Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý 9

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------

KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9
MÔN: VẬT LÝ
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
§Ò sè: 222

C©u 1: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm dần thì đại lượng nào dưới đây của
vật không thay đổi?
A. Khối lượng và trọng lượng.
B. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng.
C. Thể tích và nhiệt độ.
D. Nhiệt năng.
C©u 2: Công thức nào là công thức tính áp suất chất lỏng?
A. p=d.h
B. p=F/S
C. S= v. t
D. A = F.s
C©u 3: Cho hai điện trở R1=15Ω, chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=40Ω chịu được dòng
điện có cường độ tối đa 1A; Hiệu điện thế tối đa đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm R1và R2 mắc song song
là:
A. 40V
B. 10V
C. 30V
D. 25V
C©u 4: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử
A. Chuyển động hỗn độn không ngừng
B. Lúc chuyển động, lúc đứng yên
C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách
D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao
C©u 5: Đun cùng một lượng nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đồng trong cùng điều kiện. Nước trong ấm
nào mau sôi hơn?
A. Ấm nhôm
B. Ấm đồng
C. Không so sánh được
D. Cả hai cùng sôi một lượt
C©u 6: Vật chịu tác dụng của hai lực. Cặp lực nào sau đây làm vật đang đứng yên, tiếp tục đứng yên?
A. Hai lưc cùng cường độ, cùng phương
B. Hai lực cùng phương, ngược chiều
C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ và cùng chiều.
D. Hai lực cùng đặt lên vật đó, cùng phương, cùng cường độ và ngược chiều
C©u 7: Con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200 N. Công suất của
ngựa là:
A. P = 1500 W.
B. P = 1000W.
C. P = 500 W.
D. P = 250 W.
C©u 8: Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu được một hỗn hợp có thể tích:
A. bằng 100 cm3
B. lớn hơn 100 cm3
C. nhỏ hơn 100 cm3
D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100 cm3
C©u 9: Trong các trường hợp lực xuất hiện sau đây, trường hợp nào không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường
B. Lực xuất hiện làm mòn đế giày
C. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay dãn
D. Lực xuất hiện giữa dây cualoa với bánh xe truyền chuyển động
C©u 10: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào áp suất lên mặt sàn là lớn nhất?
A. Người đứng cả hai chân
B. Người đứng co một chân
C. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống
D. Người đó nằm xuống mặt sàn
C©u 11: Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng
điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn, công thức nào là sai?
U
I UIU
A. ᄃ.
B. ᄃ.
C. ᄃ. D. ᄃ.
U.R
R
I 
C©u 12: Cọ xát thìa nhôm vào mặt bàn nh...
UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------
KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9
MÔN: VẬT LÝ
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
§Ò sè: 222
C©u 1: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm dần thì đại lượng nào dưới đây của
vật không thay đổi?
A. Khối lượng và trọng lượng. B. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng.
C. Thể tích và nhiệt độ. D. Nhiệt năng.
C©u 2: Công thức nào là công thức tính áp suất chất lỏng?
A. p=d.h B. p=F/S C. S= v. t D. A = F.s
C©u 3: Cho hai điện trở R1=15Ω, chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=40Ω chịu được dòng
điện có cường độ tối đa 1A; Hiệu điện thế tối đa đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm R1và R2 mắc song song
là:
A. 40V B. 10V C. 30V D. 25V
C©u 4: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử
A. Chuyển động hỗn độn không ngừng B. Lúc chuyển động, lúc đứng yên
C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao
C©u 5: Đun cùng một lượng nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đồng trong cùng điều kiện. Nước trong ấm
nào mau sôi hơn?
A. Ấm nhôm B. Ấm đồng C. Không so sánh được D. Cả hai cùng sôi một lượt
C©u 6: Vật chịu tác dụng của hai lực. Cặp lực nào sau đây làm vật đang đứng yên, tiếp tục đứng yên?
A. Hai lưc cùng cường độ, cùng phương
B. Hai lực cùng phương, ngược chiều
C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ và cùng chiều.
D. Hai lực cùng đặt lên vật đó, cùng phương, cùng cường độ và ngược chiều
C©u 7: Con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200 N. Công suất của
ngựa là:
A. P = 1500 W. B. P = 1000W. C. P = 500 W. D. P = 250 W.
C©u 8: Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu được một hỗn hợp có thể tích:
A. bằng 100 cm3 B. lớn hơn 100 cm3
C. nhỏ hơn 100 cm3 D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100 cm3
C©u 9: Trong các trường hợp lực xuất hiện sau đây, trường hợp nào không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường
B. Lực xuất hiện làm mòn đế giày
C. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay dãn
D. Lực xuất hiện giữa dây cualoa với bánh xe truyền chuyển động
C©u 10: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào áp suất lên mặt sàn là lớn nhất?
A. Người đứng cả hai chân B. Người đứng co một chân
C. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống D. Người đó nằm xuống mặt sàn
C©u 11: Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng
điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn, công thức nào là sai?
A. ᄃ. B. ᄃ. C. ᄃ. D. ᄃ.
C©u 12: Cọ xát thìa nhôm vào mặt bàn nhám. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Thìa nhôm đã thực hiện công làm tăng nhiệt năng của vật B. Thìa nhôm đã được
truyền nhiệt
C. Thìa nhôm đã nhận nhiệt lượng D. Thìa nhôm có nhiệt năng tăng lên
C©u 13: Đơn vị của năng lượng là:
A. J. B. N. C. N/m. D. m /N.
C©u 14: Người lái đò ngồi trên thuyền trôi theo dòng nước. Trong các mô tả sau đây câu nào đúng?
A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước
C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền
C©u 15: Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động không ngừng của nguyên tử, phân tử gây
ra?
U
I
R
U
R
I
.I U R .U I R
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý 9 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý 9 9 10 571