Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Địa lý

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Địa Lý
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: ( 3 điểm)
a. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào? Độ nghiêng và hướng nghiêng
của trục Trái Đất và các ngày Hạ chí, Đông chí, Xuân phân, Thu phân ?
b. Nguyên nhân của hiện tượng mùa và sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh trên Trái Đất ?
Câu 2: ( 1 điểm)
Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hoá nhưng kinh tế phát triển chưa
vững chắc?
Câu 3: ( 2 điểm)
Hãy trình bày đặc điểm khí hậu của từng miền và từng khu vực khí hậu ở nước ta?
Câu 4: ( 2 điểm)
Hãy nêu những đặc trưng khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
Câu 5: ( 4 điểm)
Trình bày những đặc điểm về nguồn lao động và tình hình sử dụng lao động ở nước ta?
Câu 6: ( 4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
Lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong 2 năm 2000 và 2005 ( đơn vị
nghìn người)
Năm
Khu vực kinh tế
Nông-lâm-ngư nghiệp
Công nghiệp-xây dựng
Dịch vụ
Tổng số

2000

2005

24481.0
4929.7
8298.9
37709.6

24257.1
7636.0
10816.0
42709.1

a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta
trong 2 năm 2000 và 2005?
b/ Nhận xét và giải thích vì sao tỉ lệ lao động theo khu vực trên có sự thay đổi như vậy?
Câu 7: ( 4 điểm)
Chứng minh rằng thiên nhiên đồng bằng sông cửu Long rất đa dạng, giàu tiềm năng kinh
tế, nhưng cũng không ít khó khăn?
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Địa Lý
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: ( 3 điểm)
a. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo ớng o? Độ nghiêng hướng nghiêng
của trục Trái Đất và các ngày Hạ chí, Đông chí, Xuân phân, Thu phân ?
b. Nguyên nhân của hiện tượng mùa và sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh trên Trái Đất ?
Câu 2: ( 1 điểm)
sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hoá nhưng kinh tế phát triển chưa
vững chắc?
Câu 3: ( 2 điểm)
Hãy trình bày đặc điểm khí hậu của từng miền và từng khu vực khí hậu ở nước ta?
Câu 4: ( 2 điểm)
Hãy nêu những đặc trưng khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
Câu 5: ( 4 điểm)
Trình bày những đặc điểm về nguồn lao động và tình hình sử dụng lao động ở nước ta?
Câu 6: ( 4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
Lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong 2 năm 2000 2005 ( đơn vị
nghìn người)
Năm
Khu vực kinh tế
2000 2005
Nông-lâm-ngư nghiệp 24481.0 24257.1
Công nghiệp-xây dựng 4929.7 7636.0
Dịch vụ 8298.9 10816.0
Tổng số 37709.6 42709.1
a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta
trong 2 năm 2000 và 2005?
b/ Nhận xét và giải thích vì sao tỉ lệ lao động theo khu vực trên có sự thay đổi như vậy?
Câu 7: ( 4 điểm)
Chứng minh rằng thiên nhiên đồng bằng sông cửu Long rất đa dạng, giàu tiềm năng kinh
tế, nhưng cũng không ít khó khăn?
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Địa lý - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Địa lý 9 10 510