Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Vật lý

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
MÔN THI: VẬT LÝ
NGÀY THI: 11/4/2012
ĐỀ CHÍNH THỨC
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (5 điểm)
Trên một đường dài, hai xe ôtô cùng khởi hành lúc 7 giờ từ hai địa điểm A và B cách nhau
120km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 60km/h, vận tốc của xe đi từ B là
40km/h.
a) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
b) Xác định thời điểm hai xe cách nhau 30km.
Câu 2: (3 điểm)
Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m(kg) ở nhiệt độ t 1 = 230C, cho vào nhiệt
lượng kế m(kg) nước ở nhiệt độ t2. Sau khi hệ cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước giảm đi 90C.
a) Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt.
b) Tiếp tục đổ thêm vào nhiệt lượng kế 2m(kg) một chất lỏng khác (không tác dụng hóa
học với nước) ở nhiệt độ t3 = 450C, khi có cân bằng nhiệt lần hai, nhiệt độ của hệ lại
giảm 100C so với nhiệt độ cân bằng lần thứ nhất. Tìm nhiệt dung riêng của chất lỏng đã
đổ thêm vào nhiệt lượng kế.
Biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là c 1 = 900J/kg.K và c2 = 4200J/kg.K.
Bỏ qua mọi mất mát nhiệt khác.
Câu 3: (5 điểm)
Cho mạch điện như hình H.1. Nguồn điện không đổi là
180V, R1= 2000, R2= 3000, vôn kế có điện trở RV.
a) Khi mắc vôn kế song song với R1, vôn kế
chỉ 60V. Hãy xác định cường độ dòng điện qua các
điện trở R1 và R2.
b) Khi mắc vôn kế song song với điện trở R2, vôn kế
Hình H.1
chỉ bao nhiêu?
Câu 4: (4 điểm)
R1 C
R2
Cho mạch điện như hình H.2. Biết R1 =
2Ω, R2 = 8Ω, R4 = 20Ω. Điện trở của vôn kế
rất lớn. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB luôn A
B
được duy trì 20V. Tìm giá trị điện trở R 3 +
trong các trường hợp sau:
a) Vôn kế chỉ số 0.
Hình vẽ
H.22)
R4 (hình
R3 D
b) Vôn kế chỉ 4V.
Câu 5: (3 điểm)
Vật sáng AB có dạng mũi tên cao 10mm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu
kính hội tụ có tiêu cự 30cm, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 20cm.
a) Hãy vẽ ảnh của vật theo đúng tỉ lệ và nhận xét đặc điểm của ảnh.
b) Vận dụng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao
của ảnh.
c) Từ B hãy vẽ một tia tới cắt thấu kính tại điểm J sao cho tia ló kéo dài qua điểm A. Tìm
khoảng cách từ quang tâm đến điểm J.
---HẾT---

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: VẬT LÝ
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (5 điểm)
Trên một đường dài, hai xe ôtô cùng khởi hành lúc 7 giờ từ hai địa điểm A B cách nhau
120km đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A 60km/h, vận tốc của xe đi từ B
40km/h.
a) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
b) Xác định thời điểm hai xe cách nhau 30km.
Câu 2: (3 điểm)
Một nhiệt lượng kế bằng nhôm khối lượng m(kg) nhiệt độ t
1
= 23
0
C, cho o nhiệt
lượng kế m(kg) nước ở nhiệt độ t
2
. Sau khi hệ cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước giảm đi 9
0
C.
a) Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt.
b) Tiếp tục đổ thêm vào nhiệt lượng kế 2m(kg) một chất lỏng khác (không tác dụng hóa
học với nước) nhiệt độ t
3
= 45
0
C, khi cân bằng nhiệt lần hai, nhiệt độ của hệ lại
giảm 10
0
C so với nhiệt độ cân bằng lần thứ nhất. Tìm nhiệt dung riêng của chất lỏng đã
đổ thêm vào nhiệt lượng kế.
Biết nhiệt dung riêng của nhôm của nước lần lượt là c
1
= 900J/kg.K c
2
= 4200J/kg.K.
Bỏ qua mọi mất mát nhiệt khác.
Câu 3: (5 điểm)
Cho mạch điện n hình H.1. Nguồn điện không đổi
180V, R
1
= 2000, R
2
= 3000, vôn kế có điện trở R
V
.
a) Khi mắc vôn kế song song với R
1
, vôn kế
ch\ 60V. Hãy xác định cường độ dòng điện qua các
điện trở R
1
và R
2
.
b) Khi mắc vôn kế song song với điện trở R
2
, vôn kế
ch\ bao nhiêu?
Câu 4: (4 điểm)
Cho mạch điện như hình H.2. Biết R
1
=
2Ω, R
2
= 8Ω, R
4
= 20Ω. Điện trở của vôn kế
rất lớn. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB luôn
được duy trì 20V. Tìm giá trị điện tr R
3
trong các trường hợp sau:
a) Vôn kế ch\ số 0.
b) Vôn kế ch\ 4V.
Câu 5: (3 điểm)
Vật sáng AB dạng mũi tên cao 10mm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu
kính hội tụ có tiêu cự 30cm, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 20cm.
a) Hãy vẽ ảnh của vật theo đúng t\ lệ và nhận xét đặc điểm của ảnh.
b) Vận dụng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ nh đến thấu kính chiều cao
của ảnh.
c) Từ By vẽ một tia tới cắt thấu kính tại điểm J sao cho tia kéo dài qua điểm A. Tìm
khoảng cách từ quang tâm đến điểm J.
---HẾT---
-
+
(hình vẽ 2)
C
R
2
R
1
R
4
R
3
BA
D
Hình H.1
Hình H.2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Vật lý - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Vật lý 9 10 466