Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi GSAT - Thi Tuyển Samsung

Được đăng lên bởi Ham Vui
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 93287 lần   |   Lượt tải: 625 lần
1. Trong một dãy 10 số nguyên liên tiếp tăng dần, tổng của 5 số đầu tiên là 560. Hỏi tổng của 5 số tiếp theo trong dãy đó là bao nhiêu?
585
580
575
570
565
2. Số cổ phiếu Kathy mua gấp 4 lần số cổ phiếu Carl mua, số cổ phiếu Carl mua gấp 3 lần số cổ phiếu Tom mua. Hỏi số nào dưới đây là tỷ lệ số
cổ phiếu mà Kathy mua so với số cổ phiếu mà Tom mua?
3/4
4/3
3/1
4/1
12/1
3. Nếu John đánh máy với vận tốc x từ một phút thì Jonh phi mất bao nhiêu thời gian để đánh được y từ?
x/y
y/x
xy
60 x/y
y/60 x
4. 45% của 7/20 của 240 có giá trị là bao nhiêu?
63
90
108
140
311
5. Người ta đổ nước vào một bể nước cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu để đổ
đầy bể nước?
5 giờ 30 phút
5 giờ 20 phút
4 giờ 48 phút
3 giờ 12 phút
2 giờ 40 phút

6. Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng cử viên X nhận nhiều hơn 1/3 số phiếu bầu so với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận
được ít hơn 1/4 số phiếu bầu so với ứng cử viên Z. Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu bầu, hỏi ứng cử viên X nhận được bao nhiêu
phiếu bầu?
18.000
22.000
24.000
26.000
32.000
7. Mặt đất chuyển động xung quanh Mặt trời với tốc độ khoảng 18,5 miles/giây. Hỏi tốc độ tính theo giờ là khoảng bao nhiêu miles/giờ?
1.080
1.168
64.800
66.600
3.996.000
8. Dan và Karen sống cách nhau 10 dặm và gặp nhau ở một quán cà phê ở hướng bắc nhà Dan và hướng đông nhà Karen. Nếu quán cà phê gần
nhà Dan hơn nhà Karen 2 dặm thì từ nhà Karen tới quán cà phê bao nhiêu dặm?
6
7
8
9
10
9. Một cửa hàng trang trí nội thất chỉ bán hai loại bàn, loại A và loại B. Gía bán bàn loại A là 120 đô la, bằng 30% giá bàn loại B. Nếu cửa hàng
có 2000 chiếc bàn, trong đó 3/4 là bàn loại B thì tổng số tiền thu được sau khi bán hết số bàn là bao nhiêu?
$ 114,000
$ 186,000
$ 294,000
$ 380,000
$ 660,000
10. Hôm nay tuổi Rose gấp đôi tuổi Sam và Sam kém Tina 3 tuổi. Biết rằng Rose, Sam, và Tina tất cả vẫn sống sau 4 năm nữa, hỏi trường hợp
nào trong các trường hợp sau là đúng sau 4 năm? – Trường hợp I. Tuổi Rose gấp đôi tuổi Sam – Trường hợp II. Sam kém Tina 3 tuổi – Trường
hợp III. Rose lớn hơn tuổi Tina
Chỉ có I
Chỉ có II

Chỉ có III
I và II
II và III

1. Một cửa hàng bán đồ chơi thường bán tất cả các hàng tồn với mức giảm giá từ 20% đến 40%. Trong một đợt bán hàng đặc biệt, người ta
giảm giá thêm 25% từ giá đã chiết khấu, hỏi mức giá thấp nhất có thể của một đồ chơi có giá gốc $16 (trước khi áp dụng bất kỳ loại chiết khấu
nào) là bao nhiêu?
$ 5,60
$ 7,20
$ 8,80
$ 9,60
$ 15,20
2....
1. Trong một dãy 10 số nguyên liên tiếp tăng dần, tổng của 5 số đầu tiên là 560. Hỏi tổng của 5 số tiếp theo trong dãy đó là bao nhiêu?
585
580
575
570
565
2. Số cổ phiếu Kathy mua gấp 4 lần số cổ phiếu Carl mua, số cổ phiếu Carl mua gấp 3 lần số cổ phiếu Tom mua. Hỏi số nào dưới đây là tỷ lệ số
cổ phiếu mà Kathy mua so với số cổ phiếu mà Tom mua?
3/4
4/3
3/1
4/1
12/1
3. Nếu John đánh máy với vận tốc x từ một phút thì Jonh phi mất bao nhiêu thời gian để đánh được y từ?
x/y
y/x
xy
60 x/y
y/60 x
4. 45% của 7/20 của 240 có giá trị là bao nhiêu?
63
90
108
140
311
5. Người ta đổ nước vào một bể nước cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu để đổ
đầy bể nước?
5 giờ 30 phút
5 giờ 20 phút
4 giờ 48 phút
3 giờ 12 phút
2 giờ 40 phút
Đề Thi GSAT - Thi Tuyển Samsung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi GSAT - Thi Tuyển Samsung - Người đăng: Ham Vui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề Thi GSAT - Thi Tuyển Samsung 9 10 835