Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Vật lý

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
MÔN THI: VẬT LÝ
NGÀY THI: 07/4/2011
ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 150 phút (Không kể phát đề)
Câu 1: (5 điểm)
Một cậu bé đang trên đường về nhà với vận tốc là 1m/s. Khi còn cách cổng nhà 100m cậu bé thả một
chú vẹt. Lập tức chú vẹt bay đi bay lại liên tục giữa cậu bé và cổng nhà. Khi bay về phía cổng nhà vì
ngược gió nên chú bay với vận tốc 3m/s. Khi quay lại chỗ cậu bé chú bay với vận tốc 5m/s. (Cho rằng
vận tốc của cậu bé và của chú vẹt là đều. Đường bay của chim và đường đi của cậu bé trên cùng một
đường thẳng).
a/ Tính quãng đường mà chú vẹt đã bay cho đến khi cậu bé về đến cổng nhà.
b/ Tính vận tốc trung bình của chú vẹt trong suốt thời gian bay.
Câu 2: ( 3 điểm)
Cho hai bình cách nhiệt chứa hai chất lỏng khác nhau, có khối lượng khác nhau, có nhiệt độ ban đầu
khác nhau. Một học sinh dùng nhiệt kế lần lượt nhúng đi nhúng lại vào bình 1 rồi bình 2.
Chỉ số của nhiệt kế sau 4 lần nhúng lần lượt là 40oC; 8oC; 39oC; 9,5oC.
a/ Thiết lập mối quan hệ giữa nhiệt dung của hai bình.
b/ Đến lần nhúng thứ 5 ( lần thứ 3 vào bình 1) nhiệt kế chỉ bao nhiêu?
c/ Sau một số rất lớn lần nhúng như vậy, nhiệt kế chỉ bao nhiêu?
(Nhiệt dung của vật là nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho vật để vật nóng thêm 1oC)
Câu 3: (5 điểm)
U
Cho mạch điện như hình vẽ: (Hình H:1)
Trong đó: R1=1  ; R2=2  ; Rx là một biến trở tiết diện đều
R2
với con chạy C di chuyển được trên MN và có giá trị lớn nhất
là 16  . Hiệu điện thế U là không đổi. Vôn kế có điện trở rất
V
lớn, bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối.
M
a/ Khi con chạy C nằm chính giữa MN thì vôn kế chỉ
Rx
10V. Tìm số chỉ của ampe kế và giá trị hiệu điện thế U.
R1 C N
A
b/ Xác định vị trí C để công suất tiêu thụ trên toàn
H:1
biến trở là lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó và vị trí của con
chạy C khi đó.
c/ Đổi chỗ vôn kế và ampe kế cho nhau. Xác định số chỉ của vôn kế và ampe kế trong trường
hợp đó.
Câu 4: (4 điểm)
R1
R2
Cho mạch điện như hình vẽ: (Hình H:2)
Trong đó: R1; R2; R3; R4 là hữu hạn. Hiệu điện thế UAB không
A
đổi.
R3
B
R4
a/ Chứng minh rằng: Nếu dòng điện qua ampe kế IA=0 thì:
R1 R3

A
R2 R4
H:2
b/ Cho UAB=6V, R1=3  ; R2= R3= R4=6  . Điện trở của
ampe kế là không đáng kể. Xác định cường độ dòng điện qua các
điện trở, chiều của dòng điện qua ampe kế và số chỉ của nó.
