Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Đại học môn Toán

Được đăng lên bởi My Truong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề thi thử
Gia sư: Khổng Minh Châu Franklin Khong
Phone: 0973 875 659
Dc: 43/12, đường 120, Tân Phú, Q.9 Tp.HCM (08. 6280 9037) TRUNG TÂM GIA SƯ CASSIUS
TRUNG TÂM GIA SƯ CASSIUS
43/12, đường 120, Tân Phú, Q.9, TP.HCM
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
MÔN TOÁN NĂM 2014 - 2015
Thời gian làm bài: 180 phút.
Đề 2:
PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
u I: (2,0 điểm) Cho hàm số
32
2 3 ( 1) 1y x mx m x
(1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi
1m
.
2. m
m
để đường thẳng
21yx
cắt đồ thị hàm s(1) tại ba điểm phân biệt A, B,
C thỏa mãn điểm
nằm giữa A và B đồng thời đoạn thẳng AB có độ dài bằng
30
.
u II: (2,0 điểm)
1. Giải phương trình: 2cos4x - (
3
- 2)cos2x = sin2x +
3
2. Giải hệ phương trình
22
2 1 2 4( 1)
4 2 7
x y x y
x y xy

.
u III: (1,0 điểm) Tính tích phân: I =
e
1
ln x 2
dx
xln x x
.
u IV: (1,0 đim) ) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông và AB = BC = a. Cnh
SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Góc gia hai mt phng (SBC) và (ABC) bng 45
0
. Gọi M
là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Tính th tích khi đa diện M.ABC theo a.
Câu V: (1,0 đim) Cho các s thc không âm
zyx ,,
tho n
3
222
zyx
. Tìm giá tr
lớn nht ca biểu thức:
zyx
zxyzxyA
5
.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(-1;2) và đường thẳng
(
):
3 4 7 0xy
. Viết phương trình đường tn đi qua điểm A và cắt đường thẳng (
) tại
hai điểm B, C sao cho
ABC vuông tại A và có diện tích bằng
4
5
.
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
1 1 2
:
2 1 1
x y z
đim A(2;1;2). Viết phương trình mặt phng (P) chứa
sao cho khoảng ch từ A đến (P)
bằng
1
3
.
Câu VII.a (1,0 điểm) Cho khai triển
10
1 2x
.
2
2
3 4x 4x
=
0
a
+
1
a
x +
2
a
x
2
+ .. .+
14
a
x
14
. Tìm giá trị của
a
6
.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I(2;-3). Biết
đỉnh A , C lần lượt thuộc các đường thng : x + y + 3 = 0 và x +2y + 3 = 0 .Tìm tọa độc
đỉnh của hình vuông.
Đề thi thử Đại học môn Toán - Trang 2
Đề thi thử Đại học môn Toán - Người đăng: My Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử Đại học môn Toán 9 10 990