC.
a/ Tính diện tích tam giác ABC.
b/ Tính độ dài đường cao AH.
c/ Tính độ dài phân giác AD.
S
d/ Tính tỉ số ABD .
S ABC
Bài 10. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy AB = 3  5 (cm) và độ dài cạnh
bên SA = 5  5 (cm).
a/ Tính diện tích toàn phần của hình chóp.
b/ Tính thể tích của hình chóp.

-----Hết -----

=2=

...
=1
=
SỞ GO DỤC-ĐÀO TẠO K THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CM TAY
SÓC TRĂNG Khoá thi ngày: 28/11/2010
Đề chính thức
Môn : TOÁN THCS
( Thời gian làm bài : 150 phút, không kể phát đề)
Đề thi này có 2 trang.
Điểm Ch kí Giám khảo 1 Ch kí Giám khảo 2 Mã phách
Bằng số
Bằng ch
Quy định: +Kết quả tính toán đúng hoặc chính xác tới 9 chữ số thập phân nếu bài không có yêu cầu khác.
+ Kết quả tính toán được ghi vào ô ch nhật tương ứng với bài làm.
+ Đề thi này có 10 bài. Mỗi i 5 đim.
Bài 1. Cho biểu thức
2 2 2 2 2 2
1 :
a a b
Q
a b a b a a b
với a > b > 0.
Tính giá tr của biểu thức Q khi
1 1
, .
7 5 7 5
a b
Bài 2. Tìm x :
(9 2 3) 6 14 2 3 6 8 16
( 2 3 2 3) .
3 6 2 2 2 3 28 2 3 4
x
x
Bài 3. Tính giá trị của các biểu thức sau :
a) Biết
30
. Tính
2
2
cos 2 cot 2
:
sin 2 cot 2 2 cot
tg tg g
A
g tg g
.
b) Cho cotg x = 0,4303 . Tính
3 3
2 3
8cos cos 2sin
1 2cos cos sin
x x x
B
x x x
.
Bài 4. Tìm x, y, z, t biết :
401( xyzt + xy + xt + zt + 1 ) = 1281( yzt + y + t ).
a)
b)
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THCS 2010 - Trang 2
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THCS 2010 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THCS 2010 9 10 742