Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG TH GIA HOÀ

Điểm

HỌC SINH GIỎI LỚP 3
NĂM HỌC 2012 - 2013

Họ tên: ......................................................
Lớp 3........

Thời gian: 65 phút
A . PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền đáp án vào chỗ chấm,
hoàn thành các bài tập sau:
Câu1. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ chỉ sự vật?
A. mênh mông
B. biển cả
C. núi non
Câu 2. Gạch chéo từ lạc trong các nhóm từ sau:

D. chót vót

a. Sân trường, xinh tươi, lớp học, bạn bè
b. Nhảy dây, vui chơi, vui tươi, suy nghĩ .
Câu 3. Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
Hồ về thu, nước trong vắt, bốn mặt mênh mông.
Câu 4. Từ nào viết sai chính tả ?
A. châu báu

B. xã Gia hoà.

C. lối đi

D. giao thừa

E. cặp xách

Câu 5. Từ trái nghĩa với từ " khéo" là.........................................
Câu 6. Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm trong câu tục ngữ sau:
Cái ................ đánh chết cái đẹp.
Câu 7. Em chọn dấu chấm(.) dấu chấm hỏi(?) hay dấu chấm than(!) để điền vào ô trống
dưới đây:
a. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở tỉnh nào
b. Nếu ta thường xuyên tập luyện thể thao sẽ làm cho cơ thể cường tráng
c. Bạn hãy giúp tôi nào
Câu 8 Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi Làm gì trong câu sau:
Bàn tay mền mại của Tấm rắc đều những hạt cơm quanh bống
Câu 9. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được câu có hiình ảnh so sánh:
Hoa xoan nở từng chùm như ...........................................................
Câu 10 Trong câu: "Vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm."
Sự vật được nhân hoá là................................
Từ ngữ thể hiện nhân hoá là: .........................................................................................
Câu 11. Viết số lớn nhất có năm chữ số khác nhau :............................

Câ u 12. Biết x là số chia hết cho 9. Tìm x sao cho 7 < x : 9 < 9.

X = ...........

Câu 13. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 26 – 12 : 3 x 2 là:
A. Trừ - chia – nhân

B. Nhân – chia – trừ

C. Chia – nhân – trừ

D. Trừ - nhân – chia

Câu 14. : Nam đi từ trường lúc 11 giờ kém 5 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 15 phút. Hỏi
Nam đi từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút ?
A. 10 phút
Câu 15.

B. 15 phút

C. 20 phút

56dm = … m…..dm

A. 6m 5dm

B. 5m 6dm

C. 50m 6dm

Câu 16. Một hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 15m. Nửa chu vi của hình chữ
nhật đó là:
A. 50m

B. 40m

C. 20 m

D. 10m.

Câu 17. Hai năm trước anh hơn em 5 tuổi. Hỏi 3 năm sau anh hơn em mấy tuổi?
A. 3 tuổi

B. 5 tuổi

C. 6 tu...
TRƯỜNG TH GIA HOÀ
Họ tên: ......................................................
Lớp 3........
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC SINH GIỎI LỚP 3
NĂM HỌC 2012 - 2013
Thời gian: 65 phút
Điểm
A . PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền đáp án vào chỗ chấm,
hoàn thành các bài tập sau:
Câu1. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ chỉ sự vật?
A. mênh mông B. biển cả C. núi non D. chót vót
Câu 2. Gạch chéo từ lạc trong các nhóm từ sau:
a. Sân trường, xinh tươi, lớp học, bạn bè
b. Nhảy dây, vui chơi, vui tươi, suy nghĩ .
Câu 3. Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
Hồ về thu, nước trong vắt, bốn mặt mênh mông.
Câu 4. Từ nào viết sai chính tả ?
A. châu báu B. xã Gia hoà. C. lối đi D. giao thừa E. cặp xách
Câu 5. T trái nghĩa vi từ " khéo" là.........................................
Câu 6. Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm trong câu tục ngữ sau:
Cái ................ đánh chết cái đẹp.
Câu 7. Em chọn dấu chấm(.) dấu chấm hỏi(?) hay dấu chấm than(!) để điền vào ô trống
dưới đây:
a. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở tỉnh nào
b. Nếu ta thường xuyên tập luyện thể thao sẽ làm cho cơ thể cường tráng
c. Bạn hãy giúp tôi nào
Câu 8 Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi Làm gì trong câu sau:
Bàn tay mền mại của Tấm rắc đều những hạt cơm quanh bống
Câu 9. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được câu có hiình ảnh so sánh:
Hoa xoan nở từng chùm như ...........................................................
Câu 10 Trong câu: "Vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm."
Sự vật được nhân hoá là................................
Từ ngữ thể hiện nhân hoá là: .........................................................................................
Câu 11. Viết số lớn nhất có năm chữ số khác nhau :............................
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương 9 10 975