Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Vật lý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2009-2010

Môn thi: Vật lý
Ngày thi: 04 – 04 – 2010
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 2 trang)

Bài 1 (4 điểm)

B

A

Có hai người đi xe đạp cùng khởi hành

x

x

một lúc tại hai địa điểm khác nhau A và B, cách nhau AB = 5km trên cùng một
đường thẳng và đi cùng chiều. Sau 1 giờ thì người đi nhanh đuổi kịp người đi
chậm. Biết hai người cùng chuyển động đều và một trong hai người đi với vận
tốc 20km/h.
a) Tìm vận tốc của người đi xe đạp còn lại.
b) Sau thời gian bao lâu, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, thì khoảng cách
giữa hai người là 10km ?
Bài 2 (3 điểm)
Người ta pha trộn đồng và bạc với nhau để tạo thành một hợp kim có khối
lượng riêng D. Cho biết khối lượng riêng của đồng là D1, của bạc là D2.
Tính tỉ lệ K khối lượng đồng và bạc cần phải pha trộn là bao nhiêu ?
Bài 3 (4 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:
R

R

R
V1

V2

V3

Các vôn kế giống nhau và có điện trở R v. Vôn kế V1 chỉ U1 = 10V; vôn kế
V3 chỉ U3 = 8V.
Tính số chỉ của vôn kế V2.
Bài 4 (3 điểm)
Người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa m 1 = 300g nước ở 20oC một khối
hợp kim nhôm và thiếc có khối lượng tổng cộng m = 2kg ở 150 oC. Khi cân bằng
nhiệt, nhiệt độ của hệ thống là 30 oC. Biết nhiệt dung riêng của nước C 1 = 4200
J/kg.độ, của nhôm C2 = 900 J/kg.độ, của thiếc C3 = 230 J/kg.độ và bỏ qua sự hấp
thu nhiệt của nhiệt lượng kế và nhiệt toả ra môi trường xung quanh.
Tính khối lượng của nhôm và thiếc có trong hợp kim.

Trang 1/2

Bài 5 (3 điểm)
Có các điện trở loại R0 = 3Ω.
Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái và mắc như thế nào với nhau để có một điện
trở tương đương của đoạn mạch là R = 5Ω ?
Vẽ sơ đồ mạch điện đó.
Bài 6 (3 điểm)
Vật sáng AB cao 2cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu
kính hội tụ, điểm A ở trên trục chính. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm và vật
AB đặt cách thấu kính 30cm.
a) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu
kính. Ảnh thật hay ảo ? Chiều cao của ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là bao
nhiêu ?
b) Khi vật AB di chuyển lại gần thấu kính thì ảnh A’B’ có những đặc
điểm gì ? (thật hay ảo, cùng chiều hay ngược chiều với AB, nhỏ hay lớn hơn
vật)
------------------- HẾT ---------------------

Trang 2/2

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2009-2010
Môn thi: Vật lý
Ngày thi: 04 – 04 – 2010
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (4 điểm)
Có hai người đi xe đạp cùng khởi hành
một lúc tại hai địa điểm khác nhau A và B, cách nhau AB = 5km trên cùng một
đường thẳng đi cùng chiều. Sau 1 giờ thì người đi nhanh đuổi kịp người đi
chậm. Biết hai người cùng chuyển động đều một trong hai người đi với vận
tốc 20km/h.
a) Tìm vận tốc của người đi xe đạp còn lại.
b) Sau thời gian bao lâu, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, thì khoảng cách
giữa hai người là 10km ?
Bài 2 (3 điểm)
Người ta pha trộn đồng và bạc với nhau để tạo thành một hợp kim có khối
lượng riêng D. Cho biết khối lượng riêng của đồng là D
1
, của bạc là D
2
.
Tính tỉ lệ K khối lượng đồng và bạc cần phải pha trộn là bao nhiêu ?
Bài 3 (4 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:
Các vôn kế giống nhau và có điện trở R
v
. Vôn kế V
1
chỉ U
1
= 10V; vôn kế
V
3
chỉ U
3
= 8V.
Tính số chỉ của vôn kế V
2
.
Bài 4 (3 điểm)
Người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa m
1
= 300g nước 20
o
C một khối
hợp kim nhôm và thiếc có khối lượng tổng cộng m = 2kg ở 150
o
C. Khi cân bằng
nhiệt, nhiệt độ của hệ thống 30
o
C. Biết nhiệt dung riêng của nước C
1
= 4200
J/kg.độ, của nhôm C
2
= 900 J/kg.độ, của thiếc C
3
= 230 J/kg.độ và bỏ qua sự hấp
thu nhiệt của nhiệt lượng kế và nhiệt toả ra môi trường xung quanh.
Tính khối lượng của nhôm và thiếc có trong hợp kim.
Trang 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
B
x x
A
R
R
R
V
2
V
1
V
3
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Vật lý - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Vật lý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Vật lý 9 10 54