Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Sinh lớp 9

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------

KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9
MÔN: SINH HỌC
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
§Ò sè: 222

C©u 1: Chức năng của nơ ron là:
A. Hưng phấn và phản xạ
B. Cảm ứng và dẫn truyền
C. Hưng phấn và cảm ứng
D. Co rút và cảm ứng
C©u 2: Da có cấu tạo ba lớp từ ngoài vào trong là:
A. Lớp biểu bì, lớp mỡ, lớp bì
B. Lớp bì, lớp biểu bì, lớp mỡ
C. Lớp mỡ, lớp biểu bì, lớp bì
D. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ
C©u 3: Chất được biến đổi hoá học ở dạ dày là:
A. Gluxít
B. Protein
C. Axit nucleic
D. Gluxit và lipit
C©u 4: Chất tế bào người không có chứa đại diện nào?
A. Ti thể
B. Lưới nội chất
C. Nhiểm sắc thể
D. Thể gôn gi
C©u 5: Biến dị tổ hợp là gì?
A. Là làm thay đổi những kiểu hình đã có.
B. Là sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện kiểu hình khác P
C. Là tạo ra những biến đổi hàng loạt.
D. Không tạo ra những biến đổi hàng loạt.
C©u 6: Nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào:
A. Nhiễm sắc thể
B. Nhân con.
C. Nhiễm sắc thể, nhân con D. Ribôxôm
C©u 7: Bộ xương người được chia làm mấy phần?
A. 2 phần
B. 3 phần.
C. 4 phần
D. 5 phần
C©u 8: Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn ở ruột non là
A. Protêin
B. Lipit
C. Gluxít
D. Cả A, B, C đều đúng
C©u 9: Chất tiết của tuyến nội tiết là:
A. Dịch tiêu hoá
B. Hooc môn
C. Dịch nhờn
D. Kháng thể
C©u 10: Khoang bụng và khoang ngực người ngăn cách bởi cơ:
A. Liên sườn
B. Lưng
C. Bụng
D. Hoành
C©u 11: Đường dẫn nước tiểu của hệ bài tiết nước tiểu gồm có:
A. Thận, bể thân và bóng đái.
B. Bóng đái, thận và ống dẫn nước tiểu.
C. Bóng đái, bể thận và ống đái.
D. Ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.
C©u 12: Thân của tế bào thần kinh có dạng
A. Hình sao
B. Hình que
C. Hình nón
D. Hình nhiều dạng
C©u 13: Nơi trứng chín ?
A. Buồng trứng
B. Phễu dẫn trứng
C. Ống dẫn trứng
D. Tử cung
C©u 14: Kiểu gen là gì ?
A. Kiểu gen là tập hợp các gen trội trong tế bào cơ thể
B. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể
C. Kiểu gen là nguồn gen vốn có của cơ thể
D. Cả A và B
C©u 15: Sợi trục của nơ ron là thành phần của:
A. Chất xám
B. Chất trắng
C. Trung ương thần kinh
D. Chất trắng và dây thần kinh
C©u 16: Dòng thuần là gì?
A. Là dòng có kiểu hình đồng nhất
B. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất
C. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất các thế hệ sau sinh ra giống thế hệ trước về tính trạng
D. Là dòng có kiểu hình không đồng nhất
C©u 17: Vai trò của hooc môn là:
A. Thực hiện chức năng bảo vệ cơ thể
B. Điều hoà các quá trình sinh lí
C. Tham gia biến đổi thức ăn ...
UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------
KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9
MÔN: SINH HỌC
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
§Ò sè: 222
C©u 1: Chức năng của nơ ron là:
A. Hưng phấn và phản xạ B. Cảm ứng và dẫn truyền
C. Hưng phấn và cảm ứng D. Co rút và cảm ứng
C©u 2: Da có cấu tạo ba lớp từ ngoài vào trong là:
A. Lớp biểu bì, lớp mỡ, lớp bì B. Lớp bì, lớp biểu bì, lớp mỡ
C. Lớp mỡ, lớp biểu bì, lớp bì D. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ
C©u 3: Chất được biến đổi hoá học ở dạ dày là:
A. Gluxít B. Protein C. Axit nucleic D. Gluxit và lipit
C©u 4: Chất tế bào người không có chứa đại diện nào?
A. Ti thể B. Lưới nội chất C. Nhiểm sắc thể D. Thể gôn gi
C©u 5: Biến dị tổ hợp là gì?
A. Là làm thay đổi những kiểu hình đã có.
B. Là sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện kiểu hình khác P
C. Là tạo ra những biến đổi hàng loạt.
D. Không tạo ra những biến đổi hàng loạt.
C©u 6: Nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào:
A. Nhiễm sắc thể B. Nhân con. C. Nhiễm sắc thể, nhân con D. Ribôxôm
C©u 7: Bộ xương người được chia làm mấy phần?
A. 2 phần B. 3 phần. C. 4 phần D. 5 phần
C©u 8: Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn ở ruột non là
A. Protêin B. Lipit C. Gluxít D. Cả A, B, C đều đúng
C©u 9: Chất tiết của tuyến nội tiết là:
A. Dịch tiêu hoá B. Hooc môn C. Dịch nhờn D. Kháng thể
C©u 10: Khoang bụng và khoang ngực người ngăn cách bởi cơ:
A. Liên sườn B. Lưng C. Bụng D. Hoành
C©u 11: Đường dẫn nước tiểu của hệ bài tiết nước tiểu gồm có:
A. Thận, bể thân và bóng đái. B. Bóng đái, thận và ống dẫn nước tiểu.
C. Bóng đái, bể thận và ống đái. D. Ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.
C©u 12: Thân của tế bào thần kinh có dạng
A. Hình sao B. Hình que C. Hình nón D. Hình nhiều dạng
C©u 13: Nơi trứng chín ?
A. Buồng trứng B. Phễu dẫn trứng C. Ống dẫn trứng D. Tử cung
C©u 14: Kiểu gen là gì ?
A. Kiểu gen là tập hợp các gen trội trong tế bào cơ thể
B. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể
C. Kiểu gen là nguồn gen vốn có của cơ thể
D. Cả A và B
C©u 15: Sợi trục của nơ ron là thành phần của:
A. Chất xám B. Chất trắng
C. Trung ương thần kinh D. Chất trắng và dây thần kinh
C©u 16: Dòng thuần là gì?
A. Là dòng có kiểu hình đồng nhất
B. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất
C. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất các thế hệ sau sinh ra giống thế hệ trước về tính trạng
D. Là dòng có kiểu hình không đồng nhất
C©u 17: Vai trò của hooc môn là:
A. Thực hiện chức năng bảo vệ cơ thể B. Điều hoà các quá trình sinh lí
C. Tham gia biến đổi thức ăn trong ống tiêu hoá D. Cả A, B, C đều đúng
C©u 18: Trong thức ăn cơm gạo có chứa nhiều chất:
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Sinh lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Sinh lớp 9 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Sinh lớp 9 9 10 861