Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp9

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỨC THỌ
 2x  y  3

ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1. 1. Giải hệ phương trình:  x  3y  2

2. Cho phương trình bậc hai: x 2  mx + m 1= 0 (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = 4.

1 1 x1  x 2
b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x 2 thỏa mãn hệ thức: x  x  2013 .
1
2

2
Bài 2. Cho Parabol (P): y  ax  a  0  . Tìm a biết (P) đi qua điểm A(2; –1).

Bài 3. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 4
km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc của xe đạp khi đi từ A đến B.
Bài 4. Cho đường tròn tâm O. Lấy điểm A ở ngoài đường tròn (O), đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại
2 điểm B, C (AB < AC). Qua A vẽ đường thẳng không đi qua O cắt đường tròn (O) tại 2 điểm phân biệt D, E
(AD < AE). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng CE tại F.
a) Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp
b) Gọi M là giao điểm thứ hai của đường thẳng FB với đường tròn (O). Chứng minh AF // DM
c) Chứng minh CE.CF + AD.AE = AC 2 .
Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q = x 4  3 x3  4 x 2  3x  2014 .
--- Hết ---

PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán - Lớp 9 (Thời gian làm bài 90 phút)

Bài
Bài
1
3,0
điểm

Ý

Nội dung
 2x  y  3

1
1,0
điểm
2
2,0
điểm



 x  3y  2

Điểm


x 1
 2x  y  3
 7y  7




y 1
 2x  6y  4  2x  y  3 

0,75

Vậy hệ phương trình có một nghiệm duy nhất (x; y) = (1; 1)

0,25

a) Khi m = 4 phương trình (1) trở thành x 2  4x  3  0

0,5

Ta có: a+b+c=1–4+3=0

0,5

 phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 = 1; x2 = 3
b) Ta có:    m   4.1.  m  1  m 2  4m  4   m  2   0 với mọi m, nên
phương trình (1) có nghiệm với mọi m
 x1  x 2  m
Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có: 
 x1.x 2  m  1
1 1 x1  x 2
m
m

Biến đổi hệ thức x  x  2013 thành
(*)
m

1
2013
1
2
Điều kiện của phương trình (*): m ≠ 1. Giải phương trình (*) tìm được
m = 0, m = 2014 (TMĐK)
2

2

0,25
0,25
0,25
0,25

Thay x=2, y= –1 vào công thức y  ax 2 ta có: 1  a.22

Bài
2

0,5

1
1  a.4  a   .
4

1,0
điểm

0,5

Gọi vận tốc của xe đạp đi từ A đến B là x (km/h, x > 0)

0,25

24
(h)
x
Vận tốc của xe đạp đi từ B đến A là (x+4) (km/h)

0,25

Thời gian để đi từ A đến B là

0,25

24
(h)
x4
24
24
1

 (*)
Theo bài ra ta có phương...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỨC THỌ
ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút
Bài 1. 1. Giải hệ phương trình:
2x y 3
x 3y 2
2. Cho phương trình bậc hai:
2
x mx +m 1= 0 (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = 4.
b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm
1 2
x ;x
thỏa mãn hệ thức:
1 2
1 2
x x
1 1
x x 2013
.
Bài 2. Cho Parabol (P):
2
ax 0y a
. Tìm a biết (P) đi qua điểm A(2; –1).
Bài 3. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 4
km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc của xe đạp khi đi từ A đến B.
Bài 4. Cho đường tròn tâm O. Lấy điểm A ngoài đường tròn (O), đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại
2 điểm B, C (AB < AC). Qua A vẽ đường thẳng không đi qua O cắt đường tròn (O) tại 2 điểm phân biệt D, E
(AD < AE). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng CE tại F.
a) Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp
b) Gọi M là giao điểm thứ hai của đường thẳng FB với đường tròn (O). Chứng minh AF // DM
c) Chứng minh CE.CF + AD.AE = AC
2
.
Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q =
4 3 2
3 4 3 2014x x x x
.
--- Hết ---
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán - Lớp 9 (Thời gian làm bài 90 phút)
Bài Ý Nội dung Điểm
Bài
1
3,0
điểm
1
1,0
điểm
2x y 3 7y 7 x 1
2x 6y 4 2x y 3 y 1
2x y 3
x 3y 2
0,75
Vậy hệ phương trình có một nghiệm duy nhất (x; y) = (1; 1) 0,25
2
2,0
điểm
a) Khi m = 4 phương trình (1) trở thành
0,5
Ta có: a+b+c=1–4+3=0
phương trình có hai nghiệm phân biệt x
1
= 1; x
2
= 3
0,5
b) Ta có:
2 2
2
4.1. 1 4 4 2 0m m m m m 
với mọi m, nên
phương trình (1) có nghiệm với mọi m
0,25
Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:
1 2
1 2
x x m
x .x m 1
0,25
Biến đổi hệ thức
1 2
1 2
x x
1 1
x x 2013
thành
m m
m 1 2013
(*) 0,25
Điều kiện của phương trình (*): m ≠ 1. Giải phương trình (*) tìm được
m = 0, m = 2014 (TMĐK)
0,25
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp9 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp9 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp9 9 10 862