Câu 5: (3 điểm)
Một chùm sáng song song có đường kính D = 5cm được chiếu tới thấu kính phân kì O1 sao cho tia
trung tâm của chùm sáng trùng với trục chính của thấu kính. Sau khi khúc xạ qua thấu...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN MÔN THI: VẬT LÝ
NGÀY THI: 07/4/2011
THỜI GIAN: 150 phút (Không kể phát đề)
Câu 1: (5 điểm)
Một cậu đang trên đường về nhà với vận tốc 1m/s. Khi n cách cổng nhà 100m cậu th một
chú vẹt. Lập tức chú vẹt bay đi bay lại liên tục giữa cậu cổng nhà. Khi bay về phía cổng nhà
ngược gió nên chú bay với vận tốc 3m/s. Khi quay lại chỗ cậu bé chú bay với vận tốc 5m/s. (Cho rằng
vận tốc của cậu bé và của chú vẹt là đều. Đường bay của chim và đường đi của cậu bé trên cùng một
đường thẳng).
a/ Tính quãng đường mà chú vẹt đã bay cho đến khi cậu bé về đến cổng nhà.
b/ Tính vận tốc trung bình của chú vẹt trong suốt thời gian bay.
Câu 2: ( 3 điểm)
Cho hai bình cách nhiệt chứa hai chất lỏng khác nhau, có khối lượng khác nhau, có nhiệt độ ban đầu
khác nhau. Một học sinh dùng nhiệt kế lần lượt nhúng đi nhúng lại vào bình 1 rồi bình 2.
Chỉ số của nhiệt kế sau 4 lần nhúng lần lượt là 40
o
C; 8
o
C; 39
o
C; 9,5
o
C.
a/ Thiết lập mối quan hệ giữa nhiệt dung của hai bình.
b/ Đến lần nhúng thứ 5 ( lần thứ 3 vào bình 1) nhiệt kế chỉ bao nhiêu?
c/ Sau một số rất lớn lần nhúng như vậy, nhiệt kế chỉ bao nhiêu?
(Nhiệt dung của vật là nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho vật để vật nóng thêm 1
o
C)
Câu 3: (5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ: (Hình H:1)
Trong đó: R
1
=1
; R
2
=2
; R
x
là một biến tr tiết diện đều
với con chạy C di chuyển được trên MN và có giá trị lớn nhất
là 16
. Hiệu điện thế U là không đổi. Vôn kế có điện trở rất
lớn, bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối.
a/ Khi con chạy C nằm chính giữa MN thì vôn kế chỉ
10V. Tìm số chỉ của ampe kế và giá trị hiệu điện thế U.
b/ Xác định vị trí C để công suất tiêu thụ trên toàn
biến trở lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó vị trí của con
chạy C khi đó.
c/ Đổi chỗ vôn kế và ampe kế cho nhau. Xác định số chỉ của vôn kế và ampe kế trong trường
hợp đó.
Câu 4: (4 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ: (Hình H:2)
Trong đó: R1; R2; R3; R4 là hữu hạn. Hiệu điện thế UAB không
đổi.
a/ Chứng minh rằng: Nếu dòng điện qua ampe kế I
A
=0 thì:
3
1
2 4
R
R
R R
b/ Cho U
AB
=6V, R
1
=3
; R
2
= R
3
= R
4
=6
. Điện trở của
ampe kế không đáng kể. Xác định cường độ dòng điện qua các
điện trở, chiều của dòng điện qua ampe kế và số chỉ của nó.
Câu 5: (3 điểm)
Một chùm sáng song song đường kính D = 5cm được chiếu tới thấu kính phân O
1
sao cho tia
trung tâm của chùm sáng trùng với trục chính của thấu kính. Sau khi khúc xạ qua thấu kính này cho
một hình tròn sáng đường kính D
1
=7cm trên màn chắn E đặt vuông góc với trục chính cách
thấu kính phân kì một khoảng là l.
a/ Nếu thay thấu kính phân kì bằng thấu kính hội tụ O
2
có cùng tiêu cự và nằm ngay vị trí của
thấu kính phân kì thì trên màn chắn E thu được hình tròn sáng có đường kính là bao nhiêu?
b/ Cho l =24cm. Tính tiêu cự của thấu kính hội tụ.
---- HẾT ----
H:2
A
R
1
R
2
R
4
R
3
A
B
H:1
U
V
A
R
1
M
N
R
2
C
R
x
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Vật lý - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Vật lý 9 10 556