Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Tin học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ

ĐỀ CHÍNH THỨC

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Khóa thi ngày: 10/3/2011
Môn thi: TIN HỌC
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)

Học sinh có thể chọn một ngôn ngữ lập trình quen thuộc (Pascal, C++,...) để lập trình các bài
sau:
Bài 1: (4 điểm)

Đặt tên: Bai1.*

Viết chương trình nhập năm dương lịch in ra năm âm lịch tương ứng, biết rằng chia
năm dương lịch cho 10 và 12 ta có CAN CHI tương ứng với số dư là:
Số dư
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Can
Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ
Chi
Thân Dậu Tuất Hợi
Tí
Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi
Ví dụ:
Năm 2011 là năm Tân Mão
Năm 2012 là năm Nhâm Thìn
Bài 2: (4 điểm)

Đặt tên: Bai2.*

Viết chương trình in ra màn hình các số có 4 chữ số, sao cho tổng các lũy thừa 4 của 4
chữ số thì bằng chính nó.
Bài 3: (4 điểm)

Đặt tên: Bai3.*

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N, Với 2<=N<=100. In ra màn hình
N số nguyên tố đầu tiên.
Ví dụ: N= 4
So nguyen to thu 1 la: 2
So nguyen to thu 2 la: 3
So nguyen to thu 3 la: 5
So nguyen to thu 4 la: 7
Bài 4: (4 điểm)

Đặt tên: Bai4.*

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên khác 0 các số cách nhau bởi dấu cách
kết thúc bằng số 0. Từ dãy vừa nhập in ra màn hình:
 Dãy các số chẵn trong dãy. Tổng các số chẵn trong dãy.
 Dãy các số lẽ trong dãy. Tổng các số lẽ trong dãy.
 Sắp xếp dãy nhập vào theo thứ tự không giảm.
Bài 5: (4 điểm)

Đặt tên: Bai5.*

Viết chương trình nhập vào một dãy N số nguyên dương lớn hơn 2. In ra màn hình ước
số chung lớn nhất của lần lượt từng số từ số thứ 2 đến số N với số đầu tiên.
Ví dụ:
Với N = 5
Nhap day so: 3
22
9

6

13

Cac uoc lan luot la:
3
1
1
3

------------HẾT-----------

...
SỞ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Khóa thi ngày: 10/3/2011
Môn thi: TIN HỌC
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Học sinh có thể chọn một ngôn ngữ lập trình quen thuộc (Pascal, C++,...) để lập trình các bài
sau:
Bài 1: (4 điểm) Đặt tên: Bai1.*
Viết chương trình nhập năm dương lịch in ra năm âm lịch tương ứng, biết rằng chia
năm dương lịch cho 10 và 12 ta có CAN CHI tương ứng với số dư là:
Số dư 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Can Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ
Chi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn T Ngọ Mùi
Ví dụ:
Năm 2011 là năm Tân Mão
Năm 2012 là năm Nhâm Thìn
Bài 2: (4 điểm) Đặt tên: Bai2.*
Viết chương trình in ra màn hình các số 4 chữ số, sao cho tổng các lũy thừa 4 của 4
chữ số thì bằng chính nó.
Bài 3: (4 điểm) Đặt tên: Bai3.*
Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N, Với 2<=N<=100. In ra màn hình
N số nguyên tố đầu tiên.
Ví dụ: N= 4
So nguyen to thu 1 la: 2
So nguyen to thu 2 la: 3
So nguyen to thu 3 la: 5
So nguyen to thu 4 la: 7
Bài 4: (4 điểm) Đặt tên: Bai4.*
Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên khác 0 các số cách nhau bởi dấu ch
kết thúc bằng số 0. Từ dãy vừa nhập in ra màn hình:
Dãy các số chẵn trong dãy. Tổng các số chẵn trong dãy.
Dãy các số lẽ trong dãy. Tổng các số lẽ trong dãy.
Sắp xếp dãy nhập vào theo thứ tự không giảm.
Bài 5: (4 điểm) Đặt tên: Bai5.*
Viết chương trình nhập vào một dãy N số nguyên dương lớn hơn 2. In ra màn hình ước
số chung lớn nhất của lần lượt từng số từ số thứ 2 đến số N với số đầu tiên.
Ví dụ:
Với N = 5
Nhap day so: 3 6 13
22 9
Cac uoc lan luot la:
3
1
1
3
------------HẾT-----------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Tin học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Tin học 9 10 762