Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Công nghệ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Công Nghệ
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: Cho bản vẽ kĩ thuật dưới đây:

a) Hãy cho biết tên gọi hình chiếu còn lại của bản vẽ trên? (1điểm)
b) Vẽ lại ba hình chiếu theo đúng tỉ lệ trên bản vẽ kĩ thuật? (4điểm)
c) Nêu vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật? (1điểm)
d) Hãy phát họa ra vật thề từ ba hình chiếu trên? (2điểm)
Câu 2: Cho bộ truyền động bánh răng ăn khớp với nhau gồm 3 trục:
trục sơ cấp (trục dẫn) I quay với tốc độ n 1, trục trung gian II quay
với tốc độ n2 và trúc thứ cấp (trục bị dẫn) III quay với tốc độ n 3 như
hình vẽ:
Với các bánh răng có số răng là: Z1 = 50 răng; Z2 = 100 răng;
Z2’ = 40 răng; Z3 = 80 răng. Em hãy tính:
a) Tỉ số truyền chung i của bộ truyền động bánh răng? (1điểm)
b) Nếu trục I quay với tốc độ 1000 vòng/phút thì trục III quay
với tộc độ bao nhiêu vòng/phút? (2điểm)
Câu 3: Một máy biến áp một pha có U1 = 220V; N1 = 400 vòng; U2
= 110V; N2 = 200 vòng. Khi điện áp sơ cấp giảm U1 = 200V, để giữ
U2 không đổi, nếu số vòng dây N1 không đổi thì phải điều chỉnh cho
N2 bằng bao nhiêu? (3điểm)

Z1
X
Z’2
X

Z2

X

X
Z3

Câu 4: (6 điểm) Thí sinh chọn 1 trong 2 phần (Phần điện hoặc trồng cây ăn quả)
Phần điện:
Một mạch điện gồm 1 cầu chì để bảo vệ, 1 công tắc hai cực điều khiển 1 đèn sợi đốt 75W –
220V và một ổ điện cung cấp điện cho phụ tải. Nguồn điện có điện áp 220V.
a/ Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện? (2,0điểm)
b/ Nêu trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện? (1,0điểm)
c/ Thực hiện trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện trên?(3,0điểm)

Phần trồng cây ăn quả:
a) Nêu giá trị của việc trồng cây ăn quả? (4điểm)
b) Nêu tóm lược các công việc chăm sóc cây ăn quả? (2điểm)
---Hết---

...
X
X
X
X
Z
1
Z
2
Z’
2
Z
3
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Công Nghệ
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: Cho bản vẽ kĩ thuật dưới đây:
a) Hãy cho biết tên gọi hình chiếu còn lại của bản vẽ trên? (1điểm)
b) Vẽ lại ba hình chiếu theo đúng tỉ lệ trên bản vẽ kĩ thuật? (4điểm)
c) Nêu vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật? (1điểm)
d) Hãy phát họa ra vật thề từ ba hình chiếu trên? (2điểm)
Câu 2: Cho bộ truyền động bánh răng ăn khớp với nhau gồm 3 trục:
trục cấp (trục dẫn) I quay với tốc độ n
1
, trục trung gian II quay
với tốc độ n
2
trúc thứ cấp (trục bị dẫn) III quay với tốc độ n
3
như
hình vẽ:
Với các bánh răng có số răng là: Z
1
= 50 răng; Z
2
= 100 răng;
Z
2
’ = 40 răng; Z
3
= 80 răng. Em hãy tính:
a) Tỉ số truyền chung i của bộ truyền động bánh răng? (1điểm)
b) Nếu trục I quay với tốc đ 1000 vòng/phút thì trục III quay
với tộc độ bao nhiêu vòng/phút? (2điểm)
Câu 3: Một máy biến áp một pha có U
1
= 220V; N
1
= 400 vòng; U
2
= 110V; N
2
= 200 vòng. Khi điện áp sơ cấp giảm U
1
= 200V, để giữ
U
2
không đổi, nếu số vòng dây N
1
không đổi thì phải điều chỉnh cho
N
2
bằng bao nhiêu? (3điểm)
Câu 4: (6 điểm) Thí sinh chọn 1 trong 2 phần (Phần điện hoặc trồng cây ăn quả)
Phần điện:
Một mạch điện gồm 1 cầu chì để bảo vệ, 1 công tắc hai cực điều khiển 1 đèn sợi đốt 75W –
220V và một ổ điện cung cấp điện cho phụ tải. Nguồn điện có điện áp 220V.
a/ Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện? (2,0điểm)
b/ Nêu trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện? (1,0điểm)
c/ Thực hiện trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện trên?(3,0điểm)
Phần trồng cây ăn quả:
a) Nêu giá trị của việc trồng cây ăn quả? (4điểm)
b) Nêu tóm lược các công việc chăm sóc cây ăn quả? (2điểm)
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Công nghệ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Công nghệ 9 10 423