Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012-2013

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
MÔN: TOÁN
(Bảng A)
Ngày thi: 20/3/2013
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)

Họ và tên, chữ ký
của giám thị số 1:
...............................
...............................

(Đề thi này có 01 trang)
Bài 1. (4,5 điểm)
a) Chứng minh đẳng thức:

3 3

2 −1 =

3

1 32 34
.
−
+
9
9
9

 x 2 (2013 y − 2012) = 1
b) Giải hệ phương trình :  2
.
 x( y + 2012) = 2013

Bài 2. (3,5 điểm)
Cho hàm số bậc nhất y = mx + m - 1 (*) (với m là tham số).
a) Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số (*) tạo với các trục tọa độ Oxy một
tam giác có diện tích bằng 2.
b) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số (*) luôn đi qua một điểm cố định với mọi
giá trị của m.
Bài 3. (4,0 điểm)
Cho x, y, z là ba số thực dương thoả mãn xyz = 1.
1
1
1
+ 3
+ 3
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = 3
.
3
3
x + y + 1 y + z + 1 z + x3 + 1
Bài 4. (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là một điểm
trên cung nhỏ AB (I không trùng với A và B). Gọi M, N, P theo thứ tự là hình chiếu của
điểm I trên các đường thẳng BC, AC, AB.
a) Chứng minh rằng ba điểm M, N, P thẳng hàng.
b) Xác định vị trí của điểm I để đoạn thẳng MN có độ dài lớn nhất.
Bài 5. (2,0 điểm)
Giải phương trình sau: (x+3) (4 − x)(12 + x) + x = 28 .

.......................Hết.....................
Họ và tên thí sinh:.............................................................Số báo danh:...............

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Họ và tên, chữ ký
của giám thị số 1:

MÔN: TOÁN
(Bảng B)
Ngày thi: 20/3/2013
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)

..............................
...............................

(Đề thi này có 01 trang)

Câu 1. (4,0 điểm)

(

) 

 x x −1 x x +1   2 x − 2 x +1
−
 : 
Cho biểu thức P = 
x −1
x+ x  
 x− x





với x >0 ; x ≠ 1.

a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên.
Câu 2. (4,0 điểm)

a + b + c = 6
Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời:  2
.
2
2
a
+
b
+
c
=
12

Tính giá trị của biểu thức P = (a - 3) 2013 + (b - 3) 2013 + (c - 3) 2013 .
Câu 3. (4,0 điểm)
Giải phương trình: 2( x 2 − 4 x) + x 2 − 4 x − 5 − 13 = 0 .
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho đường tròn (O) và BC là một dây cung không đi qua tâm O. Điểm A bất kì
nằm trên cung lớn BC của đường tròn (O) sao cho điểm O luôn nằm trong tam giác
ABC (A ≠ B;...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN: TOÁN
(Bảng A)
Ngày thi: 20/3/2013
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)
Họ và tên, chữ ký
của giám thị số 1:
...............................
...............................
(Đề thi này có 01 trang)
Bài 1. (4,5 điểm)
a) Chứng minh đẳng thức:
3
3
3 3 3
1 2 4
2 1
9 9 9
= +
.
b) Giải hệ phương trình :
2
2
(2013 2012) 1
( 2012) 2013
x y
x y
=
+ =
.
Bài 2. (3,5 điểm)
Cho hàm số bậc nhất y = mx + m - 1
(*)
(với m là tham số).
a) Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số
(*)
tạo với các trục tọa độ Oxy một
tam giác có diện tích bằng 2.
b) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số
(*)
luôn đi qua một điểm cố định với mọi
giá trị của m.
Bài 3. (4,0 điểm)
Cho x, y, z là ba số thực dương thoả mãn xyz = 1.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
1xz
1
1zy
1
1yx
1
A
333333
++
+
++
+
++
=
.
Bài 4. (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC ba góc nhọn nội tiếp đường tròn m O. Gọi I một điểm
trên cung nhỏ AB (I không trùng với A và B). Gọi M, N, P theo thứ tự hình chiếu của
điểm I trên các đường thẳng BC, AC, AB.
a) Chứng minh rằng ba điểm M, N, P thẳng hàng.
b) Xác định vị trí của điểm I để đoạn thẳng MN có độ dài lớn nhất.
Bài 5. (2,0 điểm)
Giải phương trình sau: (x+3)
28xx)x)(12(4 =++
.
.......................Hết.....................
Họ và tên thí sinh:.............................................................Số báo danh:...............
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012-2013 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012-2013 9 10 636