Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường THPT Tương Dương 2 môn Toán

Được đăng lên bởi dinhmanh1975
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG BẬC
THPT TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1
Năm học 2014 – 2015
Môn: Toán
Đề chính thức
Thời gian: 150 phút.
-------------------------------------------------------------

Câu 1. ( 4 điểm)
1) Nêu một số yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
2) Chương trình Đại số lớp 10 có học định lí về “ dấu của tam thức bậc hai” . Hãy
nêu 6 ứng dụng của định lí( không cần lấy ví dụ) để giải một số dạng bài tập toán.
Câu 2. ( 4 điểm)
1) Nêu các bước sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học”. Nêu hiệu
quả của sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học đối với giáo viên.
2) Nêu 4 cách (không cần chi tiết) để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng a và
b chéo nhau trong không gian.
Câu 3. (5 điểm)
 x2 y  2 x  3 y  6
1) Cho hệ phương trình : 
 3xy  x  y  5

Giải hệ phương trình trên và hướng dẫn học sinh tìm một cách giải khác.
2) Dựa theo bài toán thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 – 2014 xét bài toán: “Một hộp
đựng 5 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh, 7 viên bi đen ( các bi được xem là khác nhau).
Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi.Tính xác suất sao cho 6 viên bi được chọn có đủ cả ba
màu”.
Hãy giải bài toán trên. Nêu một số sai lầm của học sinh có thể mắc phải khi giải
bài toán này.
r
Câu 4. (3 điểm). Trong hệ tọa độ Oxy cho A(1; 2) , B(-1; 1) và véc tơ a  (1; 2) .
r
Viết phương trình đường thẳng d nhận véc tơ a  ( 1; 2) làm véc tơ chỉ phương sao
cho tổng bình phương các khoảng cách từ A, B đến đường thẳng d đạt giá trị nhỏ
nhất.
Hãy giải bài toán trên. Nêu bài toán tổng quát và hướng dẫn học sinh giải bài
toán tổng quát đó.
Câu 5 ( 4 điểm)
3

2
1)Tính tích phân : I   3  2 x  x dx
0

2)Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: x + y + 1 = 3xy. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức:
x
y
1
1
P

 2 2.
y ( x  1) x( y  1) 3 x 3 y
--------------------------------------Hết--------------------------------Họ và tên………………………………………………. Số báo danh………………………….

...
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG BẬC
THPT TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1 Năm học 2014 – 2015
Môn: Toán
Thời gian: 150 phút.
-------------------------------------------------------------
Câu 1. ( 4 điểm)
1) Nêu một số yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
2) Chương trình Đại số lớp 10 có học định lí về “ dấu của tam thức bậc hai” . Hãy
nêu 6 ứng dụng của định lí( không cần lấy ví dụ) để giải một số dạng bài tập toán.
Câu 2. ( 4 điểm)
1) Nêu các bước sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học”. Nêu hiệu
quả của sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học đối với giáo viên.
2) Nêu 4 cách (không cần chi tiết) để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng a và
b chéo nhau trong không gian.
Câu 3. (5 điểm)
1) Cho hệ phương trình :
2
2 3 6
3 5
x y x y
xy x y
Giải hệ phương trình trên và hướng dẫn học sinh tìm một cách giải khác.
2) Dựa theo bài toán thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 – 2014 xét bài toán: “Một hộp
đựng 5 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh, 7 viên bi đen ( các bi được xem là khác nhau).
Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi.Tính xác suất sao cho 6 viên bi được chọn có đủ cả ba
màu”.
Hãy giải bài toán trên. Nêu một số sai lầm của học sinh có thể mắc phải khi giải
bài toán này.
Câu 4. (3 điểm). Trong hệ tọa độ Oxy cho A(1; 2) , B(-1; 1) và véc tơ
( 1;2)a
r
.
Viết phương trình đường thẳng d nhận véc tơ
( 1;2)a
r
làm véc tơ chỉ phương sao
cho tổng bình phương các khoảng cách từ A, B đến đường thẳng d đạt giá trị nhỏ
nhất.
Hãy giải bài toán trên. Nêu bài toán tổng quát và hướng dẫn học sinh giải bài
toán tổng quát đó.
Câu 5 ( 4 điểm)
1)Tính tích phân :
3
2
0
3 2I x x dx
2)Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: x + y + 1 = 3xy. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức:
2 2
1 1
( 1) ( 1) 3 3
x y
P
y x x y x y
.
--------------------------------------Hết---------------------------------
Họ và tên………………………………………………. Số báo danh………………………….
Đề chính thức
Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường THPT Tương Dương 2 môn Toán - Người đăng: dinhmanh1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường THPT Tương Dương 2 môn Toán 9 10 206