Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Sinh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ

ĐỀ CHÍNH THỨC

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Khóa thi ngày: 10/3/2011
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
Dựa vào sự hiểu biết của mình về hệ tuần hoàn em hãy đưa ra lời khuyên đối với người bị
bệnh cao huyết áp?
Câu 2: (2,0 điểm)
a. Trình bày các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu?
b. Vẽ sơ đồ truyền máu ở người?
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Cần làm gì để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh?
b. Trồng nhiều cây xanh có lợi ích gì trong việc làm sạch bầu không khí quanh ta?
Câu 4: (3,0 điểm)
Ở một loài có NST 2n = 18. Quan sát 1 nhóm tế bào đang nguyên phân ở các kỳ khác
nhau, người ta đếm được 720 NST bao gồm cả NST kép đang nằm trên mặt phẳng xích đạo
của thoi phân bào lẫn NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào, trong đó số NST kép nhiều hơn
số NST đơn là 144. Hãy xác định:
a. Các tế bào đang nguyên phân ở kỳ nào?
b. Số lượng tế bào ở mỗi kỳ là bao nhiêu?
c. Nếu nhóm tế bào trên đều có nguồn gốc từ 1 tế bào khởi đầu thì chúng đã trải qua
mấy đợt phân bào?
Câu 5: (2,0 điểm)
Hút thuốc lá thụ động là gì? Phụ nữ mang thai hút thuốc lá thụ động có tác hại như thế
nào tới hệ hô hấp và có hại gì đố với thai nhi?
Câu 6: (3,0 điểm)
Một gen có chiều dài 5100A 0, có Ađênin chiếm 30% số nucleotit của gen. Khi gen nhân
đôi liên tiếp một số lần môi trường nội bào đã cung cấp 45 000 nucleotit.
a. Hãy tính số lượng từng loại nucleotit của gen.
b. Tính số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen.
Câu 7: (2,0 điểm)
Nêu những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên? Các nguyên tắc của các biện pháp
tránh thai?
Câu 8: (2,0 điểm)
a. Giao phối gần và tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ gây hiện tượng gì? Lấy ví dụ
minh họa?
b. Trong chọn giống người ta sử dụng hai phương pháp này nhằm mục đích gì?
Câu 9: (2,0 điểm)
Kể tên các con đường lây truyền HIV/AIDS? Phòng tránh lây nhiễm HIV bằng cách nào?
Theo em có nên lánh xa người bệnh để tránh lây nhiễm? Vì sao?

--------HẾT-------

...
SỞ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Khóa thi ngày: 10/3/2011
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,0 điểm)
Dựa vào sự hiểu biết của mình về hệ tuần hoàn em hãy đưa ra lời khuyên đối với người bị
bệnh cao huyết áp?
Câu 2: (2,0 điểm)
a. Trình bày các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu?
b. Vẽ sơ đồ truyền máu ở người?
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Cần làm gì để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh?
b. Trồng nhiều cây xanh có lợi ích gì trong việc làm sạch bầu không khí quanh ta?
Câu 4: (3,0 điểm)
một loài NST 2n = 18. Quan sát 1 nhóm tế bào đang nguyên phân các kỳ khác
nhau, người ta đếm được 720 NST bao gồm cả NST kép đang nằm trên mặt phẳng xích đạo
của thoi phân bào lẫn NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào, trong đó số NST kép nhiều hơn
số NST đơn là 144. Hãy xác định:
a. Các tế bào đang nguyên phân ở kỳ nào?
b. Số lượng tế bào ở mỗi kỳ là bao nhiêu?
c. Nếu nhóm tế o trên đều nguồn gốc từ 1 tế bào khởi đầu thì chúng đã trải qua
mấy đợt phân bào?
Câu 5: (2,0 điểm)
Hút thuốc thụ động gì? Phụ nữ mang thai hút thuốc thụ động tác hại như thế
nào tới hệ hô hấp và có hại gì đố với thai nhi?
Câu 6: (3,0 điểm)
Một gen chiều dài 5100A
0
, Ađênin chiếm 30% số nucleotit của gen. Khi gen nhân
đôi liên tiếp một số lần môi trường nội bào đã cung cấp 45 000 nucleotit.
a. Hãy tính số lượng từng loại nucleotit của gen.
b. Tính số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen.
Câu 7: (2,0 điểm)
Nêu những nguy khi thai tuổi vị thành niên? Các nguyên tắc của các biện pháp
tránh thai?
Câu 8: (2,0 điểm)
a. Giao phối gần tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ gây hiện tượng gì? Lấy dụ
minh họa?
b. Trong chọn giống người ta sử dụng hai phương pháp này nhằm mục đích gì?
Câu 9: (2,0 điểm)
Kể tên các con đường lây truyền HIV/AIDS? Phòng tránh lây nhiễm HIV bằng cách nào?
Theo em có nên lánh xa người bệnh để tránh lây nhiễm? Vì sao?
--------HẾT-------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Sinh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Sinh 9 10 232