Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hoc sinh giỏi dành cho học sinh chuyên tỉnh Vĩnh Phúc

Được đăng lên bởi lehuongsps
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
————
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: LỊCH SỬ

Dành cho học sinh trường THPT Chuyên
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề

-------------------------------------

Câu 1 (2,0 điểm)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam đầu năm 1930.
Câu 2 (2,0 điểm)
Tại sao năm 1941 Đảng và Hồ Chí Minh quyết định thành lập Việt Nam
độc lập đồng minh?
Câu 3 (2,0 điểm)
Đảng Cộng sản Đông Dương ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền vào tháng 8 năm 1945 trong bối cảnh lịch sử như thế nào?
Câu 4 (1,5 điểm)
Giải thích tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 5 (2,5 điểm)
Nguyên nhân và những biểu hiện của xu thế hoà hoãn Đông- Tây trong
quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX.

---------------------Hết-------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh………………………………….Số báo danh………………

...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
————
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: LỊCH SỬ
Dành cho học sinh trường THPT Chuyên
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề
-------------------------------------
Câu 1 (2,0 điểm)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam đầu năm 1930.
Câu 2 (2,0 điểm)
Tại sao năm 1941 Đảng và H C Minh quyết định thành lập Việt Nam
độc lập đồng minh?
Câu 3 (2,0 điểm)
Đảng Cộng sản Đông Dương ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền vào tháng 8 năm 1945 trong bối cảnh lịch sử như thế nào?
Câu 4 (1,5 điểm)
Giải thích nh thế "ngàn cân treo sợi tóc" của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 5 (2,5 điểm)
Nguyên nhân những biểu hiện của xu thế hoà hoãn Đông- Tây trong
quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX.
---------------------Hết--------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh………………………………….Số báo danh………………
đề thi hoc sinh giỏi dành cho học sinh chuyên tỉnh Vĩnh Phúc - Người đăng: lehuongsps
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi hoc sinh giỏi dành cho học sinh chuyên tỉnh Vĩnh Phúc 9 10 185