Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Vật lý

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 2 trang)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2008-2009

Môn thi: Vật lý
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (4 điểm)
Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng AB dài 18 km. Khi đi được
10 km đầu với vận tốc v1 = 20 km/h thì người đó dừng lại 30 phút để nghỉ.
Quãng đường còn lại người đó đi với vận tốc v 2. Biết vận tốc trung bình của
người đi xe đạp trên đoạn đường AB là v = 15 km/h.
a) Tính vận tốc v2 ?
b) Nếu người đi xe đạp không dừng lại để nghỉ thì vận tốc trung bình của
người đi xe đạp trên đoạn đường AB là bao nhiêu ?
Bài 2 (4 điểm)
h1

Một khối nước đá hình hộp chữ nhật có chiều cao
h

h = 10 cm, nổi trên mặt nước đựng trong một bình thuỷ tinh.
Biết trọng lượng riêng của nước là d1 = 10.000 N/m3, của
nước đá d2 = 9.000 N/m3.

a) Tính chiều cao h1 của khối nước đá nổi trên mặt nước ?
b) Nếu nước đá tan hết thành nước thì mực nước trong bình thuỷ tinh có
thay đổi không ? Giải thích ?
Bài 3 (3 điểm)
Người ta dùng củi khô để đun nước đựng trong một bình bằng nhôm, biết
khối lượng của bình bằng nhôm là m 1 = 0,2 kg và khối lượng nước trong bình
nhôm là m2 = 1 kg ở 20oC; nhiệt dung riêng của nhôm C 1 = 880 J/kg.K, của
nước C2 = 4.200 J/kg.K.
Tính khối lượng của củi khô cần đun sôi nước trong bình. Cho năng suất
toả nhiệt của củi khô q = 107 J/kg; hiệu suất của bếp đun H = 30%.
Bài 4 (4 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.

A

Bóng đèn Đ1 loại 3V - 3W, bóng đèn Đ2 loại 6V - 3W.
R1, R2, R3 là các điện trở. Biết hai bóng đèn sáng
bình thường.
a) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và B.
Trang 1/2

B

U
Đ1

+

–

X

Đ2
X

R3
R1

R2

b) Gọi P1, P2, P3 là công suất tiêu thụ điện năng của các điện trở R 1, R2, R3
với P3 = 1,5 W;

P2
P1



5
3

. Tính giá trị các điện trở R1, R2, R3.

Bài 5 (2 điểm)
Trong hình vẽ dưới đây, cho biết AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của vật AB
qua thấu kính, xy là trục chính của thấu kính. Dùng cách vẽ đường đi của tia
sáng để xác định vị trí của thấu kính và tiêu điểm của nó (ghi rõ cách vẽ), thấu
kính thuộc loại gì ?
B’
B
x

A’

y

A

Bài 6 (3 điểm)
N

Một vòng dây đồng L gắn với một

S

thanh gỗ mỏng được giữ thăng bằng trên
điểm tựa O bằng một vật m khi nam châm

O

m

được giữ cố định như hình vẽ.
Nếu đưa nam châm ra xa vòng dây L thì hiện tượng gì sẽ xảy ra và thanh
gỗ còn được giữ thăng bằng như lúc đầu không ?
------------------- HẾT ---------------------

Trang 2/2

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi: Vật lý
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (4 điểm)
Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng AB dài 18 km. Khi đi được
10 km đầu với vận tốc v
1
= 20 km/h thì người đó dừng lại 30 phút để nghỉ.
Quãng đường còn lại người đó đi với vận tốc v
2
. Biết vận tốc trung bình của
người đi xe đạp trên đoạn đường AB là v = 15 km/h.
a) Tính vận tốc v
2
?
b) Nếu người đi xe đạp không dừng lại để nghỉ thì vận tốc trung bình của
người đi xe đạp trên đoạn đường AB là bao nhiêu ?
Bài 2 (4 điểm)
Một khối nước đá hình hộp chữ nhật có chiều cao
h = 10 cm, nổi trên mặt nước đựng trong một bình thuỷ tinh.
Biết trọng lượng riêng của nước là d
1
= 10.000 N/m
3
, của
nước đá d
2
= 9.000 N/m
3
.
a) Tính chiều cao h
1
của khối nước đá nổi trên mặt nước ?
b) Nếu nước đá tan hết thành nước thì mực nước trong bình thuỷ tinh
thay đổi không ? Giải thích ?
Bài 3 (3 điểm)
Người ta dùng củi khô để đun nước đựng trong một bình bằng nhôm, biết
khối lượng của bình bằng nhôm m
1
= 0,2 kg khối lượng nước trong bình
nhôm m
2
= 1 kg 20
o
C; nhiệt dung riêng của nhôm C
1
= 880 J/kg.K, của
nước C
2
= 4.200 J/kg.K.
Tính khối lượng của củi khô cần đun sôi nước trong bình. Cho năng suất
toả nhiệt của củi khô q = 10
7
J/kg; hiệu suất của bếp đun H = 30%.
Bài 4 (4 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.
Bóng đèn Đ
1
loại 3V - 3W, bóng đèn Đ
2
loại 6V - 3W.
R
1
, R
2
, R
3
là các điện trở. Biết hai bóng đèn sáng
bình thường.
a) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và B.
Trang 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
h
h
1
A
U
R
1
R
3
B
R
2
+
Đ
1
Đ
2
X X
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Vật lý - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Vật lý - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Vật lý 9 10 232