Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi GVCN giỏi

Được đăng lên bởi phongtran48
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỘC HÀ
HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2013 – 2014

GỢI Ý XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC
Tình huống số 01
Lớp đồng chí có em Huyền Trang được bầu làm Liên đội trưởng, nhưng trong một
cuộc họp Hội cha mẹ học sinh của lớp bố của em Huyền Trang một mực nhờ giáo viên chủ
nhiệm đề nghị với nhà trường cho con mình thôi giữ chức vụ Liên đội trưởng vì lí do, làm
chỉ huy Liên đội ảnh hưởng nhiều đến việc học tập các môn văn hóa.
Đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
Gợi ý trả lời:
- Khen ngợi, chúc mừng phụ huynh có một đứa con ngoan, học giỏi, đặc biệt có tố chất
lãnh đạo và có nhiều năng khiếu hoạt độngk xã hội. Nếu được bồi dưỡng sớm thì sẽ rất phát triển.
- Phân tích cho phụ huynh biết: Công tác Đội nói riêng, hoạt động ngoài giờ lên lớp nói
chung là một hoạt động quan trong nhằm giáo dục và hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Đây
là một trong những mục tiêu quan trong của GDTH.
-> Góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện,... (phải xác định đây là cơ hội vàng để
tuyên truyền, khích lệ phụ huynh học sinh trong việc ủng hộ chủ trương tăng cường giáo dục toàn
diện học sinh).
- Tham gia hoạt động Đội thực chất là một hoạt động học tập rèn luyện, có tác dụng bổ trợ
cho các việc học văn hóa.
- Đề nghị với nhà trường sắp xếp lịch sinh hoạt hợp lý cho cả Ban chi huy Liên đội, trong
đó có cả con bác.
Tình huống số 02
Trong một cuộc họp Hội cha mẹ học sinh đầu năm, có một số người chưa đồng tình
chủ trương tổ chức ăn bán trú cho học sinh của nhà trường, lý do phải đóng đậu thêm tiền
tốn kém, điều kiện chăm sóc con ở nhà tốt hơn.
Đồng chí hãy trình bày cách giải quyết của mình để thực hiện được chủ trương bán
trú của nhà trường?
Gợi ý trả lời:
- Phân tích tác dụng của việc tổ chức bán trú tại trường (có lợi cả về sức khỏe, tiết kiệm
thời gian, kinh phí, an toàn,...)
- Đặc biệt tổ chức bán trú sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng DH buổi 2.
- Giới thiệu cho phụ huynh biết một số mô hình bán trú có chất lượng trong và ngoài tỉnh,
đồng thời thuyết phụ phụ huynh ủng hộ chủ trương lớn của ngành.
Tình huống số 03
Lớp bạn chủ nhiệm có một học sinh vi nội quy của nhà trường sắp bị đưa ra để xét ở
Hội đồng kỷ luật. Phụ huynh của học sinh đó là bạn của bạn đến đề nghị bạn với tư cách là
giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đồng kỷ luật chiếu cố và “cho qua”. Trong trường hợp này,
bạn ứng xử thế nào với vị phụ huynh đó?
Gợi ý trả lời:
- Trước hết, nên giải thích cho vị phụ...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỘC HÀ
HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2013 – 2014
GỢI Ý XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC
Tình huống số 01
Lớp đồng chí em Huyền Trang được bầu làm Liên đội trưởng, nhưng trong một
cuộc họp Hội cha mẹ học sinh của lớp bố của em Huyền Trang một mực nhờ giáo viên ch
nhiệm đề nghị với nhà trường cho con mình thôi gi chức vụ Liên đội trưởng do, làm
chỉ huy Liên đội ảnh hưởng nhiều đến việc học tập các môn văn hóa.
Đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
Gợi ý trả lời:
- Khen ngợi, chúc mừng phụ huynh một đứa con ngoan, học giỏi, đặc biệt tố chất
lãnh đạo và có nhiều năng khiếu hoạt độngk xã hội. Nếu được bồi dưỡng sớm thì sẽ rất phát triển.
- Phân tích cho phụ huynh biết: Công tác Đội nói riêng, hoạt động ngoài giờ lên lớp nói
chung là một hoạt động quan trong nhằm giáo dục hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Đây
là một trong những mục tiêu quan trong của GDTH.
-> Góp phần ch cực vào việc giáo dục toàn diện,... (phải xác định đây hội vàng để
tuyên truyền, khích lệ phhuynh học sinh trong việc ủng hộ chủ trương tăng cường giáo dục toàn
diện học sinh).
- Tham gia hoạt động Đội thực chất là một hoạt động học tập rèn luyện, có tác dụng bổ trợ
cho các việc học văn hóa.
- Đề nghị với nhà trường sắp xếp lịch sinh hoạt hợpcho c Ban chi huy Liên đội, trong
đó có cả con bác.
Tình huống số 02
Trong một cuộc họp Hội cha m học sinh đu m, một số người chưa đồng tình
chủ trương tổ chức ăn bán trú cho học sinh của nhà trường, lý do phải đóng đậu thêm tiền
tốn kém, điều kiện chăm sóc con ở nhà tốt hơn.
Đồng chí y trình bày cách giải quyết của mình để thực hiện được chủ trương bán
trú của nhà trường?
Gợi ý trả lời:
- Phân tích tác dụng của việc tổ chức bán trú tại trường (có lợi cả về sức khỏe, tiết kiệm
thời gian, kinh phí, an toàn,...)
- Đặc biệt tổ chức bán trú sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng DH buổi 2.
- Giới thiệu cho ph huynh biết một số mô hình bán trú có chất lượng trong và ngoài tỉnh,
đồng thời thuyết phụ phụ huynh ủng hộ chủ trương lớn của ngành.
Tình huống số 03
Lớp bạn chủ nhiệm có một học sinh vi nội quy của nhà trường sắp bị đưa ra để xét ở
Hội đồng kỷ luật. Phụ huynh của học sinh đó là bn của bạn đến đề nghị bạn vớicách
giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đng kỷ luật chiếu cố và “cho qua”. Trong trường hợp này,
bạn ứng xử thế nào với vị phụ huynh đó?
Gợi ý trả lời:
- Trước hết, nên giải thích cho vị phụ huynh đó hiểu được mức độ vi phạm kỷ luật trầm
trọng của con họ và biện pháp xử lý kỷ luật là cần thiết để giáo dục em. Phải nói thế nào để vị ph
huynh đó hiểu rằng việc đưa trường hợp của em ra xét ở Hội đồng kỷ luật nhà trường không có
1
Đề thi GVCN giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi GVCN giỏi - Người đăng: phongtran48
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề thi GVCN giỏi 9 10 679