Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Toán

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Toán
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: (4 điểm)
A  2 3  2 3
P

x 510
 5 x 1
x 1  3 x 1

a) Rút gọn biểu thức :
b) Cho biểu thức :
với x > 1 và x
Rút gọn P và chứng minh rằng P
< 3.

Câu 2:(5điểm)
a) Chứng minh rằng các đường thẳng y= 2x + 4 ; y = 3x + 5 và y = - 2x cùng đi qua 1
điểm. (2 điểm)
x  294 x  296 x  298 x  300
b) Giải phương trình



4
(1 điểm):
1700
1698
1696
1694
c) Tìm cặp số (x,y)
2
2
thoả mãn phương trình: x + y + 6x – 3y – 2xy + 7 = 0 sao cho y đạt giá trị lớn nhất.
(2 điểm)
Câu 3: (5 điểm) Từ một điểm S nằm ngoài đường tròn tâm O, kẻ tiếp tuyến SA và cát tuyến
SBC tới đường tròn sao cho góc BAC bé hơn 900 . Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC
tại D và cắt đường tròn tại điểm thứ hai E. Các tiếp tuyến của đường tròn tại C và E cắt
nhau tại điểm N. Các đường thẳng AB và CE cắt nhau tại Q, AE và CN cắt nhau tại P.
a) Chứng minh SA = SD (2 điểm)
b) Chứng minh EN song song BC và hai tam giác QCB , PCE đồng dạng. (2 điểm)
1
1
1
c) Chứng minh hệ thức (1 điểm):


Câu: (3 điểm) Cho hình thang ABCD CN CD CP
( AB // CD) và AB = a ; CD = b .Gọi
giao điểm hai đường chéo của hình thang này là O. Đường thẳng đi qua O và song song với
AB cắt AD và BC lần lượt tại E ; F.
a) Chứng minh OE =OF (2 điểm)
b) Chứng minh (1 điểm)
EF 2  ab
Câu 5: (3 điểm)
a) Giải hệ phương trình : (2
1 1

x

y



4

0

điểm)
x y


b) Cho tam giác a  b  c  a  b  c
 xy  1  x  y  4  0
có số đo một

xy y x
góc bằng trung bình cộng
của số đo hai góc còn lại và độ dài các cạnh a, b, c của tam giác đó thoả mãn: .Chứng
minh rằng tam giác này là tam giác đều.(1 điểm)
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Toán
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (4 điểm)
a) Rút gọn biểu thức :
b) Cho biểu thức :
với x > 1 và x
Rút gọn P và chứng minh rằng P
< 3.
Câu 2:(5điểm)
a) Chứng minh rằng các đường thẳng y= 2x + 4 ; y = 3x + 5 và y = - 2x cùng đi qua 1
điểm. (2 điểm)
b) Giải phương trình
(1 điểm):
c) Tìm cặp số (x,y)
thoả mãn phương trình: x
2
+ y
2
+ 6x – 3y – 2xy + 7 = 0 sao cho y đạt giá trị lớn nhất.
(2 điểm)
Câu 3: (5 điểm) Từ một điểm S nằm ngoài đường tròn tâm O, kẻ tiếp tuyến SA và cát tuyến
SBC tới đường tròn sao cho góc BAC bé hơn 90
0
. Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC
tại D và cắt đường tròn tại điểm thứ hai E. Các tiếp tuyến của đường tròn tại C và E cắt
nhau tại điểm N. Các đường thẳng AB và CE cắt nhau tại Q, AE và CN cắt nhau tại P.
a) Chứng minh SA = SD (2 điểm)
b) Chứng minh EN song song BC và hai tam giác QCB , PCE đồng dạng. (2 điểm)
c) Chứng minh hệ thức (1 điểm):
Câu: (3 điểm) Cho hình thang ABCD
( AB // CD) và AB = a ; CD = b .Gọi
giao điểm hai đường chéo của hình thang này là O. Đường thẳng đi qua O và song song với
AB cắt AD và BC lần lượt tại E ; F.
a) Chứng minh OE =OF (2 điểm)
b) Chứng minh (1 điểm)
Câu 5: (3 điểm)
a) Giải hệ phương trình : (2
điểm)
b) Cho tam giác
có số đo một
góc bằng trung bình cộng
của số đo hai góc còn lại và độ dài các cạnh a, b, c của tam giác đó thoả mãn: .Chứng
minh rằng tam giác này là tam giác đều.(1 điểm)
---Hết---
2 3 2 3A
5 5 1
1 3 1
x x
P
x x
10
294 296 298 300
4
1700 1698 1696 1694
x x x x
1 1 1
CN CD CP
2
EF ab
1 1
4 0
1
4 0
x y
x y
x y
xy
xy y x
a b c a b c
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Toán - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Toán 9 10 100