Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 5 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1761 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG I

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
TUẦN 1 - LỚP 5
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)

Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................
I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng
A.

15
10

Câu 2: Rút gọn phân số
A.

3
5

5
7
15

B. 21
12
18

C.

12
21

ta được phân số tối giản là:
3

2

B. 6

C. 3

Câu 3:Trong bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa con người ở làng quê
ngày mùa như thế nào?
A. Bận rộn
B. vui tươi
C. háo hức
Câu 4:Nhóm từ nào sau đây có một từ không đồng nghĩa với một từ còn lại:
A. má, u, bầm, thầy
B.Phát minh, phát kiến, sáng tạo, sáng chế.
C.Sao chép, cóp pi, sáng tác, chép lại, phô tô.
II) Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1:
a)Tìm 2 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: xinh, học hành
……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
b/Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa em vừa tìm được.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 2: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

1
2

,

2
3

,

3
4

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM

I) Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi bài đúng 1 điểm
Câu 1: Khoanh vào B
Câu 2: Khoanh vào C
Câu 3: Khoanh vào A
Câu 4: Khoanh vào C
II) Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1(3điểm)
a/ ( 1,5 điểm)
HS tìm được 2 từ đồng nghĩa đúng yêu cầu được 0,75 điểm.
b/ HS đặt đúng một câu được 0,75 điểm.
Câu 2 (3điểm)
HS quy đồng sau đó xếp đúng các phân số theo thứ tự sau:
1
2

;

2
3

;

3
4

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

TRƯỜNG TH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

XUÂN HƯƠNG I

NĂM HỌC 2012 - 2013
TUẦN 2 - LỚP 5
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)

Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................
I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tổng của
7

A. 14

3
5

và

4
9

là:
47

B. 45

Câu 2: Kết quả của phép tính 10 3

A. 12

B.

7
12

C.

20
45

là:

67
12

C.

113
12

Câu 3: Trong bài Nghìn năm văn hiến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết điều
gì về giáo dục Việt Nam thời xưa.
A.Nền giáo dục Việt Nam có từ lâu đời.
B.Các triều vua Việt nam coi trọng việc học.
C.Việc học hành, thi cử thời xưa không khác gì bây giờ.
Câu 4:Từ đồng nghĩa với từ rét là
A. nóng
B. Giá buốt
C...
TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG I
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
TUẦN 1 - LỚP 5
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)
Học sinh: ....................................Lớp:...............Trường TH:............................
I) Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng
7
5
A.
15
10
B.
21
15
C.
12
21
Câu 2: Rút gọn phân số
18
12
ta được phân số tối giản là:
A.
3
5
B.
6
3
C.
3
2
Câu 3:Trong bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa con người ở làng quê
ngày mùa như thế nào?
A. Bận rộn B. vui tươi C. háo hức
Câu 4:Nhóm từ nào sau đây có một từ không đồng nghĩa với một từ còn lại:
A. má, u, bầm, thầy
B.Phát minh, phát kiến, sáng tạo, sáng chế.
C.Sao chép, cóp pi, sáng tác, chép lại, phô tô.
II) Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1:
a)Tìm 2 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: xinh, học hành
……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
b/Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa em vừa tìm được.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 2: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
2
1
,
3
2
,
4
3
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 5 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 5 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 5 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang 9 10 942