Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi logic học

Được đăng lên bởi tranchuyen336
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI LOGIC HỌC
Câu 1. Kẻ phạm tội ko thể ko có hành vi phạm pháp luật . Mà ông X ko là kẻ phạm
tội. Do vậy, ông X ko thể có hành vi phạm pháp luật:
a. đúng
b. sai vì P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên
Câu 2. Ko kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng. Mà ông X ko có lòng tự trọng. Vậy chắc
chắn ông X là kẻ xu nịnh. SL trên là:
a. đúng
b. sai do P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên
Câu 3. Tử tù là kẻ phạm tội. Có 1 số kẻ phạm tội là người chưa thành niên. Vậy có một số
tử tù là người chưa thành niên:
a. sai do P trái dấu
b. sai do S trái dấu
c. a, b đều đúng
Câu 4. SL nào sai:
a.{(avb)~a} -> b
b.{(avb) a} ->~b
c.{(av1bv1c)~a^~b}->c

Câu 5. Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra
mà ko CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Cơ quan điều tra đã phải ra quyết định
đình chỉ điều tra. Vậy đã hết thời hạn điều tra mà ko CM được bị can đã thực hiện tội
phạm:
a. sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
b. sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
c. đúng
Câu 7. Triết học là Khoa Học, Khoa học thì ko có tính giai cấp. Vậy triết học ko có tính
giai cấp. Sai do:
a. M cả 2 lần ko chu diên
b. S ở tiền đề và KL trái dấu
c. a, b sai
Câu 8. Bị cáo Q ko phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết theo luật định chỉ những người
có chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó mặc dù Q là con của Giám Đốc
nhưng anh ta chỉ là một NV bình thường, nghĩa là hoàn toàn ko có chức có quyền nhưng
chẳng qua do Q là con của GĐ nên được người ta biếu xén quà cáp mà thôi:
a. S do tiểu tiền đề phủ định tiền từ
b. nguỵ biện
c. đúng
Câu 9. Muốn bác bỏ 1 mệnh đề tốt nhất nên:
a. CM mệnh đề đó sai
b. CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai

c. CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ ko xác thực
Câu 10. Để khẳng định “A vô tội” là sai, ta đưa ra mệnh đề “A có tội” và CM rằng A có
tội là đúng. Thao tác logic trên được gọi là:
a. CM phản chứng
b. nguỵ biện
c. bác bỏ
Câu 11. "N có phải là kẻ tội phạm k?" là phán đoán đơn dạng:
a.khẳng định
b. phủ định
c. a,b sai
Câu 12. Mọi “vi phạm pháp luật” là “hành vi có lỗi”. Mọi hành vi có lỗi ko là “hành vi do
người tâm thần gây ra”. Vậy mọi hành vi do người tâm thần gây ra ko là “hành vi phạm
pháp luật”:
a. sai do M 2 lần ko chu diên
b. đúng
c. sai do P trái dấu
Câu 13. Giá hàng tăng là do hoặc cung ko đủ cầu hoặc do lạm phát nhưng do giá hàng
tăng mà k có lạm phát. Vậy do cung ko đủ cầu , SL này:
a. S do tiểu tiền đề ko phủ định hết khả năng ở đại tiền đề
b. đúng

c. sai do kết luận ko khẳng định mọi khả năng còn lại
Câu...
ĐỀ THI LOGIC HỌC
Câu 1. K phạm tội ko thể ko hành vi phạm pháp luật . ông X ko kẻ phạm
tội. Do vậy, ông X ko thể có hành vi phạm pháp luật:
a. đúng
b. sai vì P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên
Câu 2. Ko kẻ xu nịnh nào lòng tự trọng. ông X ko lòng tự trọng. Vậy chắc
chắn ông X là kẻ xu nịnh. SL trên là:
a. đúng
b. sai do P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên
Câu 3. Tử tù là kẻ phạm tội. Có 1 số kẻ phạm tội là người chưa thành niên. Vậy có một số
tử tù là người chưa thành niên:
a. sai do P trái dấu
b. sai do S trái dấu
c. a, b đều đúng
Câu 4. SL nào sai:
a.{(avb)~a} -> b
b.{(avb) a} ->~b
c.{(av1bv1c)~a^~b}->c
Đề thi logic học - Trang 2
Đề thi logic học - Người đăng: tranchuyen336
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi logic học 9 10 437