Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 5

Được đăng lên bởi depositionnumber
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truy cập TANGGIAP.VN để tải LỜI GIẢI CHI TIẾT

TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT
QUỐC GIA 2015 LẦN 5
Xóa nhòa khoảng cách

Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề gồm 50 câu trắc nghiệm)

Họ, tên thí sinh: ………………………………………………………...………………...
Số báo danh: …………………………………………………...…………………………
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh
sáng trong chân không c = 3.108m/s; số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1.
Câu 1: Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 40 Ω, tụ điện
có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối
giữa điện trở thuần và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch
AB một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng UAB = 12 V. Dùng vôn kế để đo các
điện áp hiệu dụng, thu được kết quả: UAM = 4,00 V; UMN = 25,00 V; UNB = 15,73 V. Độ tự cảm và
điện trở thuần của cuộn dây có giá trị lần lượt là
A. 0,50 H; 16 Ω.
B. 1,10 H; 32 Ω.
C. 1,10 H; 16 Ω.
D. 0,490 H; 32 Ω.
Câu 2: Một hạt tương đối tính có động năng bằng hai lần năng lượng nghỉ. Tốc độ của hạt đó bằng
A. 1,86.108 m/s.
B. 2,56.108 m/s.
C. 2,83.108 m/s.
D. 2,15.108 m/s.
Câu 3: Một con lắc đơn có dây treo dài 0,4 m và vật nặng khối lượng m = 200 g, được treo thẳng
đứng vào một giá cố định. Kéo vật m sang bên trái vị trí cân bằng để sợi dây tạo với phương thẳng
đứng một góc α1= 0,1 rad rồi truyền cho vật vận tốc v1 = 0,15 m/s theo phương vuông góc với sợi dây
hướng về vị trí cân bằng. Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ cong S0.
Khi vật m có li độ 0,5S0, lực căng của dây là
A. 1,01 N.
B. 4,04 N.
C. 2,02 N.
D. 3,03 N.
Câu 4: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì
A. khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một nửa bước sóng.
B. khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là một nửa chu kì sóng.
C. hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm nút luôn dao động cùng pha.
D. tất cả các phần tử trên dây đều đứng yên.
Câu 5: Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn
sắc, có bước sóng lần lượt là 600 nm và 420 nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau
nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có bao nhiêu vân sáng khác nhau màu vân trung tâm?
A. 15.
B. 14.
C. 16.
D. 17.
Câu 6: Âm ắc là một đặc tính sinh lí của âm cho phép phân biệt được hai âm
A. có cùng độ to...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 5 - Người đăng: depositionnumber
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 5 9 10 